ขอเชิญร่วมศึกษาบทเพลงอิมมานูเอลพระวจนาถต์ผู้ทรงถ่อมองค์ลงมา


แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ขอเชิญร่วมศึกษาบทเพลงอิมมานูเอลพระวจนาถต์ผู้ทรงถ่อมองค์ลงมา

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมพระคัมภีร์ วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เวลา 09.00 -12.00 น. (คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร เป็นวิทยากร)
ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/2SkCpuv

และเชิญอบรมต่อเนื่องเรื่อง “กระแสเรียกอันทรงเกียรติ” (Noble Vocation)
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เวลา 13.15 -16.15 น.
ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/2SkCpuv