แผ่นดินคานาอันเป็นของประทานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

9  1ชาวอิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด วันนี้ ท่านกำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยึดครองแผ่นดินของชนชาติยิ่งใหญ่และแข็งแรงกว่าท่าน มีเมืองใหญ่ที่มีป้อมปราการสูงเทียมฟ้า  2ชาวเมืองก็มีรูปร่างสูงใหญ่เหมือนบุตรของยักษ์อานาคที่ท่านเคยได้ยินแล้วว่า "ไม่มีใครต้านทานบุตรของยักษ์อานาคนี้ได้"  3ท่านจงรู้ในวันนี้เถิดว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จะเสด็จนำหน้าท่านไปเหมือนไฟเผาผลาญ พระองค์จะทรงทำลายและทรงทำให้เขาอยู่ในอำนาจของท่าน ท่านจะขับไล่เขาออกไป และทำลายเขาได้อย่างรวดเร็ว ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้แก่ท่าน  4เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงขับไล่เขาออกไปต่อหน้าท่านแล้ว อย่าคิดว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำท่านมาครอบครองแผ่นดินนี้เป็นการตอบแทนคุณงามความดีของท่าน" แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขับไล่ชนชาติเหล่านี้ต่อหน้าท่าน เพราะเขาทำความชั่ว  5ท่านเข้ายึดครองแผ่นดินนี้ไม่ใช่เพราะท่านเป็นผู้ชอบธรรม หรือมีใจซื่อสัตย์ แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านทรงขับไล่ชนชาติเหล่านี้ต่อหน้าท่าน เพราะเขาทำความชั่วและเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งพระทัยจะรักษาพระสัญญาที่ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่าน คือ อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ  6จงรู้เถิดว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านประทานแผ่นดินอุดมสมบูรณ์นี้ให้ท่านครอบครอง มิใช่เป็นการตอบแทนคุณงามความดีของท่าน และท่านยังเป็นประชากรที่ดื้อรั้นอีกด้วย