Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

I.การปลดปล่อยจากอียิปต์

ก.ชาวอิสราเอลในอียิปต์a

ความเจริญรุ่งเรืองของชาวฮีบรูในอียิปต์

1  1ต่อไปนี้เป็นชื่อของชาวอิสราเอลซึ่งไปอียิปต์กับยาโคบ โดยพาครอบครัวไปด้วย      2รูเบน สิเมโอน เลวีและยูดาห์  3อิสสาคาร์ เศบูลุนและเบนยามิน  4ดานและนัฟทาลี กาดและ  อาเชอร์  5โยเซฟอยู่ในอียิปต์แล้ว บุตรหลานของยาโคบมีจำนวนทั้งหมดเจ็ดสิบคนb  6โยเซฟ กับพี่น้องทุกคนตลอดจนคนรุ่นนั้นทั้งหมดถึงแก่กรรม  7แต่ชาวอิสราเอลมีลูกหลานมากมาย   ทวีจำนวนและเข้มแข็งมากขึ้น จนอยู่เต็มแผ่นดินนั้น


1 a ข้อ 1-5 มาจากตำนานสงฆ์ ส่วนที่เหลือของบทที่ 1 สันนิษฐานว่ามาจากตำนานยาห์วิสต์ (ข้อ 6-14) และตำนานเอโลฮิสต์ (ข้อ 15 - 22) ผู้เขียนไม่ได้เล่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิสราเอลในประเทศอียิปต์ เขาเพียงพูดถึงเรื่องราวที่ตรงกับจุดประสงค์ของตน ผู้เขียนมีจุดประสงค์ที่จะเล่าประวัติศาสตร์ทางศาสนา คือลูกหลานของยาโคบทวีจำนวนขึ้นตามพระสัญญา ชาวอียิปต์เบียดเบียนเขา ทั้งสองเรื่องนี้เป็นการปูทางไปสู่เรื่องของการอพยพและพันธสัญญาที่ภูเขาซีนาย (ดู "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือปัญจบรรพ" เพื่อรู้สถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นภูมิหลังของเหตุการณ์เหล่านี้)

b สำนวนแปลโบราณภาษากรีกว่า "เจ็ดสิบห้า" (ดู ปฐก 46:27 เชิงอรรถ d)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย