Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบแปด เทศกาลธรรมดา

นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา พรหมจารีย์และนักปราชญ์ของพระศาสนจักร
ลก 11:47-54…

47“วิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลาย ท่านสร้างหลุมฝังศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่า 48จึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษ บรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้”
49“พระปรีชาญาณของพระเจ้า ตรัสว่า “เราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขา เขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคน

50คนรุ่นนี้ต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคน โลหิตที่ได้หลั่งตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมา 51นับตั้งแต่โลหิตของอาแบลจนถึงโลหิตของเศคาริยาห์ซึ่งถูกประหารระหว่างแท่น บูชากับพระวิหาร” ถูกแล้ว เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้
52วิบัติจงเกิดแก่ท่าน บรรดานักกฎหมาย ท่านนำกุญแจไขความรู้ไป ท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วย”
53ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่น บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรู ซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆ 54วางกับดักพระองค์เพื่อจับผิดพระวาจาอรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• ฟาริสี ธรรมาจารย์ โดยพระเยซูเจ้าตำหนิอย่างหนัก พระองค์ไม่เพียงตำหนิ แต่ร้องแบบสิ้นหวังกับพฤติกรรมของพวกเขา พวกเขาเป็นคนศาสนา เป็นบุคคลสำคัญในศาสนาและธรรมประเพณีชีวิต แต่พวกเขา เจริญชีวิตไม่น่ารัก (ต้องเป็นที่เคารพแต่ไม่น่ารักมากๆ เจริญชีวิตเป็นอุปสรรคและเป็นที่สะดุดแต่ก็ยังต้องเป็นทีเคารพในสังคม และอยากให้คนเคารพให้เกียรติ) พระวาจาที่เราได้ยินได้ฟังหลายวันติดต่อกัน พระเยซูเจ้าตำหนิฟาริสี ธรรมาจารย์ บรรดาผู้ใหญ่ในศาสนายิวที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับเป็นคนศาสนา ทุกอย่างภายนอกก็ดูดี เยอะ มากมาย เยอะ จนดูหนัก ลุ่มล่ามไปด้วยชุดเสื้อผ้าพิธีรีตอง ฟุ่มเฟือยในรูปแบบชีวิต ชีวิตที่ควรเรียบง่าย เพื่อแบ่งปันกลับเป็นชีวิตที่เยอะ เยอะเกินไป จนพระเยซูเจ้าตำหนิมากๆ 


• พ่อคิดว่าเรื่องนี้จำเป็นที่เราต้องอ่านดีๆ คำตำหนิของพระเยซูที่เห็นความ “เยอะ” ของคนชั้นนำในสังคมศาสนาและบ้านเมือง เยอะเกินไป น่าจะไม่ดีนะ และบ่อยครั้งเมื่อเป็นคนชั้นสูงเช่นนี้ มีศาสนาและกฎหมายธรรมบัญญัติเป็นเครื่องมือ พวกนี้ก็เบียดเบียนคนอื่นๆ ด้วยความเชื่อนี่แหละที่น่าตำหนิ คนพวกนี้กินบ้านของหญิงหม้าย เอาเปรียบคนยากจน เข้าข้างคนร่ำรวยเพื่ออยากได้ซ้ำซ้อนไม่รู้จบ 

o ภาษายุคที่ผ่านมาของไทยเราเรียกว่า “ประโยชน์ทับซ้อน” คือ มีแต่ได้กับได้ พ่อจะเรียกว่าอะไรดี ท่าทีที่พระเยซูตำหนิพวกเขาเหมือนกับว่า

o คือ พวกนี้ “มือขาวหยิบจากพระเจ้า หยิบฉวยจากความเป็นคนศาสนา แบบขอจากพระเจ้ามากมาย (อาศัยกิจกรรมทางศาสนา) มือซ้ายก็แบขอ หยิบ หยิก ฉวย กระชากลากดึงเถือไถจากเพื่อนพี่น้อง ทั้งคนรวยและคนจน จากคนรวยก็แบมือขอ จากคนจนก็อ้างความยุติธรรมความถูกต้อง หลักการทางศาสนาและความ (อ) ยุติธรรมเพื่อให้ได้มา


• พระเยซูเจ้าตำหนิชีวิตแบบนี้ เพราะอันที่จริง พ่อจะอธิบายว่าอย่างไรดี... พระองค์ตรัสว่า คนพวกนี้นับถือเราแต่ปาก สอนคนอื่นแต่ไม่ทำ สรรเสริญบรรพบุรษที่ฆ่าประกาศกก็แปลว่าเห็นด้วย และที่สำคัญ ยุคสมัยของพวกเขายิ่งฆ่าประกาศก คือ “ฆ่าทำลายความจริง” ยิ่งกว่าอดีต “ท่านสร้างหลุมฝังศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่า จึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษ บรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้” พระเยซูเจ้าเน้นว่า คนรุ่นนี้ต้องรับผิดชอบ กับการเบียดเบียนหรือการกระทำกับประกาศกหรือการทำร้ายและทำลายความจริงแบบ ที่บรรพบุรุษเคยทำ...


• พี่น้องที่รัก พ่อยิ่งอ่านพ่อยิ่งคิดถึงตนเอง และคิดถึงสถาบันศาสนาของเรา พ่อในฐานะพระสงฆ์ พ่อฟังคำสอนของพระองค์ ฟังคำตำหนิของพระองค์ พ่อยิ่งรู้สึกว่า พ่อต้องระวังตัวและสำเนียเจียมตัวมาก ต้องเจียมตัวเจียมตนและเจียมความประพฤติของตนเองจริงๆ ในฐานะสงฆ์ของพระคริสตเจ้า... พ่อเกรงว่า พ่อเป็นกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่เหมือนกับบรรดาสมณะธรรมาจารย์และผู้ใหญ่ของ ศาสนาในอดีต ที่ถ้าไม่ระวังตัว... พ่อจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ “เสนอให้ประหารพระเยซูแบบสมัยที่พระองค์ถูกตรึงกางเขน” 

o พอเกรงว่า แทนที่พ่อจะประกาศความรอดพ้น ประกาศความรักแบบพระเยซูจนมอบชีวิต

o บางทีถ้าไม่ระวังตัว เพราะการยกย่องให้เกียรติ การให้เกียรติพระสงฆ์คนศาสนาสูงส่ง... เพราะ... เพราะ “ความน่ารักแสนดีของสัตบุรุษ” บางทีจะทำให้พ่อเองคิดว่า เกียรติที่ได้รับเพราะความใจดีความน่ารักเหล่านั้นที่สัตบุรุษมอบให้นั้น เป็น “สิทธิ” ที่พ่อพึงจะได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็จบเลย พ่อจะกลายเป็นเหมือนฟาริสีธรรมาจารย์ที่ที่สุดก็มีแต่รับ รับ และหลง หลง และก็ตักตวง เอาแต่ได้ จนกระทั่งอาจอ้างศาสนา อ้างความถูกต้อง อ้างพระเจ้าเพื่อตนเองให้ร่ำรวย มีสุข ดีเบื้องหน้า เสเพลรับหลัง มีวาระซ่อนเร้น ถ้าเป็นเช่นนี้ แย่แน่ๆ

• ปกติพระสงฆ์ มีหน้าที่ถวายบูชา “Sacrifices” แด่พระเจ้า เป็นคนกลางถวายบูชาพระเจ้าระหว่างเพื่อนพี่น้องกับพระเจ้า พระสงฆ์ต้องเป็นผู้ถวายบูชา... แต่บ่อยครั้งเครื่อง พระสงฆ์ที่บูชาพระเท็จเทียมหาได้ถวายบูชาพระเจ้าเที่ยงแท้ไม่... บ่อยครั้งเครื่องบูชาคือสิ่งที่ได้รับมาจากพี่น้อง ยึดมาจากพี่น้อง รับมา และทำ “พิธี” (เพียงแต่พิธี) ถวาย และผลจากพิธีก็ได้รับส่วนแบ่ง ได้รับความเคารพนับถือ ได้รับความใจดีความรัก (แต่หลงตนเองเอามาเป็นสิทธิ ในประสบการณ์พระคัมภีร์มีเยอะครับ หลงโลภ เอามากันจนเยอะ ร่ำรวยมิใช่เพียงตัวเองแต่ครอบครัวสมณะก็พากันร่ำรวย) และเมื่อใดก็ตามที่สมณะหรือพระสงฆ์ ไม่ว่าศาสนาในความเชื่อใดหลงใช้โอกาส หน้าที่ เพื่อตนเอง... 

o พ่อจะบอกให้ว่าที่สุด... คนรอบข้าง กลายเป็นเครื่องบูชา กลายเป็นโอกาส โดยเฉพาะคนยากไร้ก็จะต้องกลายเป็นเครื่องบูชาหาโอกาส หาเงินทองมาเพื่อคนเหล่านี้โดยที่... พระเยซูเจ้าเคยย้ำว่า “พวกนี้เอาภาระใส่บ่าคนอื่น แต่ตนเองมิได้แต่ยกแม้แต่เพียงปลายนิ้ว” หาเงินทองมารับบริจาคเพื่อพระเจ้า เพื่อคนยากจน เพื่อสร้างโน่นสร้างนี่ จุดประสงค์ดีทั้งสิ้น... แต่ปัญหาคือคนที่สามารถให้ได้ด้วย บริจาคได้ด้วย คือ คนของศาสนานี่แหละ... วัดรวยมากได้งัยขณะที่ประชาชนยากไร้ นี่เป็นที่สะดุดและบาปนะครับ เพราะวัด คือ พระเยซู พระกายทิพย์ของพระเยซู คือ บรรดาสัตบรุษทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน

o พ่อเขินนะครับเวลาที่สัตบุรุษใจดี เสนอให้สิ่งที่ดีๆ พ่อคิดเสมอว่า พ่อทำงานให้พระศาสนจักรให้พระเจ้าคุ้มแล้วจริงๆ กระนั้นหรือ

o ต่อครับ... ถ้าเราไม่ได้บูชาพระเจ้าเที่ยงแท้ แต่ลึกๆ แอบบูชาเพื่อตนเอง... เรากำลังเป็น “พระเท็จเทียมตัวร้ายกาจฝังลึกมาก” บ่อยครั้ง อ้างอำนาจพระเจ้ามากๆ อาจไปถึงขึ้น “คำพูดฉันคือคำพูดพระเจ้า ความคิดฉันคือพระประสงค์หรือน้ำพระทัย... การกระทำของฉันคือการกระทำของพระเจ้า...จิตใจฉัน (บางทีเป็นจิตร้ายกาจด้วย) คือจิตของพระเจ้า...” (โอ..ฉันมีอำนาจมากจากศีลบวช จากการเจิม จากการประกาศแต่งตั้ง จากการครอบครองเป็นนั่นเป็นนี่) และผลตามมาคือ “ฉันนี่แหละคือพระเจ้า” (โอ.. ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้น) อ้างพระคัมภีร์อย่างชาญฉลาดเพื่อประกาศพระเจ้าเท็จเทียมคือตัวเอง แทนที่จะประกาศพระเจ้าเที่ยงแท้คือพระคริสตเยซู... แบบนี้และที่พระเยซูเจ้าตำหนิหนักหน่วง...

o ที่สุด ครับ ถ้าพระสงฆ์ คนศาสนาเป็นแบบนี้ก็จะถวายบูชาต่อไปครับ ทำหน้าที่ถวายบูชาแด่พระเท็จเทียมคือตัวเองโดยอ้างพระเจ้าเที่ยงแท้... และเครื่องบูชาที่ต้องเสียสละเผาถวายคือ... คือ... คือ... เพื่อนพี่น้องรอบข้างทั้งหมด ทั้งคนร่ำรวยและคนยากจน และก็จะเรียกร้องทั้งหลายเพื่อบูชาตนเอง.. บ้านที่สะดวกสบาย อาหารชั้นเลิศ เครื่องดื่มทีดีที่สุด เหล้าชั้นเลิศสุด (คนศาสนาและหรือพระสงฆ์ไม่ควรดื่มสุรายาเมาก็เอาไปเสียหมด) รถชั้นดีต้องใหม่ป้ายแดง เครื่องใช้ไหมสอย เครื่องออกกำลังกาย ค่าบริการสุขภาพ ฟิตเนส ค่าคลับสโมสร ค่า...ภาษาปัจจุบันต้องใช้คำว่า “นั่นโน่นนี่” อะไรก็วัดจ่าย คนอื่นจ่าย เพื่อฉัน เพื่อฉัน เพราะฉันคือคนของพระเจ้า... ฮ่าๆๆๆ บาปหนักจริงๆ


• สรุป... พ่อเอง พวกเราคนศาสนา และคริสตชนที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัว สังคม หรือคริสตชนทั่วไปด้วย พ่อเน้นตนเองในฐานะพระสงฆ์ ถ้าเราไม่ระวังนะ เราจะไม่เหมือนพระเยซูเสียแล้วนะครับ... 

o เพราะพระองค์ร่ำรวยสุดในความเป็นพระเจ้า ถ่อมองค์ลงมายากจนสุด จนถึงความตายที่แย่ที่สุด เพราะทรงรักเรา จึงยอมให้จนหมดแม้ชีวิตและลมหายใจสุดท้ายยังทรงส่งพระจิตเจ้าออกไป (เทียบ ฟป 2 และเทียบ ยน 19 ดู ยน 3:16 และเทียบดูชีวิตพระเยซูทั้งชีวิตตลอดพระชนมชีพของพระองค์) พระเยซูเจ้าทรงรับความเจ็บปวด ความตาย ถวายพระองค์เป็นเครื่องบูชา ทรงเป็นทั้งพระสงฆ์ผู้ถวายบูชา และทรงเป็น เครื่องบูชา แม้แต่พระแท่นบูชา (อ่านจดหมายถึงชาวฮีบรู)


• เราได้อ่านพระวรสารที่พระองค์ตำหนิฟาริสี ธรรมาจารย์ สมณะทั้งหลาย... คนศาสนาทั้งหลาย พ่อได้ไตร่ตรองนานหน่อยเช้าวันนี้ พ่อพยามยามมองดูพระองค์ และมองดูความจริงของสังคมศาสนาทุกๆศาสนา ถ้าเราไม่ระวัง เราจะเป็นเช่นเดียวกับฟาริสีที่พระองค์ตำหนิครับ... พ่อคิดว่าเช้านี้พ่อเขียนสิ่งที่เตือนใจพ่อเอง และท่านที่รักทุกคน เพื่อเราจะได้บูชาพระเจ้าเที่ยงแท้ ไม่บูชาพระเท็จเทียมตัวร้ายคือตนเอง... และพระเท็จเทียมที่เราพบในพระคัมภีร์คือบาอัล... เบเอลเซบูล พระเท็จเทียมนี้คือความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ความร่ำรวย เงินทอง วัวทองคำ.. ถ้าทั้งหมดทำเพื่อตนเองก็กลายเป็นพระเท็จเทียม...


• ดังนั้น ให้เราศรัทธาและบูชาพระเยซูเจ้าพระเจ้าเที่ยงแท้ และรัก เมตตา ใจดี อุทิศตนเอง แบบพระองค์เสมอนะครับ อย่ายึดติดกับพระเท็จเทียม หรือทรัพย์สมบัติ แต่ศรัทธาในพระเจ้าจริงๆ และเราจะสามารถทำให้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมีความหมายจริงๆ มีค่าสำหรับตนเอง ครอบครัว และเรียนรู้ที่แบ่งปันด้วยความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง แบบนี้คือคนทีมีศรัทาและมีศาสนาจริงๆ ครับ ขอพระจ้าอวยพรครับให้เราเป็นเหมือนพระเยซูด้วยกันทุกคนครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย