Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จะไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลย”

67. คำปราศรัยเรื่องอันตวิทยา บทนำ (2)
b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
          1. บทที่ 13 นี้ เป็นคำปราศรัยกว้างขวางมากที่สุดในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก ได้ชื่อว่า “คำปราศรัยเรื่องอันตวิทยา” คือคำปราศรัยของพระเยซูเจ้าเรื่องวาระสุดท้ายหรืออวสานกาลของโลก ซึ่งเริ่มต้นโดยกล่าวถึงความงดงามและความพินาศของพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม คำปราศรัยนี้ไม่มีเจตนาทำนายภัยพิบัติร้ายแรงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ต้องการช่วยเราให้อ่านเหตุการณ์ปัจจุบันในแสงสว่างพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เพื่อดำเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบ และด้วยวิธีนี้กำหนดอนาคตของเรา ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบัน


          2. คำปราศรัยเรื่องอันตวิทยากล่าวถึง “เหตุการณ์ทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้น” (ข้อ 4) ซึ่งจะนำไปสู่การเสด็จมาของบุตรแห่งมนุษย์ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ (ข้อ 26) โดยแท้จริงแล้ว คำปราศรัยนี้เปิดเผยความหมายของสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากกว่าที่จะบอกให้เรารู้เหตุการณ์สุดท้ายที่จะเกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะพูดถึงสงคราม การกันดารอาหาร และแผ่นดินไหว ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายที่จะรอคอยด้วยความตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นจริง โดยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันด้วยความรับผิดชอบ การโหยหาเป้าหมายที่เร่งเร้ามีแนวโน้มที่จะกลั้นลมหายใจและเดินต่อไปไม่ไหว

        3. ดังนั้น ความคลั่งไคล้ที่ละเลยหน้าที่ประจำวันอาจเข้ามาแทนการติดตามพระคริสตเจ้าในชีวิตจริง แต่สิ่งสำคัญคือเวลาในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสถานที่ที่แสดงซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้า เราต้องกลับมารับข่าวดีของพระเยซูเจ้าด้วยพลังใหม่ เพื่อชีวิตที่ขาดอากาศหายใจจะมีลมหายใจแห่งความหวังอีกครั้งหนึ่ง มิฉะนั้นแล้ว เราสร้างความหวังเหลวไหล ถ้าไม่มีจุดมุ่งหมายเราเดินหน้าต่อไปไม่ได้ พระเยซูเจ้าผู้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนให้ความหมายใหม่แก่เราในแง่บวก แต่ความหมายนี้ซ่อนอยู่ในพระเจ้าเสมอ

           4. บทที่ 13 นี้เสนอด้วยความหมายลึกซึ้งของความจริงสุดท้ายและถาวร ที่มนุษย์ก้าวเดินไปและความจริงเรื่องการสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้าจะเปิดเผยให้เรารู้ (เทียบบทที่ 14-16) บางคนคิดว่าคำปราศรัยนี้ใช้ภาษารุนแรงเกินไป แต่ความจริงดูเหมือนมีลักษณะที่ขัดแย้งกันเสมอไป

            5. เราควรอธิษฐานภาวนาต่อพระเยซูเจ้า ขอพระองค์ประทานความสามารถที่จะมองกิจการและบุคคลในปัจจุบันด้วยสายตาแห่งความเชื่อ เพื่อค้นพบความหมายลึกซึ้ง และไม่ไว้วางใจหรือประทับใจในความยิ่งใหญ่ภายนอกของเหตุการณ์และบุคคล ซึ่งบางครั้งไม่ได้รับการบันดาลใจจากพระจิตเจ้า ในทำนองเดียวกัน เราควรอธิษฐานภาวนาขอพระองค์โปรดให้เราเข้าใจจุดมุ่งหมายสุดท้ายของทุกสิ่งทุกอย่าง รวมทั้งความหมายความตายของเรา โดยอาศัยแสงสว่างจากธรรมล้ำลึกการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์

            6. เราจงขอบพระคุณพระเยซูเจ้าผู้พอพระทัยอย่างอิสระและด้วยความรักที่ทรงยอมให้มนุษย์ “ทำลาย” พระวิหารของพระวรกาย เพื่อ "ทรงสร้าง" ขึ้นใหม่โดยทรงกลับคืนพระชนมชีพ เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพ้นและทรงชี้แจงหนทางแห่งชีวิต

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย