Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

โมเสสหลบหนีไปแคว้นมีเดียนc

11ต่อมาเป็นเวลานาน เมื่อโมเสสเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วd เขาออกไปเยี่ยมเยียนเพื่อนร่วมชาติ เห็นเขาเหล่านั้นถูกบังคับให้ทำงานหนัก เขาเห็นชาวอียิปต์คนหนึ่งกำลังทุบตีชาวฮีบรู เพื่อนร่วมชาติของเขา  12โมเสสมองดูทั่ว ๆ ไม่เห็นใคร จึงฆ่าชาวอียิปต์ผู้นั้นแล้วเอาศพหมกทรายไว้  13วันรุ่งขึ้น เขากลับไปอีก เห็นชาวฮีบรูสองคนกำลังต่อสู่กัน เขาถามคนที่ทำผิดว่า "ทำไมท่านจึงทุบตีเพื่อนร่วมชาติของท่านเล่า"  14ชาวฮีบรูคนนั้นตอบว่า "ใครตั้งท่านเป็นผู้นำ และผู้ตัดสินพวกเราเล่า ท่านจะฆ่าข้าพเจ้าเหมือนฆ่าชาวอียิปต์ผู้นั้นหรือ" โมเสสกลัวมาก คิดในใจว่า "ใคร ๆ ต้องรู้เรื่องนี้แล้วแน่ ๆ"  15พระเจ้าฟาโรห์ทรงทราบเรื่องนี้ จึงทรงพยายามประหารโมเสส แต่โมเสสหลบหนีพระเจ้าฟาโรห์ไปe ในแผ่นดินมีเดียน และนั่งลงข้างบ่อน้ำแห่งหนึ่ง

16สมณะชาวมีเดียนคนหนึ่งf มีบุตรหญิงเจ็ดคน บุตรหญิงเหล่านี้มาตักน้ำใส่รางไว้ เพื่อให้ฝูงแพะแกะของบิดากิน  17แต่พวกเลี้ยงแกะบางคนมาถึงและขับไล่พวกเธอไป โมเสสจึงเข้าไปช่วยป้องกันไว้ และตักน้ำให้ฝูงแพะแกะกิน  18เมื่อหญิงสาวเหล่านี้กลับไปหาเรอูเอลผู้เป็นบิดาg เขาถามว่า "ทำไมวันนี้ลูกกลับมาบ้านแต่วัน"  19บุตรหญิงตอบว่า "ชาวอียิปต์คนหนึ่งช่วยพวกลูกไว้ไม่ให้ถูกพวกเลี้ยงแกะรังแก เขายังตักน้ำให้เราและให้ฝูงแพะแกะของเราอีกด้วย"  20บิดาจึงถามบุตรหญิงว่า "เขาอยู่ไหนล่ะ ทำไมลูกปล่อยให้เขาอยู่ที่โน่น จงไปเรียกเขามากินอาหารกับเราซิ"  21โมเสสเต็มใจอาศัยอยู่กับเรอูเอล เรอูเอลจึงยกศิปโปราห์บุตรหญิงให้เป็นภรรยา  22ศิปโปราห์ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง โมเสสคิดในใจว่า "ฉันเป็นคนแปลกหน้าอยู่ต่างแดน" จึงตั้งชื่อบุตรว่า "เกอร์โชม"h


c ข้อ 11-22 (หรือบางคนคิดว่า ข้อ 15-22 เท่านั้น) มาจากตำนานยาห์วิสต์ โดยปกติ มักจะคิดกันว่า แคว้น  มีเดียน แคว้นมีเดียนอยู่ในคาบสมุทรอาราเบีย ทางตอนใต้ของแคว้นเอโดมทางตะวันออกของอ่าวอาคาบา  นิทานชาวบ้านของชาวอาหรับเล่าว่า โมเสสเคยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ แต่ในสมัยโมเสสชาวมีเดียนยังไม่ได้ตั้งหลักแหล่งแน่นอน ยังเป็นคนเร่ร่อนอยู่ตามเส้นทางคมนาคมสำคัญในปาเลสไตน์ (ปฐก 37:28,36) และในคาบสมุทรซีนาย (กดว 10:29-32) บางครั้งยังรุกรานแคว้นโมอับ (ปฐก 36:35 ดู กดว 22:4,7; 25:6,18; 31:1-9; ยชว 13:21) กิเดโอนมีชัยชนะต่อชาวมีเดียนในปาเลสไตน์ตอนกลาง (วนฉ 6-8 ดู อสย 9:3; 10:26) เรารู้รายละเอียดเกี่ยวกับดินแดนของชาวมีเดียนชัดขึ้นใน 1 พกษ 11:18 ซึ่งเล่าถึงเจ้าชายชาวเอโดมที่หนีไปประเทศอียิปต์ โดยข้ามแคว้นมีเดียนและทะเลทรายปาราน คือดินแดนตอนใต้ของถิ่นทุรกันดารเนเกบ ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองคาเดชและประเทศอียิปต์ ดังนั้น แคว้นมีเดียนที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่โมเสสนั้น น่าจะตั้งอยู่ในคาบสมุทรซีนาย ทางตะวันออกของทะเลทรายปาราน และไม่ใช่ในคาบสมุทรอาราเบีย

d พระคัมภีร์ไม่กล่าวถึงการศึกษาของโมเสส อพย 11:3 เพียงแต่ยืนยันว่า เขาเป็น "คนสำคัญคนหนึ่ง" และ กจ 7:22 ยืนยันว่า เขา "ได้เรียนรู้วิชาความรู้ทุกอย่างของชาวอียิปต์" โยเซฟัสและฟีโลได้เสริมรายละเอียดที่เป็นตำนานเข้าไปอีก

e "ไป" แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียค ส่วนต้นฉบับภาษาฮีบรู ว่า "ตั้งหลักแหล่ง"

f ดู 18:1 เชิงอรรถ a

g พระคัมภีร์ให้ข้อมูลขัดแย้งกันในเรื่องที่ว่าพ่อตาของโมเสสเป็นใครและชื่ออะไร ในที่นี้พ่อตาของโมเสสชื่อ  เรอูเอล เป็นสมณะชาวมีเดียน ส่วนใน 3:1; 4:18; 18:1 เขาชื่อเยโธร กดว 10:29 พูดถึงโฮบับ บุตรของ       เรอูเอล ชาวมีเดียน และ วนฉ 1:16; 4:11 พูดถึงโฮบับ ชาวเคไนต์ ชื่อเรอูเอลไม่ค่อยสำคัญนัก เพราะพบเพียงสองครั้งที่นี่และใน กดว 10:29 กดว 10:29 พยายามประนีประนอมธรรมประเพณีที่ว่าโมเสสได้แต่งงานกับหญิงชาวเคไนต์ กับธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งที่ว่าเขาได้แต่งงานกับหญิงชาวมีเดียน อันที่จริงธรรมประเพณีสองสายนี้ต้องแยกกัน ประเพณีแรกจากตำนานยาห์วิสต์มีต้นกำเนิดในปาเลสไตน์ตอนใต้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างเผ่ายูดาห์กับชาวเคไนต์ ระลึกว่าโมเสสได้แต่งงานกับคนต่างชาติ ส่วนธรรมประเพณีที่สองมาจากตำนานเอโลฮิสต์ซึ่งให้ความสำคัญแก่การอพยพจากอียิปต์เท่านั้น น่าจะให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากกว่า

h เป็นการอธิบายรากศัพท์แบบชาวบ้าน อธิบายเฉพาะพยางค์แรก ger "คนต่างถิ่น คนต่างแดน"