"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

พฤติกรรมเลวร้ายของผู้สอนผิด

                11ความวิบัติจงเกิดแก่เขา เขาดำเนินตามทางของคาอิน ปล่อยตัวไปตามความหลงผิดของบาลาอัมเพราะเห็นแก่สินจ้าง และพินาศไปเหมือนกับโคราห์ที่เป็นกบฎ   12เขาเป็นอุปสรรคเมื่อท่านทั้งหลายชุมนุมกันในงานเลี้ยงฉันพี่น้องm เขาร่วมโต๊ะอย่างไม่อายเพียงเพื่อจะกิน เขาเป็นเมฆไร้ฝนที่ลอยไปตามลม เป็นต้นไม้ในฤดูออกผลที่ไม่มีผลและถูกถอนราก จึงตายสองครั้ง  13เป็นคลื่นทะเลบ้าคลั่งที่พ่นกิจการน่าอายของตนออกมาราวกับฟอง เป็นดาวที่พลัดออกไปจากวงโคจรnที่พระเจ้าทรงจัดความมืดทึบตลอดนิรันดรไว้  14เอโนคผู้เป็นอัยกาคนที่เจ็ดนับตั้งแต่อาดัมพยากรณ์ถึงคนเหล่านี้ไว้ว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาพร้อมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ จำนวนนับหมื่น  15เพื่อพิพากษามนุษย์ทุกคน และกล่าวโทษคนอธรรมเพราะกิจการอธรรมทั้งหลายที่เขากระทำและเพราะถ้อยคำหยาบคายที่คนบาปไม่นับถือพระเจ้ากล่าวร้ายต่อพระองค์"o  16คนเหล่านี้เป็นคนชอบบ่น ไม่พอใจสภาพของตน ประพฤติตามราคะตัณหาp พูดจาโอหังอวดดี ประจบสอพลอโดยหวังประโยชน์เพื่อตนเองm "งานเลี้ยงฉันพี่น้อง" (agape) สำเนาโบราณบางฉบับว่า "การหลอกลวง" เทียบ 2 ปต 2:13; ในสมัยนั้น พวกมิจฉาทิฐิยังคงร่วมพิธีกรรมของพระศาสนจักร มีเพียงบางคนเท่านั้นที่เริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของคนเหล่านี้ เราไม่รู้แน่ว่ายูดาในที่นี้หมายถึงพิธีมิสซาหรือหมายถึงการกินอาหารร่วมกันฉันพี่น้อง (agape) ซึ่งทำกันก่อนพิธีนั้น ท่าทีเช่นนี้ทำให้คิดถึง 1 คร 11:17-22

n ในหนังสือของชาวยิว เช่น "Book of Enoch" "ดาว" หมายถึง "ทูตสวรรค์" บ่อย ๆ

o ข้อความนี้มาจากหนังสือ Enoch 1:9 เป็นการอ้างจากความจำ

p เป็นความคิดที่ได้จาก Enoch 5:5

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก