Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่สามสิบ เทศกาลธรรมดา
ฉลองนักบุญซีโมน และยูดา
ลก 6:12-16…

12ครั้งนั้น พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้า ตลอดทั้งคืน 13ครั้นรุ่งเช้า พระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาแล้วทรงคัดเลือกไว้สิบสองคน ประทานนามว่า “อัครสาวก” 14คือซีโมน ซึ่งเรียกว่าเปโตร อันดรูว์น้องชายของเขา ยากอบ ยอห์น ฟีลิป บาร์โธโลมิว 15มัทธิว โทมัส ยากอบบุตรอัลเฟอัส ซีโมนผู้มีสมญาว่า “ผู้รักชาติ” 16ยูดาส บุตรของยากอบ และยูดาสอิสคาริโอท ต่อมายูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศ


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• พระศาสนจักรฉลองนักบุญอัครสาวกทั้งสองนี้ด้วยกัน ชื่อของท่านทั้งสองปรากฎด้วยกัน ฉลองวันเดียวกัน อาจเป็นเพราะอัครสาวกทั้งสองนี้ได้ไปประกาศพระวรสารในเมโสโปเตเมียและ เปอร์เซีย ซึ่งธรรมประเพณีบอกกับเราว่าท่านทั้งสองถูกส่งไปที่นั้น แต่ข้อมูลเราไม่มีมากไปกว่าพระวรสารที่กล่าวถึงชื่อของท่าน และแน่นอนยูดาคือผู้เขียนจดมายของนักบุญยูดาในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่อย่าง แน่นอน

• นักบุญยูดา

o เราทราบชื่อนี้จากพระวรสารนักบุญลูกา มัทธิว และมาระโก บางครั้งท่านถูกเรียกชื่อว่าว่าธัดเดอัส Thaddeus ท่านนักบุญยูดาไม่ได้ถูกกล่าวถึงที่ใดอีกเลยนอกเหนือที่กล่าวในลำดับรายชื่อ บรรดาอัครสาวกทั้งสิบสอบเท่านั้น ท่านมีชื่อเดียวกับยูดาส ดังนั้น เพื่อให้เห็นความแตกต่างๆ จึงเรียกท่านว่า ยูดา “Jude” ในภาษาอังกฤษ

• นักบุญซีโมน

o ถูกกล่าวถึงในรายชื่อทั้งสี่กลุ่มรายชื่ออัครสาวก และบางแห่งเรียกท่านว่า “ผู้ร้อนรนหรือผู้รักชาติ” เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่พยายามเคร่งครัดความเป็นยิว คลั่งชาติยิวมากที่สุด เพราะพวกเขาเชื่อว่าพระแมสซียาห์จะเสด็จมา พระองค์จะทำให้ชาติยิวได้รับอิสรภาพจากโรมมัน และพระเจ้าจะเป็นกษัตริย์ผู้เดียวของพวกเขาตลอดไป ดังนั้น พวกคลั่งชาติจึงคิดว่าการเสียภาษีให้โรมันเป็นการทำบาปผิดต่อพระเจ้า แน่นอนที่สุดพวกนี้ได้รับความเคร่งครัดเหล่านี้มาจากการปฏิวัติสมัยยูดามัค คาบี


• อย่างไรก็ตามเรารู้จักนักบุญทั้งสองนี้น้อยมากๆ แต่สิ่งที่เรามั่นใจ คือ

o ท่านทั้งสองคืออัครสาวกของพระเยซูเจ้าในกลุ่ม 12 คนที่เป็นอัครสาวกอย่างแน่นอน

o เป็นอัครสาวกใกล้ชิดของพระเยซูคริสตเจ้าตามที่เราได้อ่านพระวรสารวันนี้

• พี่น้องที่รัก อัครสาวกทุกองค์คือรากฐานของพระศาสนจักร พระเยซูเจ้าทรงเรียกและเลือกพวกเขาเพื่อทำหน้าที่เช่นนั้น ถ้าเราอ่านความคิดของท่านนักบุญเปาโลในจดหมายถึงชาวเอเฟซัสเราพบว่า

o เปาโลย้ำว่าเราทุกคน “เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า ถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารโดยมีบรรดาอัครสาวกและประกาศก เป็นรากฐาน มีพระคริสตเยซูทรงเป็นศิลาหัวมุม” 

o ชัดมากครับถ้าเราพิจารณาการก่อสร้างที่ทำให้ก้อนหินที่เราค่อยๆ ร้อยเรียงขึ้นไปเป็นรากฐานจนถึงยอดโดม และบนยอดโดมนั้นคือ “พระคริสตเจ้า” เป็นศิลาหัวมุม... 

o พร้อมกับพระคริสตเจ้า บรรดาอัครสาวกและเราทุกคนในพระศาสนจักร เราก่อร่างชุมชนศิษย์พระคริสตเจ้า เป็นวิหารของพระคริสตเจ้า เราทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร ดังเช่นอัครสาวกผู้สำคัญ เป็นรากฐาน เป็นสิ่งที่ค้ำจุนพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า....

• วันนี้พ่ออยากเชิญชวนให้เราได้คิด “พระศาสนจักร”

o รากฐานของพระศาสนจักร คือ ศิลาหรือเสาเข็มของบ้านหรืออาคาร คือ “พระศาสนจักร” รากฐานนี้คือความมั่นคง ความเข้มแข็ง แม้ไม่โดดเด่น แต่จำเป็นเหลือเกิน ขาดไม่ได้ นั่นคือตัวอย่างของท่านนักบุญซีโมนและยูดาห์

o แบบอย่างที่ทำให้เรายอมรับความจริงว่า รากฐานของพระศาสนจักรเช่นท่านนักบุญอัครสาวกทั้งสองที่เราฉลองวันนี้ พ่ออยากเน้นว่ารากฐานนี้จำเป็นต้องมีอยู่เป็นราก... ต้อง “อยู่ที่นั่น” เพื่อเป็นพลังรองรับให้มั่นคงไม่ล่มสลาย เพื่อความมั่นคงเป็นความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักร แม้ท่านนักบุญอัครสาวกทั้งสองนี้จะไม่โดดเด่นอะไรมากนั้น แต่จำเป็นอย่างมากสำหรับพระศาสนจักร

o พ่อคิดว่าเราทุกคนก็เช่นกันต้องเลียนแบบอย่างของท่าน แม้เราอาจเป็นคริสตชนที่ไม่ได้เด่นดังอะไรเลย และชีวิตของเราเมื่อจบลงเราก็ถูกฝังอยู่ในมุมเงียบๆ

o ชีวิตของเราต้องอยู่เพื่อพระศาสนจักรโดยรวม เพื่อเพื่อนพี่น้องของเรา และแม้ชีวิตของเราจะอยู่เพื่อส่วนร่วม และพี่น้องของเรามากมายอาจได้รับเกียรติมากมายเพราะเราเป็นรากฐานแห่งความ รักสำหรับทุกคน เพื่อส่วนรวม

o ชีวิตของเราคริสตชน “เราอยู่ ณ ที่นั่น” เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักร ความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนศิษย์พระคริสต ทุกแห่ง ทุกชุมชนวัด ทุกครอบครัวที่เราอยู่ครับ.... เราอาจจะไม่ได้โดดเด่นดังอะไร แต่ชีวิตคริสตชนของเราทุกคนกล่าวได้ว่าเรามีความจำเป็นเหลือเกินเพื่อ “ความดีส่วนรวม”

• พี่น้องที่รัก นั่นคือเราทุกคนครับ เพราะอันที่จริง... ผู้สำคัญที่สุดสำหรับเรา คือ “พระเยซูเจ้าผู้เดียวครับ”

o เป็นพระองค์ “พระคริสตเจ้าทรงทำให้อาคารทุกส่วน ต่อกันสนิทเจริญขึ้นเป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ในพระคริสตเจ้า ท่านทั้งหลายก็เช่นกันกำลังถูกก่อสร้างร่วมกันขึ้นเป็นที่ประทับของพระเจ้า เดชะพระจิตเจ้า” 

o พี่น้องที่รักครับ.. เราต้องรู้คำสอนข้อนี้ดีๆครับ ต้องอ่านให้เข้าใจ เพื่อเข้าใจความเชื่อของเราจริงๆครับ.... 

o นี่คือของจริงและความจริงครับ เทววทิยาเรื่อง “พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า 


• ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคน เพราะเราแต่ละคนคืออิฐทุกก้อนที่มีค่าเหลือเกินสำหรับอาคาร คือ พระศาสนจักรนะครับ 

o เราชิดสนิทกันแน่นปลูกสร้างเป็น “พระศาสนจักร Church “อาคาร” ภาษากรีกคือ Ekklesia ครับ มาจากฮีบรูคือ Qahal แปลว่า “หลังคา”

o รวมความคือเป็นที่ชุมนุมกัน หรือภาษาปัจจุบันของสมัชชาพระศาสนจักรไทยเรียกว่า “ชุมชนวัด หรือ ชุมชนศิษย์พระคริสต์” 

o พี่น้องครับ ขอให้เรามุ่งสู่หัวใจและประเด็นสำคัญที่สุดโดยให้เราได้ร่วมเป็นหนึ่งในพระค ริสตเจ้านะครับ อย่าแตก อย่าแยกจากกันเลยครับ อย่าล่มสลายเพราะขาดเสาเข็มเสาหลักคือความเชื่อนะครับ


• โอกาส ฉลองนักบุญซีโมนและยูดา พ่อขอให้เรามั่นใจว่าเราทุกคนสำคัญและมีค่า จำเป็นมากที่เราจะร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าเข้มแข็งขึ้นด้วยกันเพราะ พระคริสตเจ้านะครับ เรียกว่า “Stronger together in Christ” นะครับ พี่น้องที่รัก ขอวิงวอนท่านนักบุญซีโมนและยูดาได้วิงวอนพระเจ้าเพื่อเราทุกคนอย่างพิเศษนะ ครับให้พวกเราได้เข็มแข็งในการเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรเสมอนะครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย