Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

การประจญล่อลวงในแผ่นดินแห่งพระสัญญา

7องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านกำลังทรงนำท่านเข้าสู่แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ เป็นแผ่นดินที่มีลำธาร ตาน้ำและน้ำบาดาลไหลไปตามหุบเขาและเนินเขา  8เป็นแผ่นดินที่ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ องุ่น มะเดื่อเทศ ทับทิม มะกอกเทศขึ้นงาม มีน้ำมันและน้ำผึ้งบริบูรณ์  9เป็นแผ่นดินที่ท่านจะมีอาหารกินจนอิ่มและไม่ขาดสิ่งใด เป็นแผ่นดินที่ท่านจะพบเหล็กในก้อนหินและจะขุดทองแดงจากภูเขา  10ท่านจะกินจนอิ่ม แล้วท่านจะถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านที่ประทานแผ่นดินอุดมสมบูรณ์นี้ให้ท่าน  

11จงจำใส่ใจ อย่าลืมองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน อย่าละเลยที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติ กฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้  12เมื่อท่านได้กินจนอิ่มและสร้างบ้านเรือนสวยงาม เข้าอยู่อาศัย  13เมื่อฝูงโคและฝูงแพะแกะของท่านมีจำนวนมากขึ้น เมื่อท่านมีเงินทองและข้าวของอื่น ๆ มากมายขึ้นแล้ว  14อย่ามีใจหยิ่งผยองจนลืมองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ ที่ท่านเคยเป็นทาสอยู่นั้น  15พระองค์ผู้ทรงนำท่านผ่านถิ่นทุรกันดารอันอ้างว้างน่ากลัวนี้ ซึ่งเป็นที่อาศัยของงูพิษและแมงป่อง เป็นแผ่นดินแห้งแล้ง ไม่มีน้ำ พระองค์ทรงบันดาลให้น้ำไหลจากหินแข็งให้ท่านดื่ม  16พระองค์ประทานมานนาเป็นอาหารเลี้ยงท่าน อาหารนี้บรรพบุรุษของท่านไม่เคยรู้จัก พระองค์ทรงใช้อุปสรรคเหล่านี้เพื่อทดสอบท่าน ท่านจะได้มีความสุขในอนาคต

17อย่าคิดว่า "ท่านมั่งคั่งขึ้นมาได้เพราะกำลังความสามารถของท่าน"  18แต่จงระลึกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน ประทานพละกำลังให้ท่านมั่งคั่ง เพราะทรงปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ได้ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่าน ดังที่ทรงกระทำอยู่ในวันนี้  19แต่ถ้าท่านลืมองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ไปติดตามเทพเจ้าอื่น รับใช้และกราบไหว้เทพเจ้าเหล่านั้น ข้าพเจ้าขอเตือนท่านในวันนี้ว่า ท่านจะถูกทำลายอย่างแน่นอน  20ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน ท่านจะถูกทำลายเหมือนชนชาติเหล่านั้นที่พระองค์ทรงทำลายต่อหน้าท่าน"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย