Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

ประชาชนกล่าวโทษโมเสสและอาโรน คำอธิษฐานภาวนาของโมเสส

19หัวหน้าชาวอิสราเอลเห็นว่า เขาต้องเดือดร้อนเพราะได้รับคำสั่งว่า "ท่านต้องทำอิฐให้ได้ครบตามจำนวนเดิมทุกวัน"  20เมื่อกลับจากเข้าเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์ เขาไปพบโมเสสและอาโรนซึ่งคอยอยู่  21แล้วตำหนิว่า "ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิจารณาการกระทำของท่านทั้งสองและทรงพิพากษาเถิด ท่านทำให้พระเจ้าฟาโรห์และข้าราชบริพารเกลียดชังพวกเรา ท่านทำเหมือนเอาดาบใส่มือพวกเขาให้ฆ่าเรา"  22โมเสสจึงกลับไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ทูลว่า "ข้าแต่พระเจ้า ทำไมพระองค์ทรงทำร้ายประชากรนี้เล่า ทำไมพระองค์จึงทรงส่งข้าพเจ้ามา  23ตั้งแต่ข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์ ทูลแทนพระองค์ พระเจ้าฟาโรห์ก็ยังทรงทำร้ายประชากรนี้อยู่ต่อไป พระองค์มิได้ทรงทำอะไรเพื่อปลดปล่อยประชากรของพระองค์เลย"

6  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบโมเสสว่า "บัดนี้ ท่านจะได้เห็นว่าเราจะทำอย่างไรกับพระเจ้าฟาโรห์ เราจะใช้อานุภาพของเราบังคับพระเจ้าฟาโรห์ให้ปล่อยชาวอิสราเอลไป ยิ่งกว่านั้น พระเจ้าฟาโรห์จะถูกอานุภาพของเราบังคับให้ขับไล่ชาวอิสราเอลออกไปจากแผ่นดินของเขา"