Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

ชาวฮีบรูถูกกดขี่

8กษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ในอียิปต์ พระองค์มิได้ทรงรู้จักโยเซฟ  9ทรงประกาศแก่ประชาชนว่า "ดูซิ ชาวอิสราเอลมีจำนวนมากและมีกำลังมากกว่าเรา  10เราจะต้องจัดการขัดขวางมิให้คนเหล่านี้ทวีจำนวนมากขึ้น มิฉะนั้น ถ้าเกิดสงคราม เขาอาจไปเข้าข้างศัตรู มาสู้รบกับเราและหลบหนีออกจากประเทศไป"  11ชาวอียิปต์จึงตั้งนายงาน เกณฑ์ให้ชาวอิสราเอลทำงานตรากตรำc และสร้างเมืองปิธมและราเมเสสd ให้พระเจ้าฟาโรห์e เพื่อเป็นคลังเก็บเสบียงอาหาร  12แต่ชาวอียิปต์ยิ่งกดขี่ชาวอิสราเอลมากขึ้นเท่าใด ชาวอิสราเอลก็ยิ่งทวีจำนวน แผ่กระจายออกไปมากขึ้นเท่านั้น จนกระทั่งชาวอียิปต์รู้สึกกลัวชาวอิสราเอลมาก  13จึงบังคับชาวอิสราเอลให้ทำงานเป็นทาสอย่างทารุณ  14ทำให้ชีวิตของเขาเหล่านั้นขมขื่นเพราะถูกบังคับให้ทำงานหนัก ถูกบังคับให้ขุดดินเพื่อนำมาทำอิฐ ถูกบังคับให้ทำนา ชาวอียิปต์บังคับให้ชาวอิสราเอลทำงานหนักทุกชนิดอย่างทารุณf

15กษัตริย์อียิปต์รับสั่งกับหญิงทำคลอดชื่อชิฟราห์และอีกคนหนึ่งชื่อปูอาห์ซึ่งเป็นผู้ทำคลอดให้หญิงชาวฮีบรูว่า  16"เมื่อท่านทำคลอดให้หญิงชาวฮีบรู จงสังเกตเพศของทารกg ถ้าเป็นชาย จงฆ่าเสีย ถ้าเป็นหญิงจงปล่อยให้รอดชีวิต"  17แต่หญิงทำคลอดเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้า จึงไม่ได้ปฏิบัติตามรับสั่งของกษัตริย์อียิปต์ นางปล่อยให้เด็กชายรอดชีวิต  18กษัตริย์จึงรับสั่งให้เรียกหญิงทำคลอดมาถามว่า "ทำไมท่านจึงปล่อยให้เด็กชายรอดชีวิตอยู่เช่นนี้"  19นางทูลตอบว่า "หญิงชาวฮีบรูไม่เหมือนกับหญิงชาวฮียิปต์ หญิงชาวฮีบรูแข็งแรงจึงคลอดบุตรก่อนที่หญิงทำคลอดจะไปถึง"  20พระเจ้าโปรดหญิงทำคลอด ประชาชนอิสราเอลก็ทวีจำนวนและมีกำลังมากขึ้น      21เนื่องจากหญิงทำคลอดทั้งสองคนยำเกรงพระเจ้า พระองค์จึงทรงบันดาลให้นางมีลูกหลานมากมาย  22พระเจ้าฟาโรห์รับสั่งแก่ประชาชนทั้งปวงว่า "จงโยนเด็กชายชาวฮีบรูทุกคนที่เกิดใหม่ลงในแม่น้ำไนล์h แต่ปล่อยให้เด็กหญิงทุกคนรอดชีวิต"


c ดูเหมือนว่าตามปกติชาวอียิปต์ไม่มีระบบเกณฑ์แรงงาน แต่มักจะใช้แรงงานจากเชลยศึกและจากทาสที่ขึ้นกับที่ดินของกษัตริย์ให้ทำงานก่อสร้างใหญ่ ๆ (ดู 2 ซมอ 12:31) ชาวอิสราเอลคิดว่าการถูกเกณฑ์แรงงานเช่นนี้เป็นการกดขี่ที่ทนไม่ได้  เขาจึงต้องการกลับไปดำเนินชีวิตอย่างอิสระเช่นเดิม

d ราเมเสสเป็นที่พำนักของพระเจ้าฟาโรห์ ราเมเสสที่ 2 อยู่ในที่ราบปากแม่น้ำไนล์ น่าจะเป็นที่เดียวกับทานิส   หรือคานทีร์ การกล่าวพาดพิงถึงพระเจ้าฟาโรห์ราเมเสสที่ 2 (1290-1224) เป็นการแนะว่ากษัตริย์องค์นี้ทรงเป็นผู้กดขี่ชาวอิสราเอล ทำให้เรารู้เวลาโดยประมาณของการอพยพ

e "ฟาโรห์" คำภาษาอียิปต์ว่า "แปร์ อาอา" (per-aa) แปลว่า "บ้านใหญ่" ใช้หมายถึงวังหรือราชสำนัก และตั้งแต่ราชวงศ์ที่ 18 เป็นต้นมา หมายถึง องค์กษัตริย์ ในที่นี้ คำ "ฟาโรห์" ใช้เป็นพระนามเฉพาะ

f เรื่องราวของการกดขี่จะมีต่อใน 5:6-23 เรื่องราวในข้อ 15-22 มาจากตำนานเอโลฮิสต์ มาตรการที่ใช้เพื่อทำลายทารกเพศชายไม่สอดคล้องกับนโยบายเกณฑ์แรงงาน แต่เป็นการปูทางสำหรับเรื่องกำเนิดของโมเสส

g "เพศของทารก" คำภาษาฮีบรูคลุมเครือ อาจแปลได้อีกว่า "หินทั้งสอง" หมายถึง ที่นั่งซึ่งหญิงใช้นั่งขณะคลอด

h "แม่น้ำไนล์"

มิได้หมายถึง แม่น้ำสายใหญ่เท่านั้น แต่ยังอาจหมายถึง สายสาขาอีกด้วย โดยเฉพาะในแถบปากน้ำ