วัดที่พระเยซูเจ้าทวีขนมปัง 
        สิ่งสร้างแรกที่สร้างในทับกา คือวัดเล็กที่คงถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่สี่ คาดว่าเป็นวัดที่ เอเยเรีย นักแสวงบุญได้บันทึกไว้ ห่างออกไปเล็กน้อย คือวัดทวีขนมปัง หันหน้าเข้าหาทะเลกาลิลี พื้นที่เขียวชะอุ่มเพราะมีแหล่งน้ำเจ็ดแหล่งที่หล่อเลี้ยง เต็มไปด้วยต้นปาล์มต้นไม้ ณ ที่นี้พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวเพื่อเลี้ยงฝูงชนห้าพันคนไม่นับสตรีและเด็ก มีภาพโมสาอิกวางอยู่ใกล้ก้อนหินใหญ่ เชื่อกันว่าพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนก้อนหินนี้เพื่อเสกปลาและขนมปัง