Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

. ภัยพิบัติในอียิปต์a

ไม้เท้ากลายเป็นงู

8องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า  9"ถ้าพระเจ้าฟาโรห์ตรัสกับท่านทั้งสองว่า จงแสดงปาฏิหาริย์ให้เราเห็นซิ" ท่านจะบอกอาโรนว่า "จงทิ้งไม้เท้าลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าฟาโรห์ ไม้เท้าจะกลายเป็นงู"  10โมเสสและอาโรนก็เข้าเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์ แล้วทำตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระบัญชา อาโรนทิ้งไม้เท้าลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าฟาโรห์และต่อหน้าข้าราชบริพาร ไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงู  11พระเจ้าฟาโรห์ทรงเรียกปราชญ์และนักมายากลชาวอียิปต์เข้ามา บรรดาผู้วิเศษชาวอียิปต์ก็ใช้เวทมนตร์ทำได้เช่นเดียวกัน  12แต่ละคนทิ้งไม้เท้าลง ไม้เท้าก็กลายเป็นงู แต่ไม้เท้าของอาโรนกลืนกินไม้เท้าอื่น ๆ ทั้งหมด  13พระเจ้าฟาโรห์ยังทรงดื้อดึง ไม่ยอมฟังโมเสสและอาโรนดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้


7 a "ภัยพิบัติ" เป็นคำที่ใช้มาแต่โบราณเพื่อหมายถึงเครื่องหมายอัศจรรย์ทั้งสิบประการในหนังสืออพยพ    แต่ตัวบทภาษาฮีบรูใช้คำนี้เพียงแต่กับภัยพิบัติที่สิบเท่านั้น ส่วน "ภัยพิบัติ" อีกเก้าประการแรกนั้น เรียกว่า    "เครื่องหมายอัศจรรย์" หรือ "ปาฏิหาริย์" เช่นเดียวกับใน อพย 4; และ 7:9 เครื่องหมายอัศจรรย์ในบทที่ 4 เล่าไว้เพื่อแสดงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบอำนาจแก่โมเสสให้ชาวอิสราเอลและพระเจ้าฟาโรห์เห็นฉันใด "ภัยพิบัติ" ในบทนี้และบทต่อไปก็เล่าเพื่อให้พระเจ้าฟาโรห์เห็นและยอมรับพระอานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าฉันนั้น ภัยพิบัติเก้าประการแรกแตกต่างจากประการที่สิบทั้งในด้านรูปแบบและคำศัทพ์ที่ใช้ การเล่าถึงภัยพิบัติทั้งเก้าประการจบลงโดยที่พระเจ้าฟาโรห์ปฏิเสธไม่ยอมปล่อยชาวอิสราเอลออกไปเป็นอันขาด และโมเสสจะไม่มาพบพระเจ้าฟาโรห์อีกเลย (10:28-29) เหลือแต่จะหนีไปเท่านั้น เรื่องจะดำเนินต่อไปเมื่อชาวอียิปต์จะออกไล่ตามล่าชาวอิสราเอลที่หลบหนีและมีอัศจรรย์ที่ทะเล (บทที่ 14) ธรรมประเพณีเรื่องชาวอิสราเอลอพยพ หลบหนีมีต้นกำเนิดต่างจากธรรมประเพณีเรื่องภัยพิบัติที่สิบซึ่งเล่าว่า ชาวอิสราเอลถูกขับไล่ออกจากประเทศอียิปต์  (12:31-33 ดู 4:21; 6:1; 11:1) ยังมีธรรมประเพณีอื่น ๆ เรื่อง "เครื่องหมายอัศจรรย์" เหล่านี้ด้วย (ดู สดด 78:43-51; 105:27-36) ซึ่งจะพัฒนาต่อใน ปชญ 11:14-20; 16:1-18:25 เรื่องเล่าใน อพย 7:14-10:29 เป็นข้อเขียนที่แต่งขึ้นต่างหาก ภัยพิบัติประการที่สามและหกมาจากตำนานสงฆ์ ส่วนภัยพิบัติที่เหลือนั้นกำหนดได้ยากว่ามาจากตำนานยาห์วิสต์หรือเอโอฮิสต์ การอธิบายเหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้โดยใช้เหตุผลทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์น่าจะไม่ถูกต้อง แต่เรื่องที่เล่าไว้นี้ได้ความคิดมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่รู้จักกันในประเทศอียิปต์ แต่ไม่เป็นที่รู้จักในประเทศปาเลสไตน์ (เช่นเรื่องแม่น้ำไนล์กลายเป็นสีแดง เรื่องกบ และเรื่องพายุทราย) หรือเป็นเหตุการณ์ที่รู้จักทั้งในประเทศอียิปต์และในประเทศปาเลสไตน์ (เช่นเรื่องตั๊กแตน) หรือที่เกิดขึ้นในประเทศปาเลสไตน์ แต่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ เช่นเรื่อง (ลูกเห็บ) ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้คือการแสดงพลานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่ชาวอิสราเอลและแก่พระเจ้าฟาโรห์