Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“นี่มันเรื่องอะไร เป็นคำสั่งสอนแบบใหม่ที่มีอำนาจ”

7. พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกอบพระภารกิจ (4)

ค) พระเยซูเจ้าทรงรักษามารดาของภรรยาซีโมน
          ในศาลาธรรมพระเยซูเจ้าตรัสพระวาจาและทรงกระทำกิจการที่ทำให้ประชาชนประหลาดใจ เมื่อพิธีกรรมจบลง พระเยซูเจ้า “เสด็จเข้าไปในบ้านของซีโมนและอันดรูว์พร้อมกับยากอบและยอห์น” ซีโมนคือนักบุญเปโตรเป็นชาวเบธไซดา (ยน 1:44) แต่มาอยู่ที่เมืองคาเปอรนาอุม และเป็นเจ้าของบ้านที่นั่น (มธ 8:14; ลก 4:38) ในบ้านหลังนี้มีทั้งซีโมน ภรรยา มารดาของภรรยาและอันดรูว์น้องชายอาศัยอยู่ ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จเข้าเมืองคาเปอรนาอุม พระองค์ประทับอยู่กับศิษย์สี่คนแรกดังที่กล่าวมา (1:16-20) และเมื่อทรงลาประชาชนในศาลาธรรมก็ทรงร่วมกับศิษย์กลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่ง เป็นหมู่คณะเล็ก ๆ ที่มาชุมนุมกันเพื่อรับฟังคำสั่งสอนในบ้าน
             ตามธรรมเนียมของชาวยิว เขารับประทานอาหารมื้อใหญ่ฉลองวันสับบาโตทันทีหลังจบพิธีกรรมในศาลาธรรมราวเที่ยงวัน แต่ “มารดาของภรรยาซีโมนกำลังนอนป่วยเป็นไข้อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ให้ทรงทราบทันที” นางช่วยรับใช้แขกไม่ได้ ต้องการความช่วยเหลือและพระกรุณาจากพระเจ้า ชาวยิวมักจะมองการรักษาโรคให้หายว่า เป็นของประทานจากพระเจ้า เขาอาจจะพึ่งแพทย์ก็จริง แต่เป็นพระเจ้าผู้ประทานสมรรถภาพให้แพทย์รักษาโรคได้ (เทียบ บสร 38:1-2) พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นนายแพทย์แท้จริง

             เมื่อบรรดาศิษย์ทูลพระเยซูเจ้าให้ทรงทราบว่านางป่วย พระเยซูเจ้าไม่ตรัสแม้วาจาเดียว ไม่ทรงยื่นยารักษา ไม่ทรงร่ายเวทมนตร์คาถา และไม่ทรงวอนขอพระบิดาให้ทรงรักษานาง แต่  “พระองค์เสด็จเข้าไปจับมือนาง พยุงให้ลุกขึ้น” พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์ว่าเป็น “องค์พระผู้เป็นเจ้า” (1:3) ผู้เสด็จมาช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นและรักษาให้หายจากโรคต่าง ๆ ก่อนหน้านั้น ในศาลาธรรม พระองค์ทรงแสดงอำนาจโดยตรงเหนือปีศาจ ผู้หลอกลวงมนุษยชาติและทำให้บางคนมีโรคภัยไข้เจ็บ บัดนี้ พระเยซูเจ้าทรงแสดงอำนาจเหนือสตรี ผู้เป็นคนแรกในบรรดาผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาจากพระองค์ พระเยซูเจ้าเสด็จไปที่ใด ไม่ว่าในศาลาธรรมหรือในบ้าน พระองค์ทรงนำความรอดพ้นและทรงพิสูจน์ด้วยการกระทำว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว” (1:15) และชัยชนะเหนือความชั่วร้ายก็เป็นไปได้

             นักบุญมาระโกเคยเล่าว่า เมื่อพระเยซูเจ้าทรงถูกซาตานประจญแล้ว “บรรดาทูตสวรรค์ปรนนิบัติรับใช้พระองค์” (1:13) ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงชัยชนะของพระองค์เหนือซาตาน ในที่นี้ก็เช่นกัน เมื่อนางหายไข้ซึ่งเป็นผลการกระทำของปีศาจ “นางจึงรับใช้ทุกคน” แสดงว่านางหายจากโรคทันทีอย่างสิ้นเชิง พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความชั่วร้ายที่อยู่ในตัวนาง และนางเป็นคนแรกที่รับใช้หมู่คณะของพระเยซูเจ้า

ง) พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก
             กิจการที่พระเยซูเจ้าทรงทำในเมืองคาเปอรนาอุมเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของทุกคน การปรากฏของอานุภาพและอำนาจใหม่ยิ่งใหญ่เช่นนี้จะเก็บเป็นความลับไม่ได้ “เย็นวันนั้น เมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้ว มีผู้นำคนป่วยและคนถูกปีศาจสิงมาเฝ้าพระองค์” เขาทั้งหลายรอจนถึงเวลาเย็นเพราะธรรมบัญญัติ ห้ามมิให้หามของหนักใด ๆ ตามถนนในวันสับบาโต สำหรับชาวยิวเริ่มนับวันใหม่ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกประมาณ 6 โมงเย็นจนถึงดวงอาทิตย์ตกในวันรุ่งขึ้น ดังนั้น เย็นวันเสาร์ของเราก็เป็นวันอาทิตย์พ้นจากวันสับบาโตแล้ว

            นักบุญมาระโกเล่าโดยสรุปว่า พระเยซูเจ้าทรงออกมาที่ประตูบ้าน “ทรงรักษาหลายคนที่เป็นโรคต่าง ๆ ให้หาย ทรงขับไล่ปีศาจออกไป แต่ไม่ทรงอนุญาตให้มันพูด เพราะมันรู้จักพระองค์” สำนวนที่ว่า “หลายคน” อาจทำให้เข้าใจผิดว่าพระองค์ทรงรักษาผู้ป่วยเพียงส่วนหนึ่ง แม้เป็นจำนวนมาก แต่ไม่ทรงรักษาผู้ป่วยทุกคน โดยแท้จริงแล้ว สำนวนนี้ตามวิธีพูดของชาวยิวหมายถึง “ทุกคนซึ่งเป็นจำนวนมาก” สรุปแล้ว ในข้อความนี้นักบุญมาระโกเล่าว่า พระเยซูเจ้าทรงรักษาประชาชนทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งแรกในศาลาธรรม ครั้งที่สองในบ้านของซีโมน และครั้งที่สามที่ริมถนน พระเยซูเจ้าจึงทรงตอบสนองความต้องการของทุกคน ทรงบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อนโดยไม่ทรงเลือกสถานที่หรือบุคคล ทรงช่วยเหลือทุกคนในทุกหนทุกแห่ง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย