Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบเก้า เทศกาลธรรมดา

ลก 12:39-48…

39พึงรู้ไว้เถิด ถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาใด เขาคงไม่ปล่อยให้ขโมยงัดแงะบ้านของตน 40ท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้ เพราะบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมาย”
41เปโตรทูลว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ตรัสอุปมานี้สำหรับพวกเราหรือสำหรับทุกคน” 42องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ใครเป็นผู้จัดการที่ซื่อสัตย์และรอบคอบซึ่งนายจะแต่งตั้งให้ดูแลผู้รับใช้ อื่นๆ เพื่อปันส่วนอาหารให้ตามเวลาที่กำหนด

43ผู้รับใช้คนนั้นเป็นสุข ถ้านายกลับมาพบเขากำลังทำดังนี้ 44เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นายจะแต่งตั้งเขาให้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของตน 45แต่ถ้าผู้รับใช้คนนั้นคิดว่า “นายจะมาช้า” และเริ่มตบตีผู้รับใช้ทั้งชายและหญิง กินดื่มจนเมามาย 46นายของผู้รับใช้คนนั้นจะกลับมาในวันที่เขามิได้คาดหมาย ในเวลาที่เขาไม่รู้ นายจะแยกเขาออก ให้ไปอยู่กับพวกคนที่ไม่ซื่อสัตย์
47‘ผู้รับใช้ที่รู้ใจนายของตน แต่ไม่เตรียมพร้อมและไม่ทำตามใจนาย จะต้องถูกเฆี่ยนมาก 48แต่ผู้รับใช้ที่ไม่รู้ใจนาย แม้ทำสิ่งที่ควรจะถูกเฆี่ยน ก็จะถูกเฆี่ยนน้อย ผู้ใดได้รับฝากไว้มาก ผู้นั้นก็จะถูกทวงกลับไปมากด้วย”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• “ผู้รับใช้” ของพระเยซูเจ้า สาระสำคัญที่เป็นแก่นของชีวิตคือ “ความซื่อสัตย์” ต่อนายของตน และซื่อสัตย์ต่อเพื่อนพี่น้องของตน... ความซื่อสัตย์เป็นแก่นสำคัญมากๆสำหรับเราคริสตชน สำหรับมนุษย์ทุกคนอย่างแท้จริง และที่ควรจะเป็นครับ อุปมาของพระเยซูเจ้าสอนเราในฐานะผู้รับใช้ของพระองค์ จนกระทั้งนักบุญเปโตรทูลถามพระองค์ตรงๆ “เปโตรทูลว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ตรัสอุปมานี้สำหรับพวกเราหรือสำหรับทุกคน””

• แน่นอนที่สุด พระวาจา หรือคำสอนในอุปมาเรื่องผู้รับใช้ที่ดี ซื่อสัตย์และพร้อมเสมอนั้น เป็นคำสอนสำหรับทุกคน ทุกนจริงๆ และแน่นอนที่สุด สำหรับศิษย์พระเยซูเจ้าที่ใกล้ชิดคือคนศาสนา หรือบรรดาพระสงฆ์นักบวชพระสังฆราช เรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งยวดและเป็นสาระที่ขาดไม่ได้เลยครับ พี่น้องจินตนาการสิครับ ถ้าเรามีพระสงฆ์ นักบวช หรือคนศาสนาที่ไม่ซื่อสัตย์ ฉ้อโกงหรือคอรัปชั่น เอาแต่ได้ เห็นแก่ตัว ทำอะไรๆเพื่อตนเองพื่อพวกพ้องครอบครัว... จบเลย ไม่น่ารักอีกแล้ว ไม่น่าไว้วางใจ... นี่คือประเด็นที่น่าคิดจริงๆ พระเยซูเจ้าสอนเป็นอุปมากชัดเจนมากครับ

o “ใครเป็นผู้จัดการที่ซื่อสัตย์และรอบคอบซึ่งนายจะแต่งตั้งให้ดูแลผู้รับใช้อื่นๆ เพื่อปันส่วนอาหารให้ตามเวลาที่กำหนด

o ผู้รับใช้คนนั้นเป็นสุข ถ้านายกลับมาพบเขากำลังทำดังนี้ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นายจะแต่งตั้งเขาให้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของตน

o แต่ถ้าผู้รับใช้คนนั้นคิดว่า “นายจะมาช้า” และเริ่มตบตีผู้รับใช้ทั้งชายและหญิง กินดื่มจนเมามาย

o นายของผู้รับใช้คนนั้นจะกลับมาในวันที่เขามิได้คาดหมาย ในเวลาที่เขาไม่รู้ นายจะแยกเขาออก ให้ไปอยู่กับพวกคนที่ไม่ซื่อสัตย์”

• อ่านกี่ทีก็เห็นชัดว่าคนของพระเจ้า ผู้ที่พระเจ้าฝากให้ดูแลเพื่อนพี่น้องและคนอื่นๆ 

o ถ้าซื่อสัตย์ก็งดงามเหลือเกินจริงๆ แต่

o ถ้าไม่ซื่อสัตย์ ย่ามใจ ชะล่าใจและใช้โอกาสที่ตนเองเป็นผู้นำคนอื่นๆ มีอำนาจทางศาสนาและฐานะทางศานาด้วยหรือฐานะใดๆ ที่เหนือกว่าและใช้โอกาสเพื่อบำรุงบำเรอตนเอง กินดื่มเมามายเพื่อตนเอง... และที่แย่แน่ๆคือ “เริ่มตบตีผู้รับใช้ทั้งชายหญิง” การเป็นผู้นำแบบนี้ การเป็นคนศาสนาที่ไม่ซื่อสัตย์นั้น ไม่ดีเอามากๆ 


• ดังนั้น พ่อคิดว่า คำถามของเปโตรและคำตอบของพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้เตือนสอนเราจริงๆ สอนเราให้ให้ตระหนักและสอนพ่อเอง สอนคนในศาสนา คนที่มีฐานะดูแลคนอื่นๆ จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องซื่อสัตย์มากๆ ใจดีและเมตตามากๆ โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆเพื่อตนเอง นี่คือความงดงามของ “ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์” ที่พ่อคิดว่า เราทุกคนต้องฝึกฝและเรียนรู้ที่จะเป็นเช่นนั้นจริงๆ ครับ เราต้องไม่รวมตนเองเข้ากับพวกไม่ซื่อสัตย์ เพราะจะเป็นอะไรที่ไม่งดงามและเป็นที่สะดุดทางศาสนามากๆ

• ความงดงาม... คือ พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขออภัย และทรงเสียใจจริงๆกับสังคมคนศาสนาในพระศาสนจักรในทุกๆรูปแบบที่สันตะสำนัก ที่วาติกัน พระองค์เสียพระทัย และขอโทษสังคมโลกในทุกกรณีที่เป็นที่สะดุดที่เกิดจากการกระทำของบรรดาผู้ที่ ทำหน้าที่ในสันตะสำนัก ความไม่ซื่อสัตย์รูปแบบต่างๆที่ไม่น่ารักของบุคคลสำคัญ ตำแหน่งสำคัญ ในสันตะสำนักของศาสนาเราด้วย

o พ่อคิดว่า นี่เป็นเครื่องหมายที่งดงามที่บรรดาพระสงฆ์ พระสังฆราช หรือบุคคลสำคัญๆในศาสนานั้น ก่อนอื่นใดต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง ต้อง “ซื่อสัตย์” ต่อศีลบวชและศีลบนที่ได้ให้ไว้ 

o เรื่องแบบนี้จะเล่นไม่ได้ เราจะฉวยโอกาสหาความสุขสบายกินดื่มเมามายใช้เงินทองอย่างไม่ถูกต้องและ ฟุ่มเฟือยไม่ได้ การเจริญชีวิตแบบตามใจตนและก็เสียคนเสียสงฆ์เสียนักบวช... ไม่ได้ ไม่น่ารัก ไม่ดีเลย

o พระสันตะปาปาทรงเริ่มคำขอโทษ... จากพระองค์ จากบ้านของพระองค์คือสันตะสำนัก ภายใน วงใน ของพระศาสนจักร พระสันตะปาปาทรงจริงจัง เด็ดเดี่ยวและสุภาพที่จะสอนพวกเรา.. พ่อคิดว่านี่เป็นเครื่องหมายดีที่เราทุกคน หมายความว่าตัวพ่อเองด้วยและพ่อต้องพยายามชัดเจนมากๆ พวกเราบรรดาพ่อๆ ทั้งหลายก่อน... พระสังฆราชด้วยแน่นอนที่สุด... และนักบวชหญิงชายทุกคน... บรรดาสภาอภิบาล คนที่ทำงานเพื่อพระในรูปแบบต่างๆ พวกเราต้อง “กลับใจอย่างต่อเนื่องเสมอ” นี่คือสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะได้เกิดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนของเรา และก้าวหน้าเติบโตในชีวิตคริสตชนให้เป็นศิษย์แท้ของพระคริสตเจ้าเสมอ...

• พี่น้องที่รัก “คนของพระเจ้า คริสตชน คนศาสนาทุกคน” ต้อง “ซื่อสัตย์” จนความสัตย์ซื่อนี้เป็นสาระสำคัญขาดไม่ได้ของชีวิตเรา เราอ่อนแอทุกคนครับ แต่เราต้องกลับใจอย่างต่อเนื่องและแก้ไขอยู่เสมอ พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ตรัสสอนว่า “ถ้าเราไม่กลับใจ เราไม่ได้เป็นแม้กระทั่งคริสตชนเลย” สำคัญมากนะครับ

• ดังนั้น พระวาจาวันนี้ สอนเราทุกคน ให้เราปฏิรูปชีวิตนักบวช พระสงฆ์ คริสตชนฆราวาส ให้งดงามในความเป็น “ผู้รับใช้” ของพระคริสตเจ้า และเป็น “ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์” เสมอนะครับ คริสชนดี นักบวชพระสงฆ์ดี ขอให้เราซื่อสัตย์ ซื่อตรง และเป็นเกลือที่มีคุณภาพเพื่อดองแผ่นดินโลก เป็นแสงสว่างแท้ส่องโลกนี้เสมอนะครับ 


• โลกเราปัจจุบันนี้ใครๆ ก็บอกว่าโลกเราอยู่ยากมากขึ้นทุกวัน... ลำบากมากขึ้นทุกวันเพราะความไม่ซื่อสัตย์ เพราะลักษณะชีวิตสีเทาๆมากเกินไป... แต่เราศิษย์พระคริสต์ขอให้เราเจริญชีวิตประกาศข่าวดีแห่งความรักด้วยชีวิต ที่ซื่อสัตย์ของเราเสมอไปนะครับ 


• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย