Get Adobe Flash player

50 YEARS CBF

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

  • ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน
    2 ธันวาคม 2019 วันจันทร์ สัปดาห์ 1 เทศการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (มธ 8:5-11) เรารู้ว่าความดีหรือกิจการใดสำเร็จไปบางครั้งอยู่กับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า เขาอาจจะไม่จำเป็นต้องลงมือด้วยตนเองด้วยซ้ำ เพียงเอ่ยปากเห็นชอบ… “ไฟเขียว”… ทุกอย่างก็จะดำเนินไป...

Pope to Bible Congress participants

บทรำพึงพระวาจาประจำวัน

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กระโจมที่ประทับa

8ช่างมีฝีมือที่ทำงานทุกคนก็สร้างกระโจมที่ประทับb ใช้ผ้าป่านเนื้อละเอียดสิบผืน ทอไขว้จากด้ายสีม่วง สีม่วงแดง และสีแดงเข้ม แล้วปักอย่างประณีตเป็นรูปเครูบใหญ่  9ผ้าแต่ละชิ้นยาวสิบสี่หลา กว้างสองหลา ผ้าทุกผืนมีขนาดเดียวกัน  10เขานำผ้าห้าผืนมาเย็บติดกันและเย็บอีกห้าผืนติดกันด้วย  11เขาใช้ผ้าสีม่วงทำหูไว้ที่ริมด้านนอกของผ้าชุดแรก เช่นเดียวกับที่ริมผ้าผืนสุดท้ายของชุดที่สอง  12เขาทำหูห้าสิบหูไว้ที่ผ้าชุดแรก และอีกห้าสิบหูไว้ที่ขอบนอกของผ้าชุดที่สอง หูทั้งหมดอยู่ตรงกัน  13เขาทำตะขอทองคำห้าสิบอัน เพื่อเกี่ยวผ้าสองชุดนี้เข้าด้วยกันเป็นกระโจมที่ประทับหลังเดียว

14เขาทอผ้าสิบเอ็ดผืนด้วยขนแพะเพื่อทำผ้าคลุมกระโจมที่ประทับชั้นบน  15ผ้าแต่ละผืนนี้ยาวสิบห้าหลา กว้างสองหลา ทุกผืนมีขนาดเดียวกัน  16เขานำผ้าห้าผืนมาเย็บติดกันเป็นผืน และอีกหกผืนมาเย็บติดกัน  17เขาทำหูห้าสิบหูไว้ที่ริมผ้าผืนสุดท้ายของชุดแรกและหูห้าสิบหูไว้ริมผ้าชุดที่สอง  18เขาทำตะขอทองแดงห้าสิบอัน เพื่อดึงกระโจมเข้าด้วยกัน ทำให้เป็นหลังเดียว  19เขาใช้หนังแกะย้อมสีแดงคลุมกระโจม และใช้หนังฟอกอย่างดีคลุมข้างบนอีกชั้นหนึ่ง


36 a ข้อความใน 36:8ข-39:43 ต้นฉบับภาษากรีกไม่ตรงกันทีเดียวกับต้นฉบับภาษาฮีบรูที่เราใช้ นอกจากนั้นลำดับข้อก็ยังแตกต่างกันด้วย

b กริยาในข้อนี้อยู่ในรูปพหูพจน์ แต่ในข้อต่อไปอยู่ในรูปเอกพจน์ บางคนจึงเปลี่ยนกริยาในข้อนี้เป็นเอกพจน์ด้วย และเข้าใจว่าโมเสสเป็นผู้ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้า แต่ถ้าดูความหมายน่าจะเปลี่ยนกริยาในบทนี้ทั้งหมดเป็นรูปพหูพจน์ ให้ "นายช่าง" ต่าง ๆ เป็นผู้ปฏิบัติ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย