"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ผู้สอนผิดกล่าวล่วงเกินพระเจ้า

           8คนเพ้อฝันเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันi เขาทำให้ร่างกายของตนเป็นมลทิน ดูหมิ่นอำนาจของพระเจ้า กล่าวคำหยาบคายต่อบรรดาทูตสวรรค์j  9อัครทูตสวรรค์มีคาเอล เมื่อโต้เถียงกับปีศาจเรื่องศพของโมเสสk ยังไม่กล้าพูดดูหมิ่นปีศาจ ท่านเพียงแต่พูดว่า "ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าวโทษเจ้าเถิด"  10แต่คนเหล่านี้กลับพูดคำหยาบคายต่อทุกสิ่งที่เขาไม่รู้ และต่อสิ่งที่เรารู้โดยสัญชาตญาณlเหมือนสัตว์เดียรัจฉาน จึงทำให้เขาพินาศi "คนเพ้อฝัน" หมายถึง พวกมิจฉาทิฐิร่วมสมัย ซึ่งไม่รู้สึกกลัวที่จะต้องรับโทษเช่นเดียวกับทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาป ข้อ 6-7

j "อำนาจของพระเจ้า" สำเนาโบราณบางฉบับว่า "บรรดาอำนาจ" หมายถึง บรรดาทูตสวรรค์ ดู อฟ 1:21 เชิงอรรถ s; คส 1:16; "ทูตสวรรค์" ในข้อนี้ แปลตามตัวอักษรว่า "บรรดาสิริรุ่งโรจน์"

k เรื่องศพของโมเสสนี้คงมาจากหนังสือ "Assumption of Moses" ที่พูดถึงอัครทูตสวรรค์มีคาเอล (ดนล 10:13 เชิงอรรถ b) ได้โต้เถียงกับมารว่าใครมีสิทธิจัดการ "ศพของโมเสส"

l ผู้สอนผิดขาดความรู้ เพราะไม่มีพระจิตเจ้า จึงไม่รู้เรื่องอะไรอื่นนอกจากเรื่องที่เรียนรู้ได้จากความสามารถตามธรรมชาติเท่านั้น ดู รม 1:9 เชิงอรรถ e; 1 คร 15:44;

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก