Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

พระเจ้าฟาโรห์ทรงบัญชานายงาน

6ในวันเดียวกันนั้น พระเจ้าฟาโรห์ทรงสั่งนายงานและหัวหน้าของชาวอิสราเอลว่า  7"อย่าให้ฟางc แก่ประชาชนสำหรับทำอิฐอย่างที่เคยทำมาแล้วอีกต่อไป ปล่อยให้เขาไปหาฟางมาเอง  8แต่ต้องบังคับให้เขาทำอิฐได้จำนวนเท่าเดิม อย่ายอมลดหย่อนเลย พวกเขาขี้เกียจ จึงมาร้องขอว่า จงปล่อยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายไปถวายบูชาแด่พระเจ้าเถิด  9จงบังคับให้คนพวกนี้ทำงานหนักกว่าเดิม เขาจะได้ทำงานแทนที่จะไปคอยฟังคำหลอกลวง"

10นายงานและหัวหน้าของประชาชนก็ไปบอกชาวอิสราเอลว่า "พระเจ้าฟาโรห์ทรงบัญชาดังนี้ เราจะไม่ให้ฟางแก่ท่านทั้งหลายอีกต่อไป  11ท่านต้องไปหาฟางมาเองจากที่ไหนก็ได้ แต่ต้องทำอิฐให้ได้จำนวนเท่าเดิม"  12ประชาชนจึงแยกย้ายกันไปหาซังข้าวใช้เป็นฟางทั่วแผ่นดิน  อียิปต์  13บรรดานายงานพูดเร่งรัดว่า "ท่านทั้งหลายต้องทำอิฐให้ได้จำนวนเท่าเดิมทุกวันเหมือนเมื่อครั้งที่เราให้ฟางท่าน"  14นายงานของพระเจ้าฟาโรห์โบยตีหัวหน้าชาวอิสราเอลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้คุมงาน ถามว่า "ทำไมวันนี้จึงทำอิฐไม่ได้ตามจำนวนที่เคยทำมาเล่า"


c "ฟาง" เขาใช้ฟางตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ผสมกับดินเหนียว ทำให้ดินเหนียวยึดตัวกันดีขึ้นก่อนถูกเผาเป็นอิฐ