ชาวอิสราเอลยึดครองแผ่นดินของกษัตริย์สิโหนg

26แล้วข้าพเจ้าส่งผู้ถือสารจากถิ่นทุรกันดารเคเดโมทh ไปเฝ้ากษัตริย์สิโหนแห่ง เมืองเฮชโบน พร้อมกับข้อเสนอสันติภาพว่า  27"ขอให้ข้าพเจ้าผ่านแผ่นดินของพระองค์ไปเถิด ข้าพเจ้าจะเดินไปตามถนนใหญ่โดยไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา  28ข้าพเจ้าจะจ่ายเงินซื้ออาหารกินและซื้อน้ำดื่ม ขอเพียงแต่ทรงอนุญาตให้เดินทางผ่านไป  29เหมือนกับที่บุตรหลานของเอซาวที่อาศัยอยู่แถบภูเขาเสอีร์และชาวโมอับที่อาศัยอยู่ในเมืองอาร์เคยอนุญาต จนกว่าข้าพเจ้าจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยังแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงมอบให้เรา"

30แต่กษัตริย์สิโหนแห่งเมืองเฮชโบนไม่ทรงอนุญาตให้เราผ่านแผ่นดินของพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงบันดาลให้กษัตริย์สิโหนมีพระทัยแข็งกระด้างดื้อดึง และทรงมอบกษัตริย์องค์นี้ไว้ในอำนาจของท่าน ดังที่ยังเป็นอยู่จนทุกวันนี้  31องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า "ดูซิ เรากำลังจะยกกษัตริย์สิโหนและแผ่นดินของเขาให้แก่ท่าน จงยกพลเข้าโจมตีและยึดครองแผ่นดินของเขาเถิด"  32กษัตริย์สิโหนทรงยกพลทั้งหมดออกมาสู้รบกับพวกเราที่เมืองยาฮาซ  33องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงมอบกษัตริย์สิโหนไว้ในอำนาจ ของเรา เราประหารพระองค์พร้อมกับพระโอรสและไพร่พลทั้งหมด  34เวลาเดียวกันนั้น เราเข้ายึด และทำลายเมืองทุกเมือง ประหารชีวิตผู้อาศัยทุกคนไม่ว่าชาย หญิง หรือเด็ก เราไม่ปล่อยให้ผู้ใดรอดชีวิตเลย  35เรานำไปเพียงฝูงสัตว์และของที่ปล้นได้ในเมืองที่เราเข้ายึด    36องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงบันดาลให้เรายึดเมืองทุกเมือง ตั้งแต่เมืองอาโรเออร์ ซึ่งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอารโนน ตลอดจนเมืองที่อยู่ในหุบเขานั้นไปจนถึงแคว้นกิเลอาด ไม่มีเมืองใดต้านทานกำลังของเราได้  37แต่ท่านไม่ได้เข้าไปใกล้แผ่นดินของชาวอัมโมน หรือดินแดนชายฝั่งแม่น้ำยับบอก หรือเมืองแถบภูเขา หรือสถานที่ต่าง ๆ ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงบัญชาไว้


g ฉธบ เล่าเรื่องชาวอิสราเอลยึดครองแผ่นดินของกษัตริย์สิโหนตามเอกสารโบราณ เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นจริง ๆ ส่วนเรื่องกษัตริย์โอกที่จะเล่าต่อไปนั้น เป็นเพียงตำนานโบราณที่เล่ากันเท่านั้น

h บางคนแปลว่า "จากถิ่นทุรกันดารทางทิศตะวันออก"