Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2015
สัปดาห์ที่สามสิบสาม เทศกาลธรรมดา

ลก 20:27-40…
27ชาวสะดูสีบางคนมาพบพระเยซูเจ้า คนเหล่านี้สอนว่าไม่มีการกลับคืนชีพ เขาทูลถามพระองค์ว่า 28“พระอาจารย์ โมเสสเขียนสั่งไว้ว่า ถ้าพี่ชายตาย มีภรรยาแต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้องชายของเขารับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาเพื่อจะได้สืบสกุลของพี่ชาย 29มีพี่น้องเจ็ดคน คนแรกมีภรรยา แล้วก็ตายโดยไม่มีบุตร 30คนที่สอง 31คนที่สามรับนางเป็นภรรยาและตายโดยไม่มีบุตร เป็นเช่นนี้ทั้งเจ็ดคน 32ในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วย 33ดังนี้ เมื่อมนุษย์จะกลับคืนชีพ หญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใคร เพราะทั้งเจ็ดคนต่างได้นางเป็นภรรยา”


34พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “คนของโลกนี้ แต่งงานเป็นสามีภรรยากัน 35แต่คนที่จะบรรลุถึงโลกหน้าและจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายนั้น จะไม่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันอีก 36เพราะเขาจะไม่ตายอีกต่อไป เขาจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์และจะเป็นบุตรของพระเจ้า เพราะเขาจะกลับคืนชีพ 37โมเสสยืนยันแล้วว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพในข้อความเรื่องพุ่มไม้ เมื่อพูดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ 38พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็น เพราะทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์” 39ธรรมาจารย์บางคนพูดว่า “พระอาจารย์ ท่านพูดดีแล้ว” 40เขาไม่กล้าทูลถามพระองค์อีกต่อไปอรรถาธิบายและไตร่ตรอง
  

• ชาวสะดูสีไม่เชื่อเรื่องการกลับคืนชีพ.. ใช่ครับ ชาวสะดูสีไม่เชื่อเรื่องนี้ วันนี้พ่ออยากพูดถึงสะดูสีหน่อยครับ....ในยุคที่มีความแตกแยกภายในหลังสมัยยูดาห์มัคคาบี... ในอิสราเอลมีการแตกแยกอยู่ภายใน
o พวกที่เป็นฟาริสี พวกเขาเคร่งครัดธรรมบัญญัติ
o กับพวกที่เรียกว่า “ไม่เคร่งครัด” คือพวก “สะดูสี”
o พวกนี้ไม่เคร่งครัดและใช้ชีวิตตามกระแสโลกอย่างมากๆทีเดียวครับ... พวกนี้อันที่จริงได้รับอิทธิพลจากกระแสของกรีก สมัยที่อาเล็กซานเดอร์มหาราชครอบครองและใช้ภาษาและวัฒนธรรมกรีกเข้ามาเป็นสื่อในการปกครอง ความคิดแบบกระแสโลก หรือโลกีย์จึงเข้ามากอย่างแรงเช่นกัน
o พวกที่ไม่เห็นด้วยก็พยายามเคร่งครัดและหันไปหาธรรมบัญญัติของโมเสส คือพวกฟาริสี... ส่วนพวกที่ไหลตามกระแสและทิ้งความเคร่งครัดไปคือพวกที่ถูกเรียกว่าสะดูสี

• อันที่จริงพวกนี้คือพวกที่อยู่กับพระวิหาร อยู่กับพระอยู่กับเจ้านี่แหละครับ...
o รากศัพท์ของคำว่าสะดูสี จริงๆมาจากคำว่าว่าเซเดค zedeq ... หรือ ศาโดก แล้วแต่จะออกเสียงในภาษาฮีบรู รากศัพท์คำนี้หมายถึงความชอบธรรม ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงตรง Righthousness
o แต่ที่แน่ๆ สืบค้นดีๆ บรรดาพวกที่ปล่อยตัวตามกระแสโลกมากๆ และเสเพล เกเร เลือกตามโลกีย์วิสัย และจนกระทั่งพวกเขาก็เลือกเจริญชีวิตเต็มที่กับโลกนี้ โดยที่สุด ไม่เชื่อว่ามีการกลับคืนชีพเลย พวกนี้จำนวนมากคือพวก “สมณะ ครอบครัวสมณะ หรือสงฆ์ทั้งหลายนั่นเอง” ที่อยู่กับพระวิหารทำงานรับใช้บริการที่พระวิหาร แต่เลือกที่จะไหลตามกระแสโลกโลกีย์จนเรียกว่า เคยตัว... จึงไม่เชื่อเรื่องการกลับคืนชีพ ใช้ชีวิตสุขสบายตามกระแสวัฒนธรรมกรีกเสียเป็นส่วนใหญ่....
o น่าคิดนะครับ กลุ่มที่ใกล้พระใก้ลเจ้ากลับไม่เชื่อเรื่องการกลับคืนชีพของร่างกาย... เหตุผลเพราะพวกเขาเน้น “ชีวิตนี้เป็นของเราก็ใช้เสียให้เต็มที่” “ใช้ซะ” ภาษาวัยรุ่นหน่อย ชีวิตนี้ใช้ซะ เต็มที่กับมัน ไม่มีชีวิตหน้า ไม่มีการกลับคืนชีพ... ปล่อยตัวเต็มที่ไปตามกระแสโลกนิยม... และเรียกว่า เป็นสุขนิยม ไม่ต้องกังวล... ไม่สนใจในธรรมประเพณีที่ซื่อตรงต่อโมเสส... จึงขัดแย้งกันมากกับคนที่อยากเคร่งครัดธรรมบัญญัติของโมเสส... กลายเป็นสองพวกคือฟาริสีและสะดุสีจนถึงสมัยพระเยซูและอัครสาวก...

• เวลาพ่อเขียนเรื่องสะดูสี พ่อรู้สึกจริงๆ สะเทือนเหมือนกัน บางทีเราคริสตชน เราพระสงฆ์ ที่ว่าเชื่อในพระเจ้า เราเป็นหลักของความเชื่อ แต่บางทีเราก็ขาดความเชื่อ หรือ ประกาศความเชื่อ แต่ชีวิตภาคปฏิบัติก็ไหลตามกระแสโลกเหมือนกันนะ...

• น่าคิดครับ... วันนี้เทศน์ให้ตัวเองฟังเป็นพิเศษในฐานะพระสงฆ์ ให้คริสตชนฟังเป็นพิเศษ
o บางทีเราเองก็ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับบัญญัติของพระเจ้า และบัญญัติพระศาสนจักร แต่เอาแต่ใจตัวเอง เลือกตามใจ สุขตามใจ จนลืมความรักและพี่น้องเหมือนกัน...
o สะดูสีเป็นรากคำของคำว่า “สมณะ” เสียด้วย เหมือนโดนเตะลูกเข้าประตูตัวเองหรือกำลังนำตนขึ้นศาลและแดนประหารอย่างแรง สำหรับพ่อเป็นการเตือนตัวเองแรงๆเหมือนกันครับ
o พ่อเองเป็นพระสงฆ์ พ่อต้องเชื่อในพระเยซู และต้องเจริญชีวิตตามบัญญัติของพระองค์เต็มที่เป็นอันดับแรก...ต้องเชื่อในการกลับคืนชีพ และเชื่อว่าชีวิตใหม่นั้นช่างงดงามสูงส่งบริสุทธิ์ ทุกคนจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้า เราจึงต้องใช้ชีวิตให้สมกับที่เรามีความเชื่อเช่นนั้น แต่บางทีเราก็ใช้ชีวิตอาจดูอ่อนแอเหมือนกัน...

• ดังนั้น วันนี้ ขอพระวาจาของพระเจ้าวันนี้สอนเรา สอนพ่อเป็นพิเศษในฐานะพระสงฆ์ที่ต้องถือโสด สอนพี่น้องที่มีชีวิตครอบครัวให้มั่นใจว่าชีวิตหน้าสวยงามและเราทุกคนเป็นเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้า เพราะพระเยซูเจ้าทรงอ้างอิงชัดเจน
o “โมเสสยืนยันแล้วว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพในข้อความเรื่องพุ่มไม้ เมื่อพูดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็น เพราะทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์”

• พี่น้องที่รักครับ... พระวาจาวันนี้ยิ่งเราอ่านในเดือนที่เราระลึกถึงผู้ตาย พ่อยิ่งเชิญชวนเราให้มั่นใจในชีวิตนิรันดร ในการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายและเราทุกคน... พ่อมั่นใจว่า พระวาจาวันนี้กอบกู้พ่อเอง พี่น้องพระสงฆ์ทุกคน และพี่น้องคริสตชนทุกคน้ดวยผู้ร่วมในสังฆภาพแห่งศีลล้างบาป...
o ขอให้เรา กลับใจ หันมาฟังคำสอนของพระเยซูผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ และให้เราดำเนินชีวิตเหมือนกับคนที่ได้รับการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า เป็นคนที่เชื่อในพระองค์จริงๆ ด้วยเทอญ
o พ่อต้องเตือนตัวเองเป็นพิเศษจริงๆ ว่าชีวิตของเราเชื่อในพระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพจริงๆหรือ ถ้าเราเชื่อ เราจะไม่มีวันปล่อยให้พี่น้องของเราสักคนต้องตายตลอดไปจากความรักและความทรงจำของเราแน่ๆ
o ถ้ามีความเชื่อจริงๆ เราต้องดำเนินชีวิตปัจจุบันให้สมกับที่เราเชื่อในชีวิตนิรันดร ในการกลับคืนชีพ จำเป็นเหลือเกินจริงๆ เราก็ต้องยื่นมือไปหาใครหลายๆคนที่รอคอยความรักจากเราจริงๆ นะครับ.. คงมีคนจำนวนมากที่รอคอยเรา รักเรา อยากหยิบยื่นความรักความเมตตาสำหรับเขา... อยากให้เราผู้เชื่อในพระคริสตเจ้า เชื่อในการกลับคืนชีพ พวกเขาอยากให้เราได้ทำให้พวกเขาเป็น “พระพักตร์แห่งความเมตตา” Misericordia Vultus ของพระเยซู ผ่านทางชีวิตที่มีความเชื่อของเราจริงๆ

• พี่น้องที่รักครับ ให้เราเชื่อในพระพระนามพระเยซูผู้ทรงกลับคืนพระชนม์นะครับ...
o ถ้าเราเชื่อ เราจะเห็นพระองค์ในพี่น้อง และ
o เราจะช่วยให้ทุกคนได้กลับคืนชีพ มีชีวิตใหม่ที่ดีๆกว่าที่เคย โดยเฉพาะพี่น้องที่ต้องการ และรอคอยชีวิตที่ดีกว่าที่เคย....
o ให้เราประกาศพระเยซูผู้คืนพระชนม์เสมอในชีวิต ในกิจการของเรา ที่ทำให้ทุกคนรอบข้างมีความรักและมีความหวังนะครับ...
o ขอพระเจ้าอวยพรครับ... อย่าลืมภาวนาและคิดถึงพี่น้องบรรพบุรุษของเราผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างพิเศษนะครับ ให้เราประกาศความเชื่อว่าพวกเขาและเราจะกลับคืนชีพอย่างแน่นอน อาศัยพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูนะครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย