Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“เจ้าปีศาจ จงออกจากชายผู้นี้”

23. ชาวเกราซาที่ถูกปีศาจสิง ( มก 5:1-20 )
         5 1 พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ข้ามทะเลสาบมาถึงดินแดนของชาวเกราซา 2ครั้นพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือ ชายคนหนึ่งซึ่งถูกปีศาจสิงออกมาจากบริเวณหลุมศพ เข้ามาเฝ้าพระองค์ทันที 3ชายคนนี้อาศัยอยู่ตามหลุมศพ ไม่มีใครล่ามเขาไว้ได้ แม้จะใช้โซ่ล่ามก็ตาม 4มีผู้ใช้โซ่ตรวนล่ามเขาหลายครั้ง เขาก็หักโซ่ตรวน ไม่มีใครทำให้เขาสยบได้ 5เขาอยู่ตามหลุมศพและตามภูเขาตลอดวันตลอดคืน ส่งเสียงร้องเอ็ดอึงและใช้หินทุบตีตนเอง 6เมื่อเห็นพระเยซูเจ้าแต่ไกล เขาก็วิ่งเข้ามากราบเฉพาะพระพักตร์ 7ร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด ท่านมายุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าทำไม ข้าพเจ้าวอนขอท่านในพระนามของพระเจ้า อย่าทรมานข้าพเจ้าเลย”

8ทั้งนี้เพราะพระเยซูเจ้าตรัสสั่งปีศาจว่า “เจ้าปีศาจ จงออกจากชายผู้นี้” 9แล้วพระองค์ทรงถามว่า “เจ้าชื่ออะไร” มันตอบว่า “ชื่อกองพล เพราะเราอยู่กันจำนวนมาก” 10และมันพร่ำวอนพระองค์มิให้ขับไล่มันออกจากบริเวณนั้น 11หมูฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่บนเนินเขาที่นั่น 12พวกปีศาจจึงอ้อนวอนพระองค์ว่า “ขอได้โปรดส่งพวกเราเข้าไปในหมูฝูงนั้นเถิด” 13พระองค์ก็ทรงอนุญาต พวกปีศาจจึงออกไปสิงอยู่ในร่างหมู หมูฝูงนั้นซึ่งมีประมาณสองพันตัวก็พากันวิ่งกระโจนจากหน้าผาลงไปในทะเลสาบ และจมน้ำตายทั้งหมด 14คนเลี้ยงหมูต่างวิ่งหนีไปเล่าเรื่องนี้ตามเมืองและตามชนบท ประชาชนออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 15เมื่อเขาเข้ามาใกล้พระเยซูเจ้า ก็แลเห็นคนที่เคยถูกปีศาจกองพลสิงนั่งอยู่ สวมเสื้อผ้า มีสติดี พวกเขาต่างมีความกลัว 16ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกปีศาจสิงและเล่าเรื่องหมูให้ฟัง 17ประชาชนจึงขอร้องพระเยซูเจ้าให้เสด็จออกไปจากเขตแดนของเขา 18เมื่อพระองค์เสด็จลงเรือ ผู้ที่เคยถูกปีศาจสิงขออนุญาตตามเสด็จด้วย 19แต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาต ตรัสว่า “จงกลับบ้าน ไปหาญาติพี่น้องของท่าน เล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำและแสดงพระเมตตาต่อท่าน” 20ชายนั้นจากไป เริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำต่อตน ทุกคนที่ได้ฟังต่างประหลาดใจ”

a) อธิบายความหมาย
หลังจากนักบุญมาระโกเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าทรงบังคับให้พายุสงบ (4:35-41)  เขาก็เล่าเรื่องพระองค์ทรงรักษาชาวเกราซาที่ถูกปีศาจสิง ซึ่งเป็นอัศจรรย์ประการที่สองในจำนวนสี่ประการที่เขาได้รวบรวมไว้ในข้อความ 4:35-5:43นักบุญมาระโกเล่าเรื่องนี้อย่างละเอียดมาก เพราะต้องการแสดงว่าพระเยซูเจ้าไม่ทรงมีอำนาจเพียงเหนือพลังธรรมชาติ ยิ่งกว่านั้นยังทรงมีอำนาจเหนือกองพลปีศาจอีกด้วย

-พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์ข้ามทะเลสาบมาถึงดินแดนของชาวเกราซา ดินแดนนี้ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของทะเลสาบกาลิลีตรงกันข้ามกับเมืองคาเปอรนาอุม แต่ยากที่จะรู้แน่ชัดว่า "ดินแดนของชาวเกราซา"อยู่บริเวณใดเพราะเมืองเกราซาอยู่ห่างจากทะเลสาบกาลิลีทางทิศตะวันออกฉียงใต้ราว 60 กิโลเมตร สำเนาโบราณบางฉบับได้ปรับปรุงแก้ไขชื่อเมืองนี้เป็น “กาดารา” ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทะเลสาบกาลิลี12 กิโลเมตร แต่เมืองทั้งสองนี้อยู่ห่างเกินไปจากฉากของเรื่องที่นักบุญมาระโกเล่า ปิตาจารย์ออริเจนเคยเสนอว่า นักบุญมาระโกหมายถึงเมือง “เกอเกซา”ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกตรงกันข้ามกับเมืองมักดาลาอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าชื่อของดินแดนนี้จะเป็นอะไรก็อยู่ในเขตดินแดนของคนต่างศาสนา และเป็นครั้งแรกที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปนอกเขตดินแดนของชาวยิว

-ครั้นพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือ แม้พระเยซูเจ้าเสด็จมาพร้อมกับบรรดาศิษย์ แต่นักบุญมาระโกจะพูดถึงเขาอีกต่อไปในเรื่องนี้ เพราะต้องการเน้นการเผชิญหน้าระหว่างพระเยซูเจ้ากับปีศาจหรือกองพลปีศาจ

-ชายคนหนึ่งซึ่งถูกปีศาจสิงออกมาจากบริเวณหลุมศพ เข้ามาเฝ้าพระองค์ทันที นักบุญมาระโกเคยเล่าหลายครั้งแล้วว่าพระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจ (เทียบ 1:21-28, 32-34, 39; 3:11,12, 22) แต่บัดนี้เขาบรรยายเหตุการณ์อย่างละเอียดมากกว่าที่เคยทำมาก่อน

- ชายคนนี้อาศัยอยู่ตามหลุมศพ ไม่มีใครล่ามเขาไว้ได้ คนถูกปีศาจสิงไม่มีบ้าน แต่อาศัยอยู่ตามหลุมศพ ไม่ว่าหลุมฝังศพจะเป็นหินหรืออยู่ในถ้ำตามธรรมชาติแถบบริเวณนั้น ธรรมประเพณีของชายิวถือว่าหลุมฝังศพเป็นสถานที่มีมลทิน จึงเป็นที่อาศัยเหมาะสมสำหรับผู้ถูกปีศาจสิง

-แม้จะใช้โซ่ล่ามก็ตาม มีผู้ใช้โซ่ตรวนล่ามเขาหลายครั้ง เขาก็หักโซ่ตรวน ไม่มีใครทำให้เขาสยบได้ แม้ผู้ถูกปีศาจสิงอยู่ตามหลุมฝังศพ เขายังไม่ตายและเป็นอันตรายแก่ทุกคนที่ผ่านทางนั้นแม้คนในเมืองพยายามใช้โซ่ตรวนล่ามเขาเพื่อป้องกันตนเองแต่ก็ไม่ได้ผล ผู้อ่านเรื่องนี้คงจะตั้งคำถามที่ว่า แล้วพระเยซูเจ้าจะทรงบังคับเขาได้หรือไม่

- เขาอยู่ตามหลุมศพและตามภูเขาตลอดวันตลอดคืน ส่งเสียงร้องเอ็ดอึงและใช้หินทุบตีตนเอง นักบุญมาระโกยังเสริมรายละเอียดอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับผู้ถูกปีศาจสิงคือ เขาเป็นอันตรายสำหรับทุกคนไม่เพียงเพราะมีพลังบ้าบิ่นเท่านั้น แต่ยังมีพลังของปีศาจทำร้ายทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างไม่หยุดหย่อน เป็นคนเร่ร่อนไปเรื่อย ๆ ส่งเสียงเอะอะดังน่ากลัว

- เมื่อเห็นพระเยซูเจ้าแต่ไกล เขาก็วิ่งเข้ามากราบเฉพาะพระพักตร์ พฤติกรรมของผู้ถูกปีศาจสิงคนนี้ที่มากราบเฉพาะ
พระพักตร์พระเยซูเจ้าก็เป็นพฤติกรรมของผู้ถูกปีศาจสิงทุกคนที่นักบุญมาระโกกล่าวถึง(เทียบ 1:23; 3:11; 9:20)บรรดาปีศาจเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นศัตรูกับตน อย่างไรก็ตาม มันจะหลีกหนีพระเยซูเจ้าและหลุดพ้นจากอำนาจของพระองค์ก็ไม่ได้

- ร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด บรรดาศิษย์มักจะเรียกพระเยซูเจ้าว่า พระอาจารย์ แต่บรรดาปีศาจมีความรู้และความเข้าใจถึงพระองค์อย่างลึกซึ้งว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดผู้ถูกปีศาจสิงประกาศยืนยันเสมอว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า(เทียบ 1:23; 3:11)แต่ในที่นี้นักบุญมาระโกยังเสริมว่า "ผู้สูงสุด" ตามพระคัมภีร์บันทึกธรรมเนียมของคนต่างศาสนาที่เรียกขานพระเจ้าโดยใช้พระนามดังกล่าว(เทียบ ปฐก 14:18ฯ; อสย 14:14; ดนล 3:26; กจ 16:17)อย่างไรก็ตามแม้ปีศาจเรียกพระเยซูเจ้าว่า "บุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด"มันคงไม่คิดว่าพระองค์เป็นพระเจ้า แต่หมายเพียงว่า "ผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานเป็นพิเศษ" เพราะในข้อต่อไปมันจะวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเดชะพระนามของพระเยซูเจ้า

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย