Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

14 1โยอาบบุตรของนางเศรุยาห์สังเกตเห็นว่า กษัตริย์aทรงคิดถึงอับซาโลม 2จึงส่งคนไปที่เมืองเทโคอาb เชิญหญิงฉลาดคนหนึ่งบอกว่า 'จงแสร้างทำเป็นไว้ทุกข์ สวมเสื้อผ้าชุดไว้ทุกข์ อย่าใส่น้ำหอม ทำให้ดูเหมือนว่าไว้ทุกข์ผู้ตายมานาน 3แล้วจงไปเฝ้ากษัตริย์ทูลพระองค์ตามที่ข้าพเจ้าจะบอก' โยอาบก็บอกนางว่าจะต้องทูลอย่างไรc

4หญิงชาวเทโคอาจึงไปเฝ้ากษัตริย์ ก้มลงกราบหน้าจรดพื้น ทูลว่า 'ข้าแต่พระราชา ขอทรงช่วยข้าพเจ้าเถิด!'d 5กษัตริย์ตรัสถามว่า 'ท่านต้องการอะไร?' นางทูลตอบว่า ' ข้าพเจ้าเป็นหญิงม่าย สามีตายแล้ว 6ข้ารับใช้ของพระองค์เคยมีบุตรชายสองคน วันหนึ่งลูกทั้งสองคนออกไปทำงานในทุ่งนาแล้วทะเลาะกัน ไม่มีใครเข้าไปห้ามปรามไว้ คนหนึ่งจึงได้ทุบตีอีกคนหนึ่งจนตาย 7บัดนี้ ญาติพี่น้องทั้งหมดพากันเรียกร้องให้ข้ารับใช้ส่งตัวลูกที่ได้ฆ่าน้องชายให้เขา เขาจะได้ประหารชีวิตเป็นการชดใช้ชีวิตของน้องชายที่ถูกฆ่า ดังนี้เขาจะทำลายทายาทของข้ารับใช้ด้วย เขาจะทำลายความหวังสุดท้ายของข้าพเจ้าให้หมดสิ้น ปล่อยให้สามีของข้าพเจ้าขาดบุตรเพื่อสืบสกุลต่อไป' 8กษัตริย์ตรัสตอบว่า 'กลับไปบ้านเถิด เราจะจัดการเรื่องนี้เอง' 9หญิงชาวเทโคอาทูลต่อไปว่า 'ข้าแต่พระราชา เจ้านายของข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวรับผิดชอบในเรื่องนี้ กษัตริย์และพระราชวงศ์ไม่ต้องรับผิดชอบ' 10กษัตริย์ทรงตอบว่า 'ถ้าผู้ใดคุกคามท่าน จงนำผู้นั้นมาพบเรา แล้วเขาจะไม่รบกวนท่านอีก' 11นางจึงทูลว่า 'ขอพระราชาทรงเรียกขานพระนามพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพระองค์ ทรงห้ามญาติใกล้ชิดอย่าได้ทำร้ายมากกว่านั้นโดยฆ่าบุตรชายของข้าพเจ้า' กษัตริย์ทรงตอบว่า 'เราขอสาบานว่าตราบใดที่พระยาห์เวห์ทรงพระชนม์อยู่ แม้แต่ผมเส้นเดียวของบุตรของท่านจะไม่ตกลงบนพื้นดินเลย!'

          12หญิงคนนั้นทูลว่า 'ขอข้ารับใช้ของพระองค์กราบทูลพระราชาเจ้านายอีกประการหนึ่งเถิด' กษัตริย์ตรัสตอบว่า 'จงพูดเถิด' 13หญิงผู้นั้นทูลต่อไปว่า 'แล้วทำไมพระราชาจึงไม่ทรงตัดสินเช่นนี้เพื่อประโยชน์ของประชากรของพระเจ้าตามที่ตรัสกับข้าพเจ้า พระองค์ทรงทำผิดที่ไม่ทรงยอมให้พระโอรสที่ถูกเนรเทศกลับมา 14เมื่อเราตาย เราเป็นเหมือนน้ำที่หกลงพื้นแล้วจะเก็บคืนมาไม่ได้ พระเจ้าไม่ทรงต้องการเอาชีวิต พระองค์eย่อมทรงหาทางให้ผู้ถูกเนรเทศกลับบ้านเมืองได้อีกf

          15'บัดนี้gข้าพเจ้ามาทูลพระราชา เจ้านายของข้าพเจ้าเช่นนี้ เพราะข้าพเจ้าถูกประชาชนขู่เข็ญและข้ารับใช้ของพระองค์คิดว่า "ข้าพเจ้าจะทูลกษัตริย์และหวังว่าพระองค์จะทรงทำตามที่ข้ารับใช้ทูลขอ 16ข้าพเจ้าคิดว่าพระราชาจะทรงสดับฟังข้าพเจ้า และทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นมือของผู้พยายามทำลายข้าพเจ้าและบุตรไม่ให้รับมรดกของพระเจ้า 17ข้ารับใช้ของพระองค์คิดว่า “พระวาจาของพระราชาเจ้านายของข้าพเจ้าจะทำให้ใจของข้าพเจ้าสงบ เพราะพระราชาเจ้านายของข้าพเจ้าเป็นเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้าh รู้จักแยกแยะความดีจากความชั่ว"i ขอพระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์สถิตอยู่กับพระองค์เถิด!'

          18กษัตริย์ตรัสตอบหญิงคนนั้นว่า 'เราถามอะไรท่าน จงตอบมาตามตรง อย่าปิดบังเลย' หญิงคนนั้นทูลว่า 'ขอพระราชาเจ้านายทรงถามเถิด' 19กษัตริย์ทรงถามว่า 'โยอาบวางแผนให้ท่านพูดเช่นนี้หรือ?' หญิงคนนั้นทูลตอบว่า 'ข้าแต่พระราชา เจ้านายของข้าพเจ้า ตราบใดที่พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ พระองค๋ตรัสถูกต้องเสมอ ข้าแต่พระราชาเจ้านาย โยอาบผู้รับใช้ของพระองค์เป็นผู้สั่งข้าพเจ้าข้ารับใช้ของพระองค์ให้มาทูลเช่นนี้ 20โยอาบผู้รับใช้ของพระองค์ทำเช่นนี้ เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาโดยทางอ้อม แต่เจ้านายของข้าพเจ้าทรงเฉลียวฉลาดเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้า ทรงทราบเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนแผ่นดิน!'

        21กษัตริย์ตรัสแก่โยอาบว่า 'เราจะทำตามที่ท่านต้องการ จงไปพาหนุ่มอับซาโลมกลับมา' 22โยอาบก้มลงกราบหน้าจรดพื้น ถวายพระพรแด่กษัตริย์ ทูลว่า 'ข้าแต่พระราชา เจ้านายของข้าพเจ้า วันนี้ ข้ารับใช้ของพระองค์ทราบแล้วว่า พระองค์โปรดปรานเขา เพราะพระราชาประทานให้ตามที่ข้ารับใช้ทูลขอ' 23แล้วโยอาบออกเดินทางไปยังแคว้นเกชูร์ นำอับซาโลมกลับมากรุงเยรูซาเล็ม 24แต่กษัตริย์ทรงบัญชาให้อับซาโลมกลับไปบ้าน ไม่ต้องมาเข้าเฝ้าอีก' อับซาโลมจึงกลับไปบ้านโดยไม่เข้าเฝ้ากษัตริย์ดาวิด

รายละเอียดบางประการเกี่ยวกับอับซาโลมj

          25ไม่มีชายใดทั่วอิสราเอลได้รับคำชมว่ามีรูปงามเท่ากับอับซาโลม เขาไม่มีตำหนิเลยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า 26เขามีผมดกหนา ตัดผมปีละครั้ง เมื่อรู้สึกว่าผมยาวและหนักมาก ผมที่ตัดออกนั้นชั่งได้ประมาณสองกิโลกรัมครึ่งตามพิกัดหลวง 27อับซาโลมมีบุตรชายสามคน และบุตรสาวหนึ่งคนชื่อทามาร์ เป็นหญิงสาวสวยมาก

อับซาโลมได้รับการอภัยโทษ

          28อับซาโลมอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มสองปีโดยไม่ได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ดาวิด 29เขาจึงส่งคนไปเชิญโยอาบมาพบ ขอให้ไปเฝ้ากษัตริย์แทนตน แต่โยอาบไม่ยอมมา เขาจึงส่งคนไปเชิญมาอีก แต่โยอาบก็ไม่ยอมมาเป็นครั้งที่สอง 30อับซาโลมจึงสั่งบรรดาผู้รับใช้ว่า 'ดูสิ นาของโยอาบอยู่ติดกับนาของฉัน มีข้าวบาร์เลย์อยู่ด้วย จงไปจุดไฟเผาเสีย' บรรดาผู้รับใช้ของอับซาโลมก็ไปจุดไฟเผานาข้าวนั้น 31โยอาบจึงไปหาอับซาโลมที่บ้านทันทีถามว่า 'ทำไมผู้รับใช้ของท่านจึงจุดไฟเผานาของฉัน?' 32อับซาโลมตอบว่า 'ฉันใช้คนไปเชิญท่านมาที่นี่เพื่อส่งท่านไปเฝ้ากษัตริย์ ทูลแทนฉันว่า "ทำไมจึงให้ข้าพเจ้ากลับมาจากแคว้นเกชูร์? ให้ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นจะดีกว่า!" บัดนี้ ขอให้ฉันเข้าเฝ้ากษัตริย์ ถ้าฉันมีความผิด ก็ขอให้พระองค์ประหารชีวิตฉันเสีย!' 33โยอาบจึงไปเฝ้ากษัตริย์ และกราบทูลให้ทรงทราบ พระองค์จึงทรงเรียกอับซาโลมให้มาเฝ้า อับซาโลมก้มลงกราบหน้าจรดพื้นเฉพาะพระพักตร์ และกษัตริย์ทรงจูบอับซาโลม


14a 'กษัตริย์' แปลตามตัวอักษรได้ว่า 'ดวงใจของกษัตริย์' ตามกรีก-Luc ต้นฉบับ Hebr. มีว่า 'ดาวิด ผู้เป็นกษัตริย์'

b ประมาณสิบแปดกิโลเมตรทางทิศใต้ของเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นบ้านเกิดของประกาศกอาโมส

c เช่นเดียวกับประกาศกนาธัน (12:1) โยอาบแต่งเรื่องเพื่อลวงกษัตริย์ให้พูดจากผูกมัดตัวเอง

d นี่เป็นสูตรที่ใช้ในการร้องเรียนต่อกษัตริย์

e 'ขอกษัตริย์ได้โปรด' ตามต้นฉบับ Gk ในต้นฉบับ Hebr. มีว่า 'และพระองค์ (พระเจ้า) ได้ทรง'

f อัมโนนสิ้นใจแล้ว และไม่อาจทำอะไรเพื่อเขาได้อีก ดังนั้น อับซาโลมที่ถูกเนรเทศจึงน่าจะกลับมาได้

g เมื่อหญิงคนนั้นได้เปิดตากษัตริย์ให้เห็นความจริงโดยประยุกต์ใช้เรื่องนั้นกับอับซาโลม นางกลับมาทำบทบาทเดิมของนาง ข้อ 17 ประยุกต์ได้กับทั้งสองกรณี ทั้งกับเรื่องที่แต่งขึ้นและเรื่องจริง

h ในพระคัมภีร์ตอนที่ผ่านมา (ปฐก 16:7 เชิงอรรถ c) ทูตสวรรค์ของพระเจ้าคือพระเจ้าเองในรูปแบบที่แลเห็นได้ซึ่งพระองค์ปรากฏยังโลก ดังนั้น ดาวิดจึงได้รับปรีชาญาณของพระเจ้า คล้ายกับในข้อ 20

i นั่นคือทุกสิ่งทุกอย่าง (ดู 13:22)

j ข้อ 25-27 เข้ามาขัดจังหวะของเรื่อง และมาจากแหล่งอื่น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย