Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่สามสิบ เทศกาลธรรมดา

ลก 14:1,7-11...

1วันสับบาโตวันหนึ่ง พระเยซูเจ้าเสด็จไปเสวยพระกระยาหารที่บ้านของหัวหน้าชาวฟาริสีผู้หนึ่ง ผู้ที่อยู่ที่นั่นต่างจ้องมองพระองค์ 
7พระเยซูเจ้าทรงสังเกตเห็นผู้รับเชิญต่างเลือกที่นั่งที่มีเกียรติ จึงตรัสเป็นอุปมากับเขาว่า 8“เมื่อมีใครเชิญท่านไปในงานมงคลสมรส อย่าไปนั่งในที่ที่มีเกียรติ เพราะถ้ามีคนสำคัญกว่าท่านได้รับเชิญมาด้วย 9เจ้าภาพที่เชิญท่านและเชิญเขาจะมาบอกท่านว่า ‘จงให้ที่นั่งแก่ผู้นี้เถิด’ แล้วท่านจะต้องอับอายไปนั่งที่สุดท้าย 10แต่เมื่อท่านได้รับเชิญ จงไปนั่งในที่สุดท้ายเถิด เพื่อเจ้าภาพที่เชิญท่านจะมาบอกท่านว่า ‘เพื่อนเอ๋ย จงไปนั่งในที่ที่ดีกว่านี้เถิด’ แล้วท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าผู้ร่วมโต๊ะทั้งหลาย 11เพราะทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• “เกียรติ” “สมเกียรติ” วันนี้แตะความหมายของศัพท์คำนี้นิดหน่อยครับ... “ชื่อพ่อก็มีคำนี้เป็นส่วนสำคัญ...

o [เกียด เกียดติ- เกียน] น. ชื่อเสียง ความยกย่องนับถือ ความมีหน้ามีตา

o ถ้ามีคำว่า “สม” อยู่ด้วย “สม” แปลว่า “เหมาะ หรือ พอดี หรือ เหมือนกัน”

• วันนี้ได้รู้ความหมายจริงๆของชื่อที่ใช้มาห้าสิบปีครับ... หลานๆพ่อเรียกพ่อ คนใกล้ชิดพ่อเรียกว่า “พ่อเกีรยติ” การเรียกแบบนี้ “พ่อเกียรติ” พ่อชอบที่สุด พ่อรู้สึกได้ถึงความใกล้ชิด พี่น้อง หลานๆ ทุกคนเรียก “พ่อเกียรติ”

• วันนี้ขอเล่าเรื่อชื่อนี้ กับคนที่เรียกพ่อว่า “พ่อเกีรยติ” สักหน่อยครับ หวังว่าจะยังไม่เบื่อ “จา” ของพ่อนะครับ พี่น้องที่รักครับ

o คนที่เรียกชื่อ “พ่อเกียรติ” เป็นคนแรก และเรียกให้พี่น้องพ่อฟังทุกคน หลานๆ ทุกคนได้เลียนแบบ คือ “จา” ของพ่อ... จาจะเรียกเสมอ “พ่อเกียรติ” กับลูกๆ และถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นๆ ถ้ามีใครรู้ว่าจาสดของพ่อคือบิดาของพ่อสมเกียรติ 

o ซึ่งโดยปกติจาจะอาย ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขา คือ บิดาผู้ให้กำเนิดคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร คนนี้

o เคยมีคนเล่าให้พ่อฟังว่าจาของพ่อ ขณะยังแข็งแรงเวลานั้น อายุจาน่าจะสักเจ็ดสิบต้นๆ จาจะไปกับคณะทัวร์ของวัดเจ้าเจ็ด น่าจะสักสองครั้งโดยมีลูกชายของจาพี่หม่องไปเป็นเพื่อน... จาชอบไปสองคอน และหนึ่งในโปรแกรมของการเดินทาง คือ เยี่ยมอารามการิสที่ท่าแร่... 

o พ่อได้ยินดว่าเวลาได้พบกับซิสเตอร์ทั้งหมดในห้องใหญ่... ก็ธรรมดาครับที่บรรดาสัตบุรุษทั้งหลายก็ตื่นเต้น ห้องไม่ได้ใหญ่มาก และทัวร์ไปกันทีก็สี่สิบห้าสิบคน... พ่อได้ยินคนเล่าว่า จาจะไปนั่งหลังๆ แอบหน่อยเพราะอาย เพราะจาพ่อเป็นคนพูดไม่เก่งเลย ขี้อาย จะบอกพ่อเหมือนจาพี่น้องคงไม่เชื่อ... แต่พ่อก็ชอบหลบๆมุมบ้างเหมือนกัน ไม่ชอบออกไปงานใหญ่หรือพบคนใหญ่โต คือว่าถ้าไม่จำเป็นจนตรอกจริงๆ ถ้าเลือกได้พ่อก็ขอหลบเสมอถ้าทำได้ 

o ครับ จาพ่อจะหลบมุมหลังๆ และพ่อแนะนำตัว หรือมีซิสเตอร์ทราบว่าพวกเขามาจากวัดเจ้าเจ็ด พวกซิสเตอร์ก็จะพูดถึงพ่อสมเกียรติบ้าง... และบรรยากาศก็เซ็งแซ่ เพราะทุกคนจะบอกว่า “จาของพ่อสมเกียรติก็อยู่ที่นี่” และก็เขิน ไม่กล้าพูดอะไรนอกจากหน้าแดงเหมือนความดันขึ้นหน้าแดงและเขินอายเสมอ... พ่อจำได้ว่า คนที่เล่าบอกว่าพอมีคนบอกว่าจาเป็นบิดาพ่อสมเกียรติ จาจะเขินมากๆ และจาเคยพูดกับพ่อว่า “จาไม่อยากให้ใครรู้เลยว่าเป็นจาของพ่อ อาย...ไอ้เราก็หลบแล้วนะ แต่เขาก็ถามหาจนได้” พ่อก็อดยิ้มและขำจาไม่ได้... จาขี้อายและเขินที่มีลูกอย่างพ่อกระมัง...

• กลับมาที่เรื่อง “เกียรติ” หรือ “สมเกียรติ” จริงๆ พ่อก็ไม่ค่อยชอบข่าวรายงานเวลามีทหารหรือคนทำหน้าที่สำคัญในชาติเสีย ชีวิต... พ่อขำๆทุกทีเพราะข่าวมักจะรายงายด้วยคำว่า “ตายอย่างสมเกียรติ... เผาศพอย่างสมเกียรติ... นำศพกลับมาอย่างสมเกียรติ” พ่อได้ยินพ่อก็ขำๆเคืองๆทุกที พ่อรู้แล้วว่า “เกียรติ สมเกียรติ” ที่จริงคืออะไร... คือ ความยกย่อง การนับหน้าถือตา การให้เกียรติ ยกย่อง...

• ที่สุด พ่อกลับมาที่ความหมายแท้ของเกียรติ... ที่เป็นการให้... “จากผู้อื่น” พ่อคิดว่าสำคัญมาก เกียรติไม่ได้มีเพราะเราให้กับตนเอง ชื่อพ่อพ่อก็ไม่ได้ตั้งเอง แต่ก็มีคนตั้งให้ พ่อคิดว่า การมีเกียรติเป็นเรื่องของความเคารพ ยกย่อง และให้จากคนอื่นๆ เกียรติเราไม่ได้ให้แก่ตัวเราเองเป็นหลัก เกียรติที่เราได้รับจากพระเจ้าคือความเป็นมนุษย์ความเป็นบุตรของพระเจ้า และสิ่งนี้เราทุกคนมีเหมือนกัน เกียรติที่เราได้เป็นบุตรพระเจ้า ยิ่งงดงามเหลือเกิน... เกียรติจึงเป็นของประทานจากพระเจ้า... และเป็นการเทิดเกียรติกันเพราะของประทานนั้นๆ เรามนุษย์ก็เคารพยกย่องให้เกียรติกันทุกคน (ทุกคนจริงๆ) แต่เรามักจะวัดค่าวัดเกียรติกันผิด ด้วยความร่ำรวย ความเก่ง ตำแหน่ง อำนาจ ฯลฯ แต่พ่อคิดว่า ถ้าจะให้สมเกียรติพื้นฐานเลยคือเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันในความรักต่อ พระเจ้า ในความรัก เคารพ ให้เกีรยติ ต่อเพื่อนี่น้องจริงๆ ที่เป็นเกีรยติ มิใช่เกียรติ สมมุติแต่อย่างใดเลยนะครับ

• พี่น้องที่รัก... ให้เกียรติคนอื่นๆ สวยงามเสมอ เพราะเกียรติคือของขวัญจากพระเจ้า จงให้เกียรติ กันและกัน อย่าเลือกพยายามให้ทุกคนให้เกียรติเรา โดยเฉพาะเกียรติที่ไม่สมเกียรติ คือ เกียรติสมมุติทั้งหลาย เพราะในเกียรติสมมุตินั้นก็จะเกิดการเลือกที่นั่ง และถ้าเราเลือกที่นั่งมีเกียรติ ที่สุดไม่ใช่เราเลือก แต่ต้องเป็นเจ้าภาพ และเราจะอับอายถ้าเราไปนั่งในที่ไม่เหมาะกับเรา พระเยซูเจ้าสอนเราจากสังคมฟาริสีที่เลือกที่นั่ง สมมุติและทำตนยิ่งใหญ่ บางทีขนาดที่ไปนั่งตรงกลางระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็แย่งกันก็มีนะครับ... เกินจริง คำสอนของพระเยซูเจ้าคือให้ถ่อมตน อ่อนโยน สุภาพ นั่นคือ “เกียรติแท้จริง” ของเราครับ.... 

o พระองค์ตรัสสอนให้เลือกที่นั่งที่ท้ายไร้เกียรติดีกว่า... พ่อว่าพระองค์ก็ทำเช่นนั้น ที่ทรงได้รับการยกย่องสูงส่ง เพราะทรงถ่อมตนลงมาจากความเป็นพระเจ้า มาเป็นมนุษย์ดุจเราจนยอมรับความตายบนกางเขน.... (เทียบ ฟป 2)

o พระเยซูเจ้าได้ย้ำในพระวรสารวันนี้เรื่องความถ่อมตน นั่นคือ “เกียรติ” ของเราคริสตชน ศิษย์ของพระองค์.. “เพราะทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น”

• ที่สุด เกียรติที่สมเกียรติที่เรามีเทาเสมอกัน จนน่ารักไปหมดทุกคน คือ “ความเป็นบุตรของพระเจ้า” ครับ


• วันนี้เขินแล้ว เขียนชื่อตัวเอง (สมมุติ) ใช้ชื่อตนเองมากไปหน่อยในบทเทศน์นี้ แต่พ่อมั่นใจ เวลาที่จาเรียกพ่อว่า “พ่อเกียรติ” วันนี้จากบทอ่านนี้... พ่อพบคำตอบ... พ่อจะมีเกียรติ สมเกียรติ ถ้าพ่อดำเนินชีวิตเป็น “พ่อ” อย่างสมเกียรติจริงๆ ไม่ใช่ “เป็นพ่ออย่างพ่อสมเกียรตินะครับอย่าเข้าใจผิด”

• พี่น้องที่รัก ขอให้เราดำเนินชีวิตเป็นลูกพระเจ้าด้วยกันอย่างสมพระเกียรติพระเจ้าผู้เดียว ขอให้เราน่ารักอย่างสมเกียรติแท้ที่เราเป็นคริสตชนเป็นบุตรของพระเจ้า และเป็นพี่น้องต่อกันและกัน พ่อขอพระเจ้าอวยพร เพื่อ่ให้พี่น้องและพ่อด้วยได้ดำเนินชีวิตอย่างสมพระเกียรติพระเจ้าตลอดไป ครับ...


• ขอพระเจ้าอวยพรครับ อ่านจบแล้ว นับหน่อยว่า มีคำว่า “เกียรติ” กี่ครั้ง และขอให้เราให้เกียรติพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าเราจะปิดตาลงจากโลกนี้อย่างสมเกียรติที่ได้เป็นบุตรของพระเจ้า ครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย