Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ

I. คำปราศรัยเบื้องต้น

ก. คำปราศรัยครั้งแรกของโมเสส

 

เวลาและสถานที่a

1ต่อไปนี้เป็นถ้อยคำที่โมเสสกล่าวปราศรัยแก่ชาวอิสราเอลทั้งมวล ณ ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ในถิ่นทุรกันดารในหุบเขาอาราบาห์ เบื้องหน้าทะเลต้นกก ระหว่างเมืองปาราน โทเฟล ลาบัน ฮาเซโรท และดีซาหับ  2ระยะเดินทางจากภูเขาโฮเรบถึงคาเดช บารเนียผ่านทางภูเขาเสอีร์ใช้เวลาสิบเอ็ดวัน  3วันต้นเดือน เดือนสิบเอ็ดปีที่สี่สิบหลังจากที่ชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ โมเสสประกาศแก่ชาวอิสราเอลตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาทุกประการ

4หลังจากที่ชาวอิสราเอลรบชนะกษัตริย์สิโหนของชาวอาโมไรต์ ซึ่งประทับที่เมือง เฮชโบน และรบชนะกษัตริย์แห่งแคว้นบาชาน ซึ่งประทับที่เมืองอัชทาโรทและเมืองเอเดรอีแล้ว  5โมเสสเริ่มอธิบายธรรมบัญญัตินี้ในที่ราบโมอับฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน เขาพูดว่าb


1 a หลังจากชื่อหนังสือ (ในข้อ 1ก) ย่อหน้าแรกนี้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่และเวลาเพื่อเชื่อมหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเข้ากับหนังสือกันดารวิถี

b คำปราศรัยครั้งแรกของโมเสสนี้ (1:6-4:40) สรุปประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลตั้งแต่เวลาที่เขาตั้งค่ายพักอยู่ที่เชิงเขาซีนายจนมาถึงภูเขาปิสกาห์ ริมแม่น้ำจอร์แดน และยังพูดถึงพันธสัญญากับเงื่อนไขของพันธสัญญานี้อีกครั้งหนึ่ง โมเสสทำนายว่าชาวอิสราเอลจะต้องถูกเนรเทศเป็นการลงโทษที่เขาทั้งหลายไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์ แต่ยังบรรเทาใจประชากรอีกว่า เขาจะกลับใจและจะกลับจากถิ่นเนรเทศ คำปราศรัยนี้คงจะเขียนขึ้นเมื่อเรียบเรียงหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตินี้เป็นครั้งที่สองในระหว่างการถูกเนรเทศไปอยู่ที่บาบิโลน คำปราศรัยนี้ใช้ข้อมูลจากตำนานยาห์วิสต์ และโดยเฉพาะจากตำนานเอโลฮิสต์ ดังที่มีอยู่ในหนังสืออพยพ และกันดารวิถี โดยเลือกและดัดแปลงบางเรื่องให้เข้ากับจุดประสงค์ใหม่ คือเพื่อเน้นพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าที่ทรงเลือกสรรอิสราเอลเป็นพิเศษ ทำให้การที่พระยาห์เวห์ประทานแผ่นดินแห่งพระสัญญาแก่ประชากรของพระองค์เป็นความคิดหลัก บทที่ 1-3 มีลักษณะเป็นอารัมภบทของหนังสือ ประกอบด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (โดยเฉพาะ 1:19ฯ) และเน้นความคิดดังกล่าวเป็นพิเศษ บทที่ 1-3 นี้ยังนับได้ว่าเป็นบทนำของประวัติศาสตร์ตามแนวเฉลยธรรมบัญญัติทั้งหมดได้ด้วย ประวัติศาสตร์ที่ว่านี้เริ่มจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติและดำเนินต่อไปในหนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัย ซามูเอล และจบลงในหนังสือพงศ์กษัตริย์ ซึ่งจะเล่าว่าชาวอิสราเอลในที่สุดจะต้องสูญเสียแผ่นดินแห่งพระสัญญาอย่างไร