Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2015
สัปดาห์ที่สามสิบสอง เทศกาลธรรมดา


นักบุญ เลโอ พระสันตะปาปา นักปราชญ์พระศาสนจักร
ลก 17:7-10…

7“ท่านผู้ใดที่มีผู้รับใช้ออกไปไถนา หรือไปเลี้ยงแกะ เมื่อผู้รับใช้กลับจากทุ่งนา ผู้นั้นจะพูดกับผู้รับใช้หรือว่า ‘เร็วเข้า มานั่งโต๊ะเถิด’ 8แต่จะพูดมิใช่หรือว่า ‘จงเตรียมอาหารมาให้ฉันเถิด จงคาดสะเอว คอยรับใช้ฉันขณะที่ฉันกินและดื่ม หลังจากนั้นเจ้าจึงกินและดื่ม’ 9นายย่อมไม่ขอบใจผู้รับใช้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งมิใช่หรือ 10ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า ‘ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น’”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• “ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า ‘ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น’” พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ทำให้พ่อต้องไตร่ตรองให้หนักที่สุดกับตนเอง กับความเป็นคริสตชนของเราทุกคน... การเป็น “ศิษย์พระคริสตเจ้า” หรือเป็น “ผู้รับใช้ของพระคริสตเจ้า” ยิ่งสมัชชาพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ย้ำถึง “ศิษย์พระคริสต์” พ่อจึงยิ่งต้องเน้นความจริงของพ่อ ความจริงของพี่น้องทุกท่านครับ เราต่างเป็น “ศิษย์พระคริสตเจ้า” และอันที่จริง ถ้าพระคริสตเจ้าได้เสด็จมาและให้แบบฉบับแก่เราในฐานะที่ทรงเป็น “ผู้รับใช้” หรือ เป็น “ทาสรับใช้” เพราะพระองค์พระเยซูเองนั่นแหละที่ทรงเสด็จมาเป็นผู้รับใช้ เพื่อรับความตายไถ่บาปของเรา และทรงให้แบบฉบับแก่เราในอาหารค่ำสุดท้าย (ยน 13) พระองค์ทรง “ล้างเท้าบรรดาศิษย์” เพราะการล้างเท้าเป็นงานของ “ทาส” และพระองค์ได้ตรัสย้ำให้เรา “ล้างกันและกัน” และพระองค์ได้ย้ำว่า “พระองค์ให้แบบฉบับแก่เรา”


• พี่น้องที่รักครับ..ด้วยเหตุผลของการฟังพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง เราจะสามารถได้สัมผัสความจริงของพระเยซูเจ้า พ่อคิดว่าเราไม่มีต้นแบบอื่น นอกจาก “พระเยซูผู้ทรงเป็นผู้รับใช้” 

o สำหรับพ่อ.. พระสงฆ์ของพระคริสตเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกพ่อให้เป็นพระสงฆ์เพื่อพระองค์ เช่นพระองค์ พ่อจนมุมและไม่มีทางอื่น ไม่ได้จนมุมหรือจนใจหรือจำนน แต่ทว่าพ่อยอมให้พระองค์ตลอดไป และจะรับใช้พระองค์ตลอดชีวิตตามสัญญาไว้ ขอมอบชีวิตเป็น “ผู้รับใช้” เป็น “ทาส” คือ ไม่มีอิสระที่จะหนีไปทางอื่นๆ เพราะทาสไม่มีอิสระ ไม่สามารถเรียกร้องอิสระ แต่ทาสต้องยอมตลอดไป... 

o และพ่อรู้ว่า “การเป็นพระสงฆ์คาทอลิก” ก็เป็นเช่นดังกล่าวนั่นเอง... และบรรดาศิษย์ติดตามพระองค์ก็ต้องเป็นเช่นนั้น พระเยซูย้ำให้เรารับใช้และเป็นผู้รับใช้ตลอดไป (เทียบ มก 10 และเทียบ ยน 13)

• วันนี้พระวาจาสรุป... ทาส ก็คือ ทาส ครับ... คนใช้ก็คือคนใช้... ““ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า ‘ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น’””


• พ่ออยากอบรมตนเองด้วยพระวาจาวันนี้... 

o พ่อรู้ว่าการเป็นพระสงฆ์ การเป็นบาทหลวงในสังคมเรา คนไทยโดยเฉพาะเลย เพราะพี่น้องมีศรัทธาและน่ารัก เมตตา และให้เกียรติพระสงฆ์ เคารพพระสงฆ์มากๆ และตลอดชีวิตที่ผ่านมาที่พ่อเห็น พี่น้องก็รักให้เกียรติ เคารพพระสงฆ์จริงๆ 

o แต่พ่อต้องไม่ลืมความจริง และก้าวเกินความจริงนี้ไม่ได้... จิตตารมณ์สงฆ์สังฆมณฑลแบบพ่อ คือ “การรับใช้ด้วยจิตตารมณ์ของพระเยซู” ไม่มีทางอื่นพ่อเตือนตนเองเราไม่ได้บวชมาเพื่อเป็นเจ้านาย... ไม่ได้บวชมาเพื่อมีอำนาจแบบกระแสโลกที่ผู้เป็นใหญ่และมีอำนาจก็ใช้อำนาจบัง คบ พระเยซูเจ้าตรัสเองว่า “แต่ในพวกท่านต้องไม่เป็นเช่นนั้น”

o ชัดเลย ไม่มีทางอื่นเลยจริงๆครับ พ่อขอเน้นจริงๆ สำหรับพ่อเอง... พระสงฆ์หรือบาทหลวงต้องตระหนัก ถ่อมตนและเจียมตัวมากๆครับ เพราะเรา เป็นคนใช้ไร้ประโยชน์... เราต้องทำหน้าที่สุดกำลัง แต่ไม่เรียกร้องอะไรจริงๆ... นี่คือคำสอนของพระเยซู พ่อมีทางเลือกอื่นหรือครับ... “จงพูดว่า ‘ฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น’”

• มีคำสองคำที่พ่ออยากจะนำมาเพื่อสอนตนเองไม่ให้หลงตนเอง ไม่ลืมตนเองในการเป็นพระสงฆ์ของพ่อและเตือนสอนพี่น้องให้ได้รักพระสงฆ์ให้ ถูกทางมากขึ้นจริงๆด้วย และศรัทธาจะได้ไม่เป็นการหลงทางไปได้ครับ


• สองค้ำนั้นที่พ่ออยากจะย้ำ คือ “สิทธิ” และ “ความใจดี” พ่อจำได้ว่า...พ่อเคยสอนสามเณรใหญ่เสมอๆ และสอนบรรดานักบวชที่พ่อไปเทศน์เข้าเงียบบ่อยว่า 

o เมื่อเราเป็นพระสงฆ์นักบวชและคนทำหน้าที่ศาสนบริกรหรือร่วมงาน บ่อยครั้งบรร ดาสัตบุรุษใจดีและรักพระเจ้ามาก พวกเขาศรัทธาในพระเจ้า พวกเขาก็ใจดีกับเราพระสงฆ์นักบวช ให้สิ่งต่างๆกับเรา ที่เราเรียกว่า “พวกเขาทำบุญ” และบ่อยครั้ง คำที่พ่อไม่ค่อยชอบคือ “พวกเขาถวายให้เรา” (พ่อไม่ชอบเพราะ คำว่า “ถวาย” ใช้กับพระเจ้าเถิด) พวกเราพระสงฆ์นักบวช ไม่ควรต้องคาดหวังอะไร ทำงาน รับใช้ รับใช้ดุจทาส รับใช้พระวาจา รับใช้ข่าวดีของพระคริสตเจ้า รับใช้พระองค์ในเพื่อนพี่น้อง โดยเฉพาะในการอภิบาลและประกาศข่าวดี... นั่นคือพันธกิจของเรา...

o เมื่อสัตบุรุษใจดี รักพระเจ้า (มีมากเหลือเกินในสังคมคนไทยเรา พี่น้องสัตบุรุษใจดีกับพระสงฆ์ นักบวช สามเณร)

o พ่อย้ำว่า พ่อเองนี่แหละและบรรดาพี่น้องพระสงฆ์ต้องไม่ลืมตัว... อย่าให้ความใจดีและศรัทธาของสัตบุรุษ ซึ่งเป็น “ความใจดี” กลับกลายเป็น “สิทธิ” สิทธิที่เราต้องได้...

o เพราะถ้าเราคิดว่าเป็นสิทธิ...ถ้าเราได้บ่อยๆ บ่อยจนชินและเคยตัว.. ถ้าไม่ระวังเราจะขาดสำนึกในความจริง เราจะคิดว่านี่เป็นสิทธิของเรา ซึ่งอาจส่งผลให้เราไม่รู้จักพอ และเราจะเรียกร้องร่ำไป... 

o แต่ถ้าเรายอมรับว่าการให้ การทำบุญหรือแบ่งปันของสัตบุรุษนั้นเป็น “ความใจดี” ของพวกเขา เป็นความใจดีเป็นศรัทธาในพระเจ้า... ถ้าตระหนักความจริงเช่นนี้...เราจะยิ่งถ่อมตนและสำนึกขอบคุณพระเจ้าไม่รู้จบ และจะยิ่งถ่อมตนลงและขอบคุณพระเจ้าและไม่ยึดติดครับ 

o ที่สำคัญมากๆ ถ้าเรายอมรับเด็ดขาดว่าสิ่งที่เราได้รับเป็นพระพร เป็นความใจดี เราจะรู้สึกว่า “พอแล้ว พอแล้ว พอแล้ว” 

o แต่ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นเป็น “สิทธิของเรา” พ่อมั่นใจเต็มที่เลยว่า “ความรู้สึกว่าพอ พอแล้ว มากเกินแล้ว... ความรู้สึกพอนี้ยากที่จะเกิดขึ้น” และต่อไปก็คือความโลภ สะสม อยากได้ไม่รู้จบ และเราก็จะทำงานเพื่อสิ่งเหล่านี้แทนที่จะรับใช้แบบพระเยซูครับ

• พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ สอนพ่อเองและบรรดาพระสงฆ์ได้ตรง ชัด คม และจริง และแน่นอน สำหรับพี่น้องด้วย จะได้เสนอตนสมัครตัวเขาเป็นศิษย์ผู้รับใช้ของพระเยซูได้ชัดเจนเช่นกัน ครับ... พ่อรู้ว่าความรักต่อพระสงฆ์ของพี่น้องน่าทึ่งนัก... ก็ต้องย้ำว่าความรักเช่นนี้จะเกิดได้จริง ถูกต้อง ก็เพราะพ่อเองหรือเราพระสงฆ์ได้รัก และรับใช้ พี่น้องสุดกำลังยิ่งกว่าครับ... และเมื่อพวกเราได้ทำหน้าที่สงฆ์ รับใช้ อย่างดีแล้ว ก็ไม่ต้องหวังอะไร เพราะเราก็เป็นแค่ผู้รับใช้จริงๆ ถึงเวลาฟื้นฟูความหมายของความเป็น “พระสงฆ์” จริงๆครับ...


• พ่อไม่กลัวการเสียรังวัดหรือเสียโอกาสใดๆ เพราะพระสงฆ์นักบวชต้องไม่มาบวชเพื่อได้โอกาส อันที่จริง แต่ทว่า...เราบวชเพื่อยอมสละชีวิต (เหมือนที่เรานอนราบลงหน้าพระแท่น นั่นคือเครื่องหมายที่ต้องบอกความจริง) เราต้องยอมมอบชีวิตเพื่อมอบโอกาสแห่ความรักและความรอด การรับใช้ การให้ศาสนบริการ แก่พี่น้องทุกคนจริงๆ... และก็ยอมรับ “เรา (พ่อเอง) ก็เป็นเพียงผู้รับใช้ไร้ประโยชน์” มีแต่พระเยซูที่จะได้รับเกียรติที่มีคนใช้ที่ซื่อสัตย์และภักดี... ขอพระเกียรติมงคลมีแด่พระเจ้าเพียงผู้เดียวตลอดไป


• พี่น้องที่รักครับ.. นี่คือจิตตารมร์และคำสอนของพระเยซูจริงๆ พ่อไม่มีทางเลี่ยงหรือเบี่ยงเบนให้เป็นอย่างอื่นไปได้เลยครับ

o การรับใช้พระวาจา รับใช้ข่าวดี 

o การรับใช้เพื่อนำความรักขอพระเจ้าไปสู่พี่น้องทุกคนด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน คือ ศักดิ์ศรีแห่งพระสงฆ์ผู้รับใช้แท้จริงครับ..

o พ่อขอขอบคุณศรัทธาของพี่น้องทุกท่านเสมอที่รักพระสงฆ์นะครับ ทั้งหมดคือความใจดีของทุกท่าน และพระเมตตาของพระเจ้า ไม่มีสิทธิของพ่อเลยที่จะเรียกร้อง... ขอเรียกร้องให้เราได้รักพระเจ้าให้มากขึ้นก็พอครับ... 

o ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน และขอทรงเมตตาพ่อผู้รับใช้ที่ยังบกพร่องและต้องการความซื่อสัตย์มากขึ้นทุกวันครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย