"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

การไม่ควบคุมคำพูด

3  1พี่น้องทั้งหลาย อย่าเป็นครูกันหลายคนa เพราะท่านรู้แล้วว่าเราที่เป็นครูจะถูกพิพากษาอย่างเข้มงวดกว่าคนอื่น  2เพราะเราทุกคนต่างก็ผิดพลาดได้หลายเรื่อง  ถ้าผู้ใดไม่ผิดพลาดด้วยวาจา ผู้นั้นย่อมเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ เขาบังคับร่างกายทั้งหมดให้อยู่ใต้อำนาจได้b  3cเราสวมบังเหียนที่ปากม้าก็เพื่อให้มันเชื่อฟังเรา เราบังคับมันให้ไปที่ใดก็ได้ทั้งตัว  4จงดูเรือเถิด แม้เรือจะใหญ่โต และถูกลมแรงพัดให้แล่นไป ก็ยังถูกบังคับด้วยหางเสือเล็ก ๆ ให้ไปทางใดก็ได้ตามใจนายท้าย  5ลิ้นก็เช่นเดียวกัน เป็นอวัยวะเล็ก ๆ แต่ก็โอ้อวดกิจการใหญ่โตได้ จงดูเถิด ประกายไฟเพียงนิดเดียวก็เผาป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลให้วอดวายได้  6ลิ้นก็เป็นไฟ เป็นโลกของความชั่วร้ายd อยู่ระหว่างอวัยวะต่าง ๆ ของเรา ทำให้ร่างกายโสมมไปทั้งร่าง และติดไฟมาจากขุมนรก เผาผลาญเราทั้งชีวิตe  7มนุษย์ฝึกสัตว์ป่า นก หรือสัตว์เลื้อยคลานตลอดจนสัตว์น้ำทุกชนิด ให้เชื่องได้ และได้ฝึกให้เชื่องมาแล้ว  8ส่วนลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดทำให้เชื่องได้ ลิ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ควบคุมไม่ได้ มีพิษร้ายถึงตาย  9เราใช้ลิ้นถวายพระพรพระเจ้า พระบิดา และใช้ลิ้นสาปแช่งมนุษย์ซึ่งถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า 10ทั้งคำถวายพระพรและคำสาปแช่งล้วนออกมาจากปากเดียวกันf พี่น้องทั้งหลาย ไม่ควรให้เป็นเช่นนี้เลย  11ตาน้ำจะมีทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยพุ่งมาจากช่องเดียวกันได้หรือ 12พี่น้องทั้งหลาย ต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกเทศได้อย่างไร เถาองุ่นจะออกผลเป็นมะเดื่อเทศได้อย่างไร ตาน้ำเค็มย่อมให้น้ำจืดไม่ได้3 a ผู้ที่ใฝ่ฝันที่จะได้ตำแหน่งอาจารย์อันทรงเกียรตินี้ มธ 23:8; กจ 13:1; 1 คร 12:28 เชิงอรรถ k; จะต้องพิจารณาถึงความรับผิดชอบซึ่งเขาต้องมีเสียก่อน บทที่ 3 ทั้งบทดูเหมือนจะเขียนขึ้นโดยคำนึงถึงอาจารย์เหล่านี้

b ผู้เขียนใช้ภาพเปรียบเทียบหลายประการ เพื่อสอนเรื่องการควบคุมคำพูด ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการรู้จักควบคุมตนเองอย่างสมบูรณ์ ความคิดนี้เป็นที่นิยมของนักจริยศาสตร์กรีกและในวรรณกรรมปรีชาญาณ

c สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ดูเถิด" เทียบ ข้อ 4

d ประโยคนี้อาจใส่เครื่องหมายวรรคตอนได้อีกวิธีหนึ่งซึ่งทำให้ความหมายเปลี่ยนไปเล็กน้อย "ลิ้นก็เป็นไฟ ลิ้นอยู่ระหว่างอวัยวะต่าง ๆ ของเราเสมือนเป็นโลกของความชั่วร้ายในตัวเอง"

e วลี "ทั้งชีวิต" แปลตามตัวอักษรได้ว่า "วัฏจักรแห่งสิ่งสร้าง" ซึ่งเป็นสำนวนจากรหัสลัทธิออร์ฟีของกรีก

f ในพันธสัญญาเดิม "คำอวยพร" มักควบคู่กับ "คำสาปแช่ง" บ่อย ๆ ปฐก 12:3; 27:29; กดว 23:11; 24:9; ยชว 8:34; แต่คริสตชนจะกล่าวคำสาปแช่งไม่ได้ ดู ลก 6:28; รม 12:4; 1 ปต 3:9

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก