Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบแปด เทศกาลธรรมดา

ลก 11:42-46…

42วิบัติจงเกิดแก่ท่าน บรรดาชาวฟาริสี ท่านถวายหนึ่งในสิบของสะระแหน่ สมุนไพรและผักทุกชนิด แต่ละเลยความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้า บทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆ 43วิบัติจงเกิดแก่ท่าน บรรดาชาวฟาริสี ท่านชอบนั่งแถวหน้าในศาลาธรรม และชอบให้ผู้คนคำนับตามลานสาธารณะ 44วิบัติจงเกิดแก่ท่าน ท่านเป็นเหมือนหลุมศพที่มองไม่เห็น คนจะเดินเหยียบไปโดยไม่รู้’
45นักกฎหมายคนหนึ่งจึงทูลพระองค์ว่า ‘พระอาจารย์ ท่านพูดเช่นนี้ ท่านก็สบประมาทพวกเราด้วย’ 46พระองค์ตรัสตอบว่า ‘ท่านนักกฎหมายทั้งหลาย วิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วย ท่านให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลัง แต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นอรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• คำตำหนิที่พระเยซูเจ้าตำหนิฟาริสี... ชาวฟาริสี คนเคร่งศาสนาที่ถือกฎหมายทางศาสนาอย่างเคร่งครัด แต่ก็มีลักษณะของความหน้าซื่อใจคด เลียงกฎต่างๆ แต่ทำให้ตัวเองดูดีด้วยความหยุมหยิมของการถือกฎหมายทางศาสนา เรียกว่าบ่อยครั้ง ก็มือถือสากปากถือศีลอะไรทำนองนี้ พระเยซูเจ้าตำหนิพวกเขา....


• คำตำหนิในพระวรสารที่เราได้ฟังในวันนี้คือ “ท่านถวายหนึ่งในสิบของสะระแหน่ สมุนไพรและผักทุกชนิด แต่ละเลยความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้า บทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆ”

• ถ้อยคำนี้มีความหมายที่พึงตระหนักเป็นสำคัญ คือ

o “ความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้า” เรื่องนี้ไม่สามารถละเลย หรือหลบไปจากความจริง... พ่อคิดว่าเรื่องนี้ต้องตระหนักจริงๆ ความรักต่อพระเจ้า ถ้ามีอยู่จริงในใครก็ตาม คนๆนั้น จะต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมจริงๆต่อเพื่อนพี่น้องรอบข้างเสมอ พี่น้องที่รักครับ ประเด็นนี้พ่อขอย้ำเป็นคำสอนสำหรับวันนี้ คนมีศาสนา เราคริสตชนทุกคน เราพระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส ทุกคนเหมือนกัน เพราะเราศรัทธาในพระเจ้า และพระเจ้าที่เราศรัทธาด้วยคือ “พระเจ้าองค์วามรัก” เราเชื่อในพระเจ้าองค์ความรักจริงๆ เราศรัทธาในความรักของพระเจ้าจริงๆ พระคัมภีร์ก็ยืนยันกับเรา “Deus Caritas Est = God is Love” “พระเจ้าเป็นความรัก” และสำคัญมาก “ผู้ที่ดำรงอยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ดำรงอยู่ในเขา” (เทียบ 1ยน)

o ดังนั้น ถ้าเราเป็นคนศาสนาจริงๆ มีศาสนาจริงๆ มีความรักต่อพระเจ้าจริงๆ และที่สำคัญกว่ามาก บางทีเราอาจจะคิดว่าเรารักพระเจ้ามากน้อยต่างกัน แต่ที่แน่ๆคือพระเจ้าทรงรักเรามากจริงๆ และถ้าเราเชื่อศรัทธาในความรักของพระเจ้า เราคริสตชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นฆราวาส นักบวช พระสงฆ์ พระสังฆราช เราทุกคนต้องไม่ละเลย “ความยุติธรรม” โดยเด็ดขาดนะครับ คนที่ไม่ยุติธรรมหรือละเลยความยุติธรรมเป็นคนที่ขาดความรักอย่างยิ่ง จะเรียกว่าน่าเวทนาในการขาดความรักเหมือนเด็กมีปัญหาขาดความรักก็ว่าได้... น่าสงสารคือขาดความรักตั้งแต่กำเนิดบ่อยครั้งทำให้เขาก้าวร้าว เอาเปรียบ และเห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ คอรัปชั่น ไม่รู้จักพอ เพราะไม่เห็นความต้องการหรือไม่รู้สึกรู้สากับความต้องการหรือความกระหายหิว ของคนอื่นๆ คิดถึงแต่ตัวเอง...

o พี่น้องครับ เราคริสตชนได้รับความรักจากพระเจ้าในฐานะพระบิดา.. พระเจ้าองค์ความรักแท้จริง... เราไม่ได้ขาดความรักแน่นอนโดยศีลล้างบาป โดยองค์พระจิตเจ้าที่เราได้รับ “พระจิตแห่งความรัก” ดังนั้น เราจะเป็นคนขาดความรักและละเลยความยุติธรรมไม่ได้นะครับ

o พ่อก็คิดจริงๆนะ พ่อเป็นพระสงฆ์ พ่อต้องไม่ทำตัวเป็นเหมือนเด็กมีปัญหาขาดความรัก ขาดความอบอุ่นในชีวิตพระเจ้า จนทำให้พ่อเป็นคนละเลยความยุติธรรม หรือไม่รู้จักพอ เอาแต่ได้ เห็นแก่ตัว ขาดความเห็นใจเพื่อนพี่น้อง... พ่ออยากเน้นกับพ่อเอง เน้นกับนักบวชหญิงชาย และพระสงฆ์เอง รวมทั้งพระสังฆราช พ่ออยากให้คำสอนวันนี้จากพระเยซูเจ้าสอนพวกเราคนของศาสนาให้มากที่สุดจริงๆ นะครับ (เราต้องไม่ลืมว่า ฟาริสี นักกฎหมาย ที่พระเยซูเจ้าตำหนิและสอนเตือนในวันนี้อย่างพิเศษคือบรรดาคนศาสนา คนใกล้พระวิหาร คนสำคัญในระบบศาสนา คือ ระดับผู้นำทั้งสิ้น เพราะพระเยซูเจ้าเน้นถึงเรื่อง “นั่งแถวหน้าในศาลาธรรม และชอบให้ผู้คนคำนับตามลานสาธารณะ” แม้ไม่ชอบคนเขาก็รักและคำนับเพราะเขาเป็นคนดีและรักพระเจ้ากันครับ... แต่ประเด็นคัญคือเราต้องเป็นคนดี ยุติธรรม รัก มากกว่าใครๆ)

o ถ้าเรารักพระเจ้าจริงๆ เราจะเป็นคนยุติธรรมต่อทุกคน... พ่อคิดว่า วันนี้ไม่ต้องกล่าวถึงความรักเพราะความรักนั้นสำคัญสุด จำเป็นสุดอยู่แล้ว แต่วันนี้ พ่ออยากเน้น “ความยุติธรรม” ก่อนอื่นใด... พ่ออยากให้พระวาจาเตือนพ่อเอง เตือนพี่น้องพระสงฆ์ นักบวชหญิงชาย พระสังฆราช และหรือคนที่ทำงานในหน้าที่ในศาสนาทั้งหลาย ขอให้เราเป็นคนยุติธรรมนะครับ อย่าเอียง อย่าเห็นแก่ได้ อย่าโลภ อย่าเห็นแก่ตัว หรือคอรัปชั่น เราจะละเลยความยุติธรรมไม่ได้เด็ดขาดครับ และ
o สำหรับพี่น้องคริสตชนฆราวาส เวทีชีวิตของพี่น้องนั้นหนักหนานักในเวทีของโลก ในสังคมโลกที่พี่น้องเจริญชีวิตและเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของ พระเจ้าอยู่... พ่อก็ขอพี่น้องตระหนักเช่นกัน เพราะเหตุว่าเราศรัทธาในพระเจ้าองค์ความรัก.. ขอให้เราทุกคนเป็นคนยุติธรรม รัก ไม่ละเลยความยุติธรรม และไม่ละเมิดความยุติธรรมหรือความรักนะครับ ไม่คอรัปชั่น ไม่เอาแต่ได้ และเห็นแก่ตัว แต่เราต้องเห็นแก่ส่วนรวม และความดีส่วนรวมด้วยเสมอนะครับ...

• พระเยซูเจ้าทรงย้ำว่า “บทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆ” 

o ประเด็นสำคัญคือความละเอียดมากในคำสอนเตือนของพระองค์... ความยุติธรรมและความรักต้องปฏิบัติโดยจำเป็นจริงๆ และต้องไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆด้วยนะครับ

o สำคัญเช่นกัน ไม่ใช่อ้างความยุติธรรม ความรัก และก็ละเลยบัญญัติอื่นๆ หรือข้ามไปง่ายๆ ไปเลย แน่นอนที่สุดความรักและความยุติธรรมเป็นเหตุผลสืบเนื่องสำคัญและจำเป็นต่อ กัน แต่กฎเล็กน้อยมากมายจะมีคุณค่าด้วยถ้าเริ่มด้วยความจริงในการปฏิบัติความรัก และความยุติธรรมนะครับ

o บ่อยครั้ง เราก็อาจเลี่ยงบาลีเก่งๆ... คือ บอกเน้นความรัก ความรัก ความยุติธรรม แต่เรื่องเล็กน้อยๆก็ละเลยไปเสียอีก ความมีระเบียบในชีวิต วินัยในชีวิตความเป็นอยู่ การแต่งกายที่เหมาะสมกับ ความพอเพียง ฯลฯ

o พ่อสรุปว่า ถ้ามีความยุติธรรมและความรักจริงๆ... เราจะถือกฎอื่นๆแม้หยุมหยิมได้อย่างดีมีค่าและมีเหตุผลสมควร แต่ แต่ แต่ หลายคนเน้นความหยุมหยิม ให้ความสำคัญกับกฎหยุมหยิมแบบฟาริสี กลับไม่ยุติธรรม...

o เปรียบว่า ถ้าเรามีหลักแห่งความยุติธรรมความรัก รายละเอียดอื่นๆเยอะแยะก็มีค่าไปด้วย แต่ถ้าเรามีรายละเอียดมากมายเยอะแยะ เยอะๆๆๆ แต่ไม่มีความยุติธรรมและความรัก ก็เป็นฟาริสีไปครับ ดังนั้น เริ่มที่หลักแห่งความยุติธรรมและความรักมากๆครับ และอันที่จริงถ้ารักจริงยุติธรรมจริง เราก็จะสามารถแยกแยะวางตนเหมาะสมให้กับเรื่องรายละเอียดได้อย่างสวยงาม แน่นอนครับ

• พี่น้องที่รักครับ... คริสตชนดีคือเราทุกคน ต้องเปี่ยมด้วยความยุติธรรมและความรักจริงๆนะครับ คนที่มีความรักพระเจ้าจริง รักพี่น้องจริงๆ เราจะยุติธรรมอย่างแน่นอน ขอพระเจ้าอวยพรให้เราเป็นเช่นนี้ ฝึกฝน อบรมตนเอง ให้ความยุติธรรมและความรักเปล่งออกมาจากภายในจิตใจเรานะครับ อย่าลืมว่าความยุติธรรมความรักไม่ใช่เครื่องประดับหรืออาภรณ์ แต่เป็นหัวใจจริงจากภายในของเรานะครับ...

• เราต้องออกแรงปฏิบัติความยุติธรรมเพราะความรักจากภายในขับเคลื่อนเราครับ พ่อก็เช่นกัน ต้องไม่เพียงชี้สั่ง ให้คนอื่นปฏิบัติแบบหมอกฎหมาย เพราะพระเยซูเจ้าก็ตำหนิมากด้วย “‘ท่านนักกฎหมายทั้งหลาย วิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วย ท่านให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลัง แต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้น”


• ให้ไปดำเนินชีวิตในความรักพระเจ้า และปฏิบัติความยุติธรรม ไม่ละเลยความยุติธรรม และคุณธรรมอะไรๆที่มีค่าต่อพี่น้องของเราเถิดครับ..


• ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย