Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ประชาชนกล่าวโทษโมเสสและอาโรน คำอธิษฐานภาวนาของโมเสส

19หัวหน้าชาวอิสราเอลเห็นว่า เขาต้องเดือดร้อนเพราะได้รับคำสั่งว่า "ท่านต้องทำอิฐให้ได้ครบตามจำนวนเดิมทุกวัน"  20เมื่อกลับจากเข้าเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์ เขาไปพบโมเสสและอาโรนซึ่งคอยอยู่  21แล้วตำหนิว่า "ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิจารณาการกระทำของท่านทั้งสองและทรงพิพากษาเถิด ท่านทำให้พระเจ้าฟาโรห์และข้าราชบริพารเกลียดชังพวกเรา ท่านทำเหมือนเอาดาบใส่มือพวกเขาให้ฆ่าเรา"  22โมเสสจึงกลับไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ทูลว่า "ข้าแต่พระเจ้า ทำไมพระองค์ทรงทำร้ายประชากรนี้เล่า ทำไมพระองค์จึงทรงส่งข้าพเจ้ามา  23ตั้งแต่ข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์ ทูลแทนพระองค์ พระเจ้าฟาโรห์ก็ยังทรงทำร้ายประชากรนี้อยู่ต่อไป พระองค์มิได้ทรงทำอะไรเพื่อปลดปล่อยประชากรของพระองค์เลย"

6  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบโมเสสว่า "บัดนี้ ท่านจะได้เห็นว่าเราจะทำอย่างไรกับพระเจ้าฟาโรห์ เราจะใช้อานุภาพของเราบังคับพระเจ้าฟาโรห์ให้ปล่อยชาวอิสราเอลไป ยิ่งกว่านั้น พระเจ้าฟาโรห์จะถูกอานุภาพของเราบังคับให้ขับไล่ชาวอิสราเอลออกไปจากแผ่นดินของเขา"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย