Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร 
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2015
สัปดาห์ที่สามสิบเอ็ด เทศกาลธรรมดา

ลก 14:25-33…

25ประชาชนจำนวนมากกำลังเดินไปกับพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงหันพระพักตร์มาตรัสกับเขาทั้งหลายว่า 26“ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่า บิดามารดา ภรรยา บุตร พี่น้องชายหญิง และแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้ 27ผู้ใดไม่แบกกางเขนของตนและติดตามเรา ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้”
28“ท่านที่ต้องการสร้างหอคอย จะไม่คำนวณค่าใช้จ่ายก่อนหรือว่ามีเงินพอสร้างให้เสร็จหรือไม่

29มิฉะนั้นเมื่อวางรากฐานไปแล้ว แต่สร้างไม่สำเร็จ ทุกคนที่เห็นจะหัวเราะเยาะเขา พูดว่า 30“คนนี้เริ่มก่อสร้าง แต่ทำให้สำเร็จไม่ได้” 31หรือกษัตริย์ที่ทรงยกทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่ง จะไม่ทรงคำนวณก่อนหรือว่า ถ้าใช้กำลังพลหนึ่งหมื่นคน จะเผชิญกับศัตรูที่มีกำลังพลสองหมื่นคนได้หรือไม่ 32ถ้าไม่ได้ ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งยังอยู่ห่างไกล พระองค์จะได้ทรงส่งทูตไปเจรจาขอสันติภาพ 33ดังนั้น ทุกท่านที่ไม่ยอมสละทุกสิ่งที่ตนมีอยู่ก็เป็นศิษย์ของเราไม่ได้

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “ศิษย์พระเยซู” สำคัญที่สุดต้องให้พระองค์เท่านั้นเป็นที่หนึ่งในชีวิต พ่อว่าเมื่ออ่านพระวรสารวันนี้อาจทำให้เราผู้อ่านตกใจว่าการติดตามพระเยซู เจ้าต้องเลือกพระองค์ มากกว่าบิดามารดาพี่น้องชายหญิงกระนั้นหรือ... 


• พี่น้องทราบไหมครับว่าภาษาต้นฉบับในภาษากรีกใช้คำว่าอะไรเมื่อกล่าวถึง “ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่า บิดามารดา ภรรยา บุตร พี่น้องชายหญิง และแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้” ภาษาต้นฉบับไม่ได้ใช้คำว่า “โดยไม่รักเรามากกว่า...” แต่ภาษาต้นฉบับกรีกใช้คำว่า “เกลียด ปฏิเสธ เกลียดชัง” (μισέω ผ่าน มิสเซโอ มก 5:43; 24:10; มก 13:13; ลก 1:71; 14:26; J 3:20; 15:18f, 23f, 25; รม 7:15; 9:13; อฟ 5:29; ฮบ 1:9; ยด 23; วว 2:6; 18:2.) 

o ถ้าแปลตรงๆ คือ “ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่เกลียดบิดามารดา...” เป็นไปได้อย่างไรนี่ พระองค์สอนให้เราเกลียดบิดามารดาหรือ

o พระเยซูเจ้าเรียกร้องให้เกลียดชังบิดามารดา ขนาดนี้เลยหรือ


• พี่น้องที่รัก อย่าตกใจนะครับ... ภาษาพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นภาษาที่นักบุญลูกาบันทึกโดยใช้เทคนิควิธีการใช้ ภาษาแบบ Hyperbole เรียกว่า “พูดเกินความจริง” เน้นให้รู้ชัดให้เห็นความเด็ดขาด ดังนั้น คำแปลภาษาไทยจึงเลือกแปลให้เบาลง... “ถ้าผู้ใดติดตามเราโดยไม่รักเรามากกว่า บิดามารดา...” การเขียนด้วยภาษาแบบ Hyperbole นี้ ทำให้เห็นว่า... เด็ดขาดที่สุด คนที่จะติดตามพระเยซูคริสตเจ้า เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ จำเป็นต้องเลือกพระองค์เป็นอันดับหนึ่งเท่านั้น... และถ้าจะพิจารณาดีๆ นะครับ...

o ถ้าใครรักพระเยซูเจ้ามากที่สุด... จะไม่มีวันเกลียดบิดามารดาหรือพี่น้องชายหญิงได้เลยครับ ถ้าใครเลือกรักพระเยซูเจ้าก่อนเขาจะสามารถรักทุกคนได้อย่างมากมายและถูกต้อง ที่สุดเลยครับ

o และที่สำคัญ.. ความรักต่อพระเยซู คือ จุดเริ่มต้นของการได้สัมผัสกับพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระบิดา พระเจ้าองค์ความรัก... กล่าวได้ว่า ใครได้รักพระเยซูเจ้าจริงๆ และรักที่สุด จะได้เรียนรู้ความรักที่แท้จริงสำหรับบิดามารดา พี่น้องชายหญิงอย่างแน่นอน

o และถ้าพิจารณาต่อไป.. คนที่รักพระเยซูเจ้าจริงๆ จะรักพระองค์ยิ่งกว่ารักตนเองแน่นอน เพราะอันที่จริงความรักแท้ก็ทำให้คนเราละจากตัวเองได้อยู่แล้วครับ ดังนั้น ถ้าเราได้รักพระเยซูเจ้าและเลือกติดตามเป็นศิษย์ของพระองค์ เขาคนนั้นจะต้องรักพระองค์ยิ่งกว่ารักตนเองแน่นอน เพราะพระองค์คือต้นแบบของความรักที่ยอมสละตนเองเพื่อทุกคนจริงๆครับ


• ดังนั้น พี่น้องไม่ต้องตกใจ ถ้าไปพบพระคัมภีร์ที่ตรงกับต้นฉบับบอกว่า ถ้าจะเป็นศิษย์พระเยซูเจ้าต้องติดตามพระองค์ โดยต้องเกลียดหรือละทิ้งบิดามารดา พี่น้อง และตนเอง... ไม่ต้องตกใจกับภาษานะครับ เพราะเป็นแบบวรรณกรรมการเขียนเพื่อเน้นย้ำให้หนักแน่น เรียกว่าเป็นการกระแทกความรู้สึกให้ลึกไปเลยว่า... “พระเยซูเจ้าต้องเป็นที่หนึ่งในความรักของเรา” เราจึงเป็นศิษย์แท้ของพระองค์ และถ้าใครได้รักพระองค์ที่สุด... พ่ออยากจะหัวเราะแบบน่ารักสมเหตุสมผลว่า... เราจะไม่มีทางเกลียดชังคนอื่นได้เลย ชีวิตเราจะมีแต่รัก และรักมากที่สุดเสมอแน่นอนครับ...


• พระเยซูเจ้าสรุปให้เราตัดสินใจดีๆ คำนวนดีๆครับ ประเมินกำลังของเราเพื่อ... “เพื่อทุ่มเทลงทุนติดตามเป็นศิษย์พระเยซู” เหมือนการคำนวนเงินเพื่อสร้างหอ หรือคำนวนแรงเพื่อต่อสู้ศัตรู... เป็นบทสอนที่งดงามครับ เราจะต้องจ่ายหมดหน้าตักให้กับความรักต่อพระเยซูเจ้าครับ... เราจะต้องทุ่มหมดจริงๆ ทุ่มเทให้กับการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าครับ และเราจะได้รักบิดามารดาและทุกคนได้อย่างเหมาะสมที่สุดอย่างแน่นอนครับ


• พี่น้องที่รัก คำนวนชีวิตของเราและทุ่มเทชีวิตของเรา “รักพระเจ้า โดยการเป็นศิษย์ที่รักและติดตามพระเยซูเจ้า สุดกำลัง สุดหัวใจ” เพราะนั่นคือพระบัญญัติเอกเลยครับ... บัญญัติประการต่อมาที่เป็นผลตามมาแน่นอนครับ “จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” 


• พ่อมั่นใจว่า คำสอนวันนี้ของพระองค์ ประกาศแบบสุดกำลัง Hyperbole คือใช้คำพูดชัด โดดเด่น และเทหมดจริงๆ ว่าเราต้องเป็นศิษย์พระคริสต์ด้วยการรักพระองค์เป็นที่หนึ่งครับ.. ขอพระเจ้าอวยพรครับค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย