Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

บุตรชายของโมเสสเข้าสุหนัตe

24ณ ที่พักแรมแห่งหนึ่งตามทาง องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาพบโมเสสและพยายามจะฆ่าเขา  25นางศิปโปราห์จึงเอาหินคมมาตัดหนังหุ้มปลายองคชาตของบุตรชาย แล้วเอาไปแตะองคชาติของโมเสส พูดว่า "ท่านเป็นเจ้าบ่าวที่ข้าพเจ้าได้มาด้วยเลือด"  26นางพูดว่า "เจ้าบ่าวที่ได้มาด้วยเลือด" เพราะพิธีสุหนัตนั่นเอง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้โมเสสรอดชีวิตอยู่ต่อไป


e เรื่องนี้ออกจะคลุมเครือเพราะสั้นและขาดบริบท แม้ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ออกชื่อโมเสสและไม่ชัดว่าคำสรรพนาม "เขา" นี้หมายถึงใคร เราคาดคะเนว่า พระเจ้าทรงให้โมเสสป่วยหนักจวนจะตายเพราะเขาไม่ได้เข้าสุหนัต นางศิปโปราห์ได้บรรเทาพระพิโรธนั้นโดยทำพิธีสุหนัตให้บุตรของนาง แล้วนำหนังหุ้มปลายองคชาติของบุตรมาแตะอวัยวะเพศของสามี ("เท้า" ในที่นี้เป็นคำที่ใช้แทน "อวัยวะเพศ" เช่นเดียวกับใน อสย 6:2; 7:20) เรื่องการเข้าสุหนัต ดู ปฐก 17:10 เชิงอรรถ d