Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

หัวหน้าชาวอิสราเอลร้องทุกข์

15หัวหน้าชาวอิสราเอลไปเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์ทูลร้องเรียนว่า "ทำไมพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้ต่อผู้รับใช้ของพระองค์เล่า  16ผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ได้รับฟางเลย แต่ก็ยังถูกบังคับให้ทำอิฐ บัดนี้ผู้รับใช้ของพระองค์ต้องถูกโบยตีทั้ง ๆ ที่ไม่มีความผิด"d  17พระเจ้าฟาโรห์ตรัสว่า "ท่านทั้งหลายต่างหากที่ขี้เกียจจนพูดว่า ปล่อยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายไปถวายบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด  18บัดนี้จงกลับไปทำงาน ท่านจะไม่ได้รับฟาง แต่ต้องทำอิฐให้ได้ครบตามจำนวนเดิม"


d "ทั้ง ๆ ที่ไม่มีความผิด" เป็นคำแปลโดยคาดคะเนเพราะต้นฉบับไม่ชัดเจน