Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบหก เทศกาลธรรมดา

ลก 10:17-24….

17ศิษย์ทั้งเจ็ดสิบสองคนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดี ทูลว่า “พระเจ้าข้า แม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์” 18พระองค์ตรัสตอบว่า “เราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ 19จงฟังเถิด เราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่อง มีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรู ไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้ 20อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่าน แต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว”


21ในเวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงปลาบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย ถูกแล้ว พระบิดาเจ้าข้า พระองค์พอพระทัยเช่นนั้น 22พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิด เผยให้รู้”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
 
• “เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต” เดชะพระนาม คือ ในพระนามของพระเจ้า สิ่งที่เราทำทุกวัน สวดทุกวัน ทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขน และเอ่ยข้อความนี้ หรืออย่างน้อยทำเครื่องหมายอย่างเร็วๆ บนหน้าผาก หน้าอก ไหล่หรือบ่าทั้งสองข้างของเรา เราร้องออกพระนามพระเจ้าที่เราเรียกว่า พระบิดา พระบุตร และพระจิต... เราชินกับเรื่องนี้มากๆ กับการออกพระนามพระเจ้าในชีวิตของเรา แต่เราทบทวนจากพระวรสารนิดหนึ่งวันนี้ครับว่า พระนามของพระเจ้านั้นทรงอำนาจมากๆ


• บรรดาศิษย์ทั้งเจ็ดสิบสองคนออกไปประกาศพระเจ้า ไปเทศนา ไปรักษา ไปช่วยเหลือประชาชน พวกเขากลับมาพร้อมกับความชื่นชมและประกาศว่า.. “พระเจ้าข้า แม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์” ปีศาจยังอ่อนน้อมยอมศิษย์ ไม่ใช่เพราะศิษย์แต่เพราะ “พระนามของพระเยซูเจ้า”


• พ่อได้ศึกษาพระคัมภีร์ ติดตาม และไตร่ตรองบางส่วน พ่อพบว่า “ปีศาจ หรือผีร้าย กลัวพระเยซูมาก” เวลามันพบพระเยซูเจ้าซึ่งหน้า บ่อยครั้งมันร้อง มันดิ้น มันขอร้องให้พระองค์โปรดอย่าขับไล่มัน ถ้าจะไล่มัน ให้มันไปสิงในฝูงหมูก็ยอม หรือแม้มันจะชื่อว่ากองพล มันก็กลัวพระเยซู กลัวพระนามของพระองค์... บ่อยครั้ง ปีศาจสิ่งทำให้คนเป็นใบ้ ล้มชักดิ้นชักงอเหมือนลมชัก แต่เหมือนเป็นพระองค์ มันก็ชัดดิ้นชักงอจะบ้าตายให้ได้ และเมื่อพระองค์สั่งให้ออกไป มันก็ออกไปทันทีโดยไม่ได้ทำอันตรายกับคนๆนั้นเลย


• สรุปว่า ปีศาจกลัวพระนามพระเจ้าจริงๆ และพระนามของพระองค์ก็ทรงอำนาจจริงเช่นกัน


• พี่น้องที่รัก เราทำอะไรทุกวัน... ไม่ใช่เดชะพระนาม หรือทำเครื่องหมายกางเขนหรอกหรือ เราออกพระนามพระเจ้าพระบิดา และพระบุตร และพระจิต มิใช่หรือ พ่อคิดว่า นี่เป็นสิ่งที่งดงามมาก และเป็นพลังอำนาจจริงๆสำหรับเราคริสตชนนะครับ เรามีพระนามของพระเจ้าสถิตกับเราเต็มๆ ทาบพระนามและเครื่องหมายลงไปในชีวิตเรา บนร่างกายและในวิญญาณของเรา ดังนั้น วันนี้ พ่ออยากให้เราคริสตชนมั่นใจนะครับ

o ทำเครื่องหมายกายเขนบ่อยๆ

o ออกพระนามพระเจ้า พระบิดา และพระบุตร และพระจิต บ่อยๆ ในชีวิตเรา

o ต่อเด็กๆ พ่อจำคำสอนที่ท่องได้ สวดภาวนา ทำสำคัญมหากางเขน ตื่นเช้า ก่อนนอน ก่อนอาหาร หลังอาหาร และทุกครั้งที่จะกระทำกิจการสำคัญ หรือยามใดที่เราต้องการความช่วยเหลือ พ่อคิดว่า คำสอนนี้ดีมาก เป็นมากกว่าการเรียกสมาธิ แต่เป็นการประกาศความเชื่อ และที่สำคัญ เป็นการร้องขอพระพรความช่วยเหลือจากพระเจ้า ในทุกเวลาของชีวิต


• และที่สำคัญกว่านั้น การออกไปของบรรดาศิษย์ การออกไปใช้พระนาม และรับใช้พระนามของพระเจ้า ชัยชนะเหนือปีศาจ และพระเยซูเจ้ายืนยันว่า พระองค์ได้เห็นซาตานตกจากฟ้าเป็นว่าเล่น แต่ทรงยืนยันกับพวกเขา เป็นคำยืนยันที่น่ายินดีกว่ามาก... คือ

o “อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่าน แต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว”

o การทำงานในพระนามของพระเจ้า การประกาศข่าวดี การใช้พระนามของพระองค์เสมอ หรือเจริญชีวิตในพระนามของพระองค์ ทำให้บรรดาซาตานตกจากฟ้าก็จริง เราชนะปีศาจและอำนาจของมันได้ก็จริง แต่ที่สำคัญที่สุด 

o พี่น้องที่รัก “ชื่อของผู้ที่ใช้พระนามของพระเจ้า ดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า ชื่อของพวกเขา และชื่อของพวกเรา (ถ้าเราใช้พระนามขอพระเจ้า เจริญชีวิตในพระนามพระเจ้าเสมอ) ชื่อของเราจารึกไว้แล้วในพระอาณาจักรสวรรค์”

o พ่ออ่านและไตร่ตรองถึงตรงนี้ พ่อปลื้มใจ ชื่อของเราทุกคน ที่รักพระเจ้า ใช้พระนามพระเยซูเพื่อดำเนินชีวิตอย่างดีๆ ชื่อของเรา บันทึกไว้แล้วในสวรรค์ครับ... พ่อขอให้เราได้สบายใจ และมีความสุขเสมอครับ ยินดีเสมอครับ


• ชีวิตคริสตชน อันที่จริง ต้องยินดี ไม่เครียดนะครับ มีความสุขนะครับ มีรอยยิ้มแห่งความเชื่อ “ยิ้มเป็นไหมยิ่งแห่งความเชื่อ” คือยิ้มแบบเชื่อมั่นในความรักของพระเจ้า จะเป็นยิ้มที่สวยงามและนำความสุข มีแต่รอยเสียสละ รอยแห่งความรัก ปรากฎในชีวิต บนใบหน้าของเราเสมอ


• พี่น้องที่รัก เป็นศิษยพระเยซู เป็นน้องพระเยซู เป็นลูกพระบิดา เป็นผู้เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า ขอให้มีความสุข และทำให้ทุกคนรอบข้างเรามีความสุขเสมอไปนะครับ


• จงมีความถ่อมตน ต่ำต้อย คือ พึงพระนามพระเจ้าเสมอไปนะครับ..

o “ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย”

o สุภาพถ่อมตนต่อพระเจ้า และรักถ่อมตนให้เกียรติ เพื่อนพี่น้องมากๆ เดชะพระนามพระเจ้าครับ


• ขอพระเจ้าอวยพร เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต... อาแมน อาแมน อาแมน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย