Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบเก้า เทศกาลธรรมดา

ลก 12:54-59…

54พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนว่า “เมื่อท่านเห็นเมฆก่อตัวขึ้นทางทิศตะวันตก ท่านก็กล่าวได้ทันทีว่าฝนจะตก และก็เป็นเช่นนั้น 55เมื่อลมทิศใต้พัดมา ท่านก็กล่าวว่าอากาศจะร้อน และก็เป็นเช่นนั้น 56คนหน้าซื่อใจคดเอ๋ย ท่านรู้จักวินิจฉัยลักษณะดินฟ้าอากาศ แล้วทำไมจึงไม่วินิจฉัยเวลาปัจจุบันนี้เล่า”
57“ทำไมท่านจึงไม่ตัดสินด้วยตนเองว่าสิ่งใดถูกต้อง 58ขณะที่ท่านกำลังไปศาลกับคู่ความของท่าน จงพยายามตกลงกันระหว่างทาง เพื่อมิให้คู่ความของท่านลากท่านไปต่อหน้าผู้พิพากษาและผู้พิพากษาจะมอบท่าน ให้แก่ผู้คุม และผู้คุมจะขังท่านไว้ในคุก 59เราบอกท่านว่า ท่านจะออกจากคุกไม่ได้จนกว่าท่านจะชำระหนี้จนถึงเศษสตางค์สุดท้าย”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• “เครื่องหมายแห่งกาลเวลา” (Sign of times) พี่น้องครับ ข้อความนี้ “เครื่องหมายแห่งกาลเวลา” ในแวดวงของพระศาสนจักรคาทอลิกของเราได้เริ่มใช้โดยใครพี่น้องทราบไหมครับ... พระสันตะปาปาทุกพระองค์ระยะหลังๆ ตั้งแต่เปาโลที่หก จนถึงปัจจุบัน เอกสารต่างๆ ได้ใช้ข้อความนี้เตือนพระศาสนจักรมากมายจริงๆ ใช้กันมาตลอด ครับ บุคคลแรกที่ใช้ข้อความนี้คือนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 ครับ ไม่น่าเชื่อ พระองค์เป็นพระสันตะปาปาเมื่ออายุมาก และเป็นที่กล่าวขานกันว่าพระองค์ขึ้นมาเป็นพระสันตะปาปาตอนอายุมาเช่นนี้ พระองค์จะสามารถทำอะไรได้มากนัก... และอันที่จริงพระองค์ก็เป็นพระสันตะปาปาในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น

• แต่ แต่ แต่ พระองค์นี่แหละที่เรียกประชุมสภาพระสังคายนาวาติกันที่สอง เพียงไม่กี่เดือนหลังจากทรงรับหน้าที่พระสันตะปาปา เรียกว่าทรงเขย่าโลก เขย่าพระศาสนจักรอย่างแรง พระองค์ได้ออกเอกสารสั้นๆ น่ารักมากๆ ชื่อเอกสารคือ Humanae Salutis อ่านว่า “ฮูมาเน ซาลูติส” เอกสารนี้เรียกการประชุมสังคยนาวาติกันครั้งที่ 2 เป็นการประชุมสังคายนาที่ยาวนานต่อนเนื่องหลายปี และมีผู้เข้าร่วมหลายพันคนเพื่อฟื้นฟูชีวิตพระศาสนจักร โดยพระสันตะปาปาได้ย้ำโดยใช้คำสำคัญคือ “เครื่องหมายแห่งการเวลา”

• “เครื่องหมายแห่งกาลเวลา” เป็นวลีที่มีน้ำหนักมากๆในยุคสมัยเรา ตั้งแต่วาติกันที่สองเป็นต้นมา ความหมายสำคัญคือ

o ถึงเวลาจริง ถึงเวลาที่พระศาสนจักรจะต้องฟัง จะต้องหันไปรับฟัง พระศาสนจักรต้องเรียนรู้จริงๆ จากโลกสังคมรอบข้างพระศาสนจักร

o หรืออีกใจความหนึ่ง คือ พระศาสนจักรต้องเรียนรู้ที่จะ “อ่านความหมาย” ของเครื่องหมายต่างๆของยุคสมัย ของการเวลาของเรา

o วลี “เครื่องหมายแห่งกาลเวลา” นี้มาจากพระวรสาร ข้อความนี้พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 ท่านนักบุญ ได้นำมาใช้อย่างงดงามเหลือเกิน (แม้ทรงอยู่ในวัยสูงอายุแต่ทรงเรียกร้องอย่างอ่อนโยนมากๆ ให้เราพระศาสนจักรต้องหันมาพิจารณเครื่องหมายแห่งการเวลา ฟังเสียงรอบข้างและต้อบสนองด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองของพระศาสนจักร” งดงามมากๆ ครับ

o และเอกสารที่เรียกร้องนี้ เรียกประชุมสังคยนาวาติกันครั้งที่ 2 นี้ขึ้นต้นงดงาม Humanae Salutis นี่เป็นการเรียกให้กลับมาสนใจ ฟังเสียง และเพื่อพัฒนา เพื่อความดีของมนุษยชาติจริงๆ

o พระศาสนจักรต้องตั้งใจ ใส่ใจ สังเกตุดูโลกสังคมให้ใกล้ชิดกว่าที่เคยเพื่อพระศาสนจักรจะสามารถซื่อสัตย์ แท้จริงต่อเสียงเรียกร้องของสังคมและโลก และต้องเปลี่ยนแปลงตนเองทุกๆด้าน วิธีการทุกอย่าง เพื่อประกาศความรักของพระเจ้าในโลกให้เป็นปัจจุบัน

• พี่น้องที่รัก... พ่อให้ความสำคัญกับเรื่องเครื่องหมายแห่งกาลเวลา.. และพระศาสนจักรไทยของเราก็ให้ความสำคัญเสมอมากับเรื่องนี้ และจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการมองดูใส่ใจจริงๆ... พ่อยกตัวอย่างเรื่องการเห็นเครื่องหมายแห่งกาลเวลา ที่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยจากสมัชชาฯที่เพิ่งกระทำ เราได้เห็น ได้ฟังเสียงร้องของสังคมที่เราจะต้องตอบสนอง... พี่น้องลองอ่านดูสิครับ

o การขยายตัวของลัทธิวัตถุนิยมและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลต่อสภาพการใช้ชีวิตของทุกคนในสังคม ผู้คนต้องดิ้นรนทำงานหนักขึ้นเพื่อหารายได้มาจุนเจือค่าครองชีพที่ปรับตัว สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

o การดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเช่นนี้กระทบต่อสำนึกด้านจริยธรรมถึงขั้นที่การ แสวงหาอำนาจและความร่ำรวย กลายเป็นปัจจัยในการกำหนดการตัดสินใจ แทนที่จะเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดี การทุจริต หรือการคดโกงกลายเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในวงกว้าง 

o วัตถุนิยมและแนวคิดแบบสัมพัทธ์นิยมเชิงจริยธรรมทำให้คนจำนวนมากยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง 

o บิดามารดาบางส่วนก็แทบจะทิ้งลูกๆ เพื่อการแสวงหาเงินตราจนหมดสิ้น บางส่วนหันไปทำแท้งเพื่อไม่ให้ทารกที่เกิดมาเป็นเสี้ยนหนามของชีวิต 

o ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ทำให้คนรุ่นใหม่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโลกออนไลน์ หลงเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริง แทนที่จะใช้เวลากับคนจริงๆ และแทนที่จะ ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองและผู้อื่น พวกเขากลับเสียเวลาไปกับการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ การสนทนาที่ไร้สาระ การโพสต์รูปหรือข้อความที่ขาดความรอบคอบ หรือการตกเป็นเหยื่อของการพนันโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงติดกับดักของสื่อออนไลน์ที่เรียกว่า “โลกเสมือนจริง” นี้ได้โดยง่าย

o การรุดหน้าของพัฒนาการด้านวัตถุที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วิถีชีวิต ศีลธรรม และจริยธรรมเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว ขาดความใส่ใจด้านศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม มาตรฐานทางจริยธรรมถูก “ปรับ” ให้เข้ากับผลประโยชน์ทางวัตถุของผู้มีอำนาจ ในเวลาเดียวกัน การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาก็เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ 

o สรุปได้ว่า สิ่งที่สะท้อนสภาพของสังคมในยุคปัจจุบันได้อย่างตรงประเด็นที่สุด คือ "เศรษฐกิจก้าวหน้าแต่กลับไม่ส่งเสริมคุณค่าและความดีส่วนรวม"

• สิ่งที่พ่อเสนอมาจากเอกสารกฤษฎีกาสมัชชาฯ ค.ศ. 2015 (ร่าง) พี่น้องอ่านแล้วจะเห็นว่า นี่คือสภาพจริงๆ นี่คือ “เครื่องหมายแห่งการเวลา” ที่ทำให้พระศาสนจักรคาทอลิกไทยต้องเรียกสมัชชาฯ เพื่อมุ่งตอบสอนต่อเครื่องหมายแห่งกาลเวลานี้ เพื่อเน้นความเข้มข้นในการเป็น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

• พี่น้องครับ พ่อกล่าวถึงเครื่องหมายแห่งกาลเวลาเพื่อจะช่วยเราให้เข้าใจพระวาจาของ พระเจ้าวันนี้ พระเยซูเจ้าตรัสเรื่องนี้เช่นเดียวกัน 

o “พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนว่า “เมื่อท่านเห็นเมฆก่อตัวขึ้นทางทิศตะวันตก ท่านก็กล่าวได้ทันทีว่าฝนจะตก และก็เป็นเช่นนั้น

o เมื่อลมทิศใต้พัดมา ท่านก็กล่าวว่าอากาศจะร้อน และก็เป็นเช่นนั้น

o คนหน้าซื่อใจคดเอ๋ย ท่านรู้จักวินิจฉัยลักษณะดินฟ้าอากาศ แล้วทำไมจึงไม่วินิจฉัยเวลาปัจจุบันนี้เล่า””

• พี่น้องที่รัก.. ถ้าเราจะเป็นคริสตชนที่ดีจริงๆ ใจเปิดกว้างจริงๆ ฟังเสียงของพระวาจาที่เรียกร้องให้เรามองดูสัญญาณแห่งกาลเวลารอบข้าเรา พี่น้องรอบข้างเราให้มาก พวกเขากำลังบอกกับเราว่าเราควรเจริญชีวิตคริสตชนอย่างไร พระสงฆ์ นักบวช ณ ปัจจุบัน เราควรเจริญชีวิตอย่างไรจริงๆ ดูพระสันตะปาปาฟรังซิสสิครับ พระองค์เจริญชีวิตอย่างไรเพื่อสอนเรา เพื่ออยู่เคียงข้างและกลายเป็นพระศาสนจักรที่ยากจนเพื่อคนยากจน...

• เราต้องกล้ามองดูและกล้าตอบสนองเพื่อนพี่น้องในความลำบากยากไร้ของสังคมโลกปัจจุบันนะครับ

o เปิดใจของเราครับ เปิดหน้าต่างใจของเรา ครอบครัวของเรา เพื่อให้อากาสใหม่ อากาศบริสุทธิ์แห่งความรักได้ไหลเข้ามาถ่ายเทความรักเมตตาของเราออกไปสู้ผู้ อื่น จนทุกคนได้รับความสุขและความรักจากเรา จากความเมตตาของเรานะ เพราะเราเป็นคริสตชน...

o จงจำไว้นะครับว่า...เราอาจมีบ้านหลังใหญ่ “big house” แต่เราอาจจะโดดเดี่ยว “but homeless” ในบ้านหลังใหญ่ของเราได้นะครับ เปิดบ้านไปสู่ครอบครัวของพระเจ้าในท่ามกลางพี่น้องของเราครับ

o ขอพระเจ้าอวยพรให้เราอ่านเครื่องหมายแห่งกาลเวลา และเปิดใจของเราให้มากนะครับ... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย