Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การไม่ควบคุมคำพูด

3  1พี่น้องทั้งหลาย อย่าเป็นครูกันหลายคนa เพราะท่านรู้แล้วว่าเราที่เป็นครูจะถูกพิพากษาอย่างเข้มงวดกว่าคนอื่น  2เพราะเราทุกคนต่างก็ผิดพลาดได้หลายเรื่อง  ถ้าผู้ใดไม่ผิดพลาดด้วยวาจา ผู้นั้นย่อมเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ เขาบังคับร่างกายทั้งหมดให้อยู่ใต้อำนาจได้b  3cเราสวมบังเหียนที่ปากม้าก็เพื่อให้มันเชื่อฟังเรา เราบังคับมันให้ไปที่ใดก็ได้ทั้งตัว  4จงดูเรือเถิด แม้เรือจะใหญ่โต และถูกลมแรงพัดให้แล่นไป ก็ยังถูกบังคับด้วยหางเสือเล็ก ๆ ให้ไปทางใดก็ได้ตามใจนายท้าย  5ลิ้นก็เช่นเดียวกัน เป็นอวัยวะเล็ก ๆ แต่ก็โอ้อวดกิจการใหญ่โตได้ จงดูเถิด ประกายไฟเพียงนิดเดียวก็เผาป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลให้วอดวายได้  6ลิ้นก็เป็นไฟ เป็นโลกของความชั่วร้ายd อยู่ระหว่างอวัยวะต่าง ๆ ของเรา ทำให้ร่างกายโสมมไปทั้งร่าง และติดไฟมาจากขุมนรก เผาผลาญเราทั้งชีวิตe  7มนุษย์ฝึกสัตว์ป่า นก หรือสัตว์เลื้อยคลานตลอดจนสัตว์น้ำทุกชนิด ให้เชื่องได้ และได้ฝึกให้เชื่องมาแล้ว  8ส่วนลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดทำให้เชื่องได้ ลิ้นเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ควบคุมไม่ได้ มีพิษร้ายถึงตาย  9เราใช้ลิ้นถวายพระพรพระเจ้า พระบิดา และใช้ลิ้นสาปแช่งมนุษย์ซึ่งถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า 10ทั้งคำถวายพระพรและคำสาปแช่งล้วนออกมาจากปากเดียวกันf พี่น้องทั้งหลาย ไม่ควรให้เป็นเช่นนี้เลย  11ตาน้ำจะมีทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยพุ่งมาจากช่องเดียวกันได้หรือ 12พี่น้องทั้งหลาย ต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกเทศได้อย่างไร เถาองุ่นจะออกผลเป็นมะเดื่อเทศได้อย่างไร ตาน้ำเค็มย่อมให้น้ำจืดไม่ได้3 a ผู้ที่ใฝ่ฝันที่จะได้ตำแหน่งอาจารย์อันทรงเกียรตินี้ มธ 23:8; กจ 13:1; 1 คร 12:28 เชิงอรรถ k; จะต้องพิจารณาถึงความรับผิดชอบซึ่งเขาต้องมีเสียก่อน บทที่ 3 ทั้งบทดูเหมือนจะเขียนขึ้นโดยคำนึงถึงอาจารย์เหล่านี้

b ผู้เขียนใช้ภาพเปรียบเทียบหลายประการ เพื่อสอนเรื่องการควบคุมคำพูด ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการรู้จักควบคุมตนเองอย่างสมบูรณ์ ความคิดนี้เป็นที่นิยมของนักจริยศาสตร์กรีกและในวรรณกรรมปรีชาญาณ

c สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ดูเถิด" เทียบ ข้อ 4

d ประโยคนี้อาจใส่เครื่องหมายวรรคตอนได้อีกวิธีหนึ่งซึ่งทำให้ความหมายเปลี่ยนไปเล็กน้อย "ลิ้นก็เป็นไฟ ลิ้นอยู่ระหว่างอวัยวะต่าง ๆ ของเราเสมือนเป็นโลกของความชั่วร้ายในตัวเอง"

e วลี "ทั้งชีวิต" แปลตามตัวอักษรได้ว่า "วัฏจักรแห่งสิ่งสร้าง" ซึ่งเป็นสำนวนจากรหัสลัทธิออร์ฟีของกรีก

f ในพันธสัญญาเดิม "คำอวยพร" มักควบคู่กับ "คำสาปแช่ง" บ่อย ๆ ปฐก 12:3; 27:29; กดว 23:11; 24:9; ยชว 8:34; แต่คริสตชนจะกล่าวคำสาปแช่งไม่ได้ ดู ลก 6:28; รม 12:4; 1 ปต 3:9

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย