Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2019
น.มาร์กาเร็ต แห่งสก๊อตแลนด์ น.เยอร์ทรู๊ด พรหมจารี
บทอ่านจากหนังสือปรีชาญาณ (ปชญ 18:14-16 และ 19:6-9) 
                                   
       เมื่อความสงบเงียบปกคลุมทุกสิ่ง ราตรีกาลวิ่งผ่านไปได้ครึ่งทางแล้ว พระวาจาทรงอานุภาพของพระองค์กระโจนลงมาจากพระบัลลังก์บนสวรรค์ ดุจนักรบห้าวหาญกระโจนลงสู่กลางแผ่นดินที่จะต้องพินาศ ถือพระบัญชาเด็ดขาดของพระองค์ไว้เสมือนดาบคม ไปที่ใดก็มีคนตายมากมายที่นั่น เท้าเหยียบแผ่นดิน ศีรษะจรดท้องฟ้า


      สิ่งสร้างทั้งมวลได้รับรูปแบบใหม่ตามธรรมชาติของตน เชื่อฟังพระบัญชาเพื่อปกป้องบรรดาบุตรของพระองค์ให้พ้นภัย ทุกคนเห็นเมฆก้อนหนึ่งมาปกคลุมค่าย ในที่ที่เคยเป็นน้ำ แผ่นดินแห้งก็ปรากฏขึ้น ทางเดินอย่างอิสระเปิดขึ้นในทะเลแดง และที่ที่มีคลื่นใหญ่ก็กลับเป็นทุ่งราบเขียวชอุ่ม ประชากรทั้งหมดเดินผ่านทางนั้นโดยมีพระหัตถ์พระองค์ปกป้องไว้ เขาเห็นอัศจรรย์น่าพิศวง ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เขาทั้งหลายขับร้องสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น ร่าเริงประหนึ่งม้าที่วิ่งไปมาในทุ่งหญ้า ประหนึ่งลูกแกะที่กระโดดโลดเต้น

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา (ลก 18:1-8)
         เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องหนึ่งแก่บรรดาศิษย์เพื่อสอนว่าจำเป็นต้องอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอโดยไม่ท้อถอย พระองค์ตรัสว่า “ผู้พิพากษาคนหนึ่งอยู่ในเมืองหนึ่ง เขาไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด หญิงม่ายคนหนึ่งอยู่ในเมืองนั้นด้วย นางมาพบเขาครั้งแล้วครั้งเล่าพูดว่า ‘กรุณาให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันสู้กับคู่ความเถิด’ ผู้พิพากษาผู้นั้นไม่ยอมทำตามที่นางขอร้องจนเวลาผ่านไประยะหนึ่ง จึงคิดว่า ‘แม้ว่าฉันไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด แต่เพราะหญิงม่ายผู้นี้มาทำให้ฉันรำคาญ ฉันจึงจะให้นางได้รับความยุติธรรม เพื่อมิให้นางรบเร้าฉันอยู่ตลอดเวลา’”
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “จงฟังคำที่ผู้พิพากษาอธรรมคนนั้นพูดซิ แล้วพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่ผู้เลือกสรรที่ร้องหาพระองค์ทั้งวันทั้งคืนดอกหรือ พระองค์จะไม่ทรงช่วยเขาทันทีหรือ เราบอกท่านทั้งหลายว่า พระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่เขาโดยเร็ว แต่เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมา จะทรงพบความเชื่อในโลกนี้หรือ”