Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบสาม เทศกาลธรรมดา
ลก 6:27-38…

27“แต่เรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่า จงรักศัตรู จงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่าน 28จงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่าน จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่าน 29ผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่ง จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วย ผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไป จงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วย 30จงให้แก่ทุกคนที่ขอท่าน และอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไป

31ท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไร ก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิด 32ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย 33ถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วย
34ถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากัน 35แต่ท่านจงรักศัตรู จงทำดีต่อเขา จงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่ง ท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุด เพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้าย
36จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด 37อย่าตัดสินเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน อย่ากล่าวโทษเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน จงให้อภัยเขา แล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่าน 38จงให้ แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน ท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทะนานอัดแน่นจนล้น เพราะว่าท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา พระเจ้าก็จะทรงใช้ทะนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง 
• พี่น้องที่รัก พออ่านพระวรสารวันนี้ พ่อได้เห็นพระดำรัสคำสอนของพระเยซูเจ้า พ่อได้พยายามดูบทนี้ทั้งหมด พ่อพบว่า ในบทนี้ของพระวรสาร พ่อเห็นคำกริยาที่เป็น “คำสั่ง” (Imperative) เยอะมากเป็นพิเศษ ทั้งเป็นคำสั่งให้กระทำ “จง” และบางคำสั่งคือ “อย่า” แต่คำสั่งให้ “จง” มีมากเหลือเกิน พ่อนั่งอ่านไปมาและพิจารณาจริงๆ พี่น้องครับ คำสอนของพระเยซูเจ้าเจ้ามีความงดงามยอดเยี่ยมและเป็นคำสอนที่ยากจะยอมรับได้ ง่ายๆ และพ่อก็นั่งคิดจริงๆ เคยได้ยินคำปรารภว่า “มีศาสนาใดในโลกที่สอนให้ “รักศัตรู” มีไหมหนอ”

• บางศาสนา บางความเชื่อสอนให้ทำลายศัตรู ให้ทำสังหารศัตรู... สิ่งที่พ่อไม่อาจรับได้เลยคือการประหัตประหารศัตรูทางศาสนา การเมืองหรือความเชื่อ ที่นำมาออกทีวี คลิป แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายและอ้างพระนามพระเจ้าหรือความเชื่อ ยากครับยากที่จะรับได้จริงๆ พ่อก็ติดตามอยู่เนืองๆ และพบว่ามีแต่อำนาจของความชั่วร้ายหรือความเลวร้ายเท่านั้นที่จะกระทำกับ ชีวิต ฆ่าชีวิต ทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมและอ้างว่านั่นคือในพระนามพระของตน หรือความเชื่อของตน

• รับไม่ได้หรอกครับ เรียกว่าความเชื่อคงไม่ได้ เพราะว่านั่นเป็นความหลงงมงายเท่านั้นที่จะทำเช่นนั้นได้... พ่อคนหนึ่งละที่จะประกาศว่า ความชั่วร้ายที่กระทำต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ไม่สามารถจะเรียกว่า “ศาสนา” ได้โดยเด็ดขาด มีแต่อำนาจนิยม ความหลงงมงายในอำนาจหรือความพยายามครอบครองและควบคุมเท่านั้น การอ้างหลักการ อ้างความเชื่อเพื่อทำลายเพื่อนมนุษย์นั้นเก่า โบราณ และเป็นอะไรที่พรีมิตีฟหรือโบราณขาดการพัฒนาทางความคิดอย่างยิ่ง...

• พี่น้องที่รัก วันนี้ อ่านพระวรสารและดูคำสอนของพระเยซูอีกทีสิครับ.. พ่อได้แกะคำสั่ง Imperative ออกมาได้ดังนี้ มีมากครับ... คือคำกริยาที่อยู่ในรูปคำสั่งสำหรับเราทุกคน ทุกคนจริงๆ เป็นสิ่งที่ศาสนาของเรา มีแต่พระเยซูเจ้าเท่านั้นที่สอนเราแบบนี้ สุดยอดจริงๆ ครับ... พ่ออยากให้เราได้ทบทวนคำสั่งต่อไปนี้ครับ... พ่อพบจำนวนมาจริงๆ พระวาจาตอนสั้นๆ นี้ อ่านดูทั้ง 15 ข้อ ทั้ง “จง” และ “อย่า” แต่เน้น “จง” มากกว่ามากนักครับ... มาดูกันครับ เลือกดู และดูจริงๆ สิว่า เราจะยอมเป็นคริสตชนต่อไปดีไหม... ดีที่สุดแน่นอนครับ มีแต่คำสั่งที่ทำให้เราได้ออกจากตนเอง เสียสละ และกล้าหาญที่จะออกไปเจริญชีวิตศาสนาของเราจริงๆ คำสั่งต่างๆที่เราพบคือ...

1. จงรักศัตรู 

2. จงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่าน 

3. จงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่าน 

4. จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่าน 

5. จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วย

6. จงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วย

7. จงให้แก่ทุกคนที่ขอท่าน

8. จงรักศัตรู

9. จงทำดีต่อเขา 

10. จงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืน

11. จงเป็นผู้เมตตากรุณา 

12. อย่าตัดสินเขา 

13. อย่ากล่าวโทษเขา
14. จงให้อภัยเขา 

15. จงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน

• พี่น้องที่รัก พ่อทบทวนในภาษากรีกต้นฉบับ คำกริยา ก็ใช้เป็นคำสั่งทั้งสิ้นแบบนี้เลยครับ พ่ออ่านทบทวนและพ่อพบความสุดยอดของคำสอนของพระเยซูเจ้า พ่อขอให้เราสังเกตุครับ มีคำกริยซ้ำกัน คือ ข้อ 1 กับ 2 และก็ ในข้อ 8 กับ 9 ตรงนี้ยอดเยี่ยมจริงๆครับ พ่อจะคัดภาษากรีกมาให้เทียบกันเลยครับ พ่อเห็นสองคำสั่งสำคัญ คือ “จงรัก และ จงทำดี”


• ถ้าเราจะน้อมรับพระบัญชาของพระเยซูเจ้า มีสองประการสำคัญคือ

o จงรักศัตรู

o จงทำดีต่อเขา (ผู้ที่เกลียดชังเรา)


• สองประการนี้ ยากที่สุด เรียกร้องมากเหลือเกิน แต่พระเยซูเจ้าทรงมีพระบัญชาแก่บรรดาศิษย์ของพระองค์ทุกคนที่ติดตามพระองค์ พี่น้องครับ นี่คือความเหนือชั้นของคำสอน คำสั่ง และบัญญัติทางศาสนาจริงๆ พ่อยากให้เราได้คิดจริงๆ ว่าถ้าเราเป็นคริสตชน เป็นบุตรของพระเจ้าจริงเราต้องเป็นนี้ใช่ไหมครับ... พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าทรงให้อภัยเรา ให้อภัยศัตรูที่ทำร้ายและประหารชีวิตพระองค์ พระองค์ประกาศการให้อภัยแม้บนไม้กางเขน.. เราถูกเรียกร้องเช่นนี้ครับให้ “รัก ให้อภัย เมตตา ยกโทษ” เหมือนพระเยซูเจ้า

• นี่คือบัญญัติใหม่ บัญญัติสูงสุดสำหรับชีวิตของเรา เราถูกเรียกร้องเช่นนี้ให้เป็นเช่นนี้ ให้เป็นเหมือนพระองค์ “ทำไดไหมครับ” เราคริสตชนได้รับการเรียกมาให้เชื่อศรัทธาในความรักสูงสุดเช่นนี้เพื่อไป เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักและการให้อภัย ให้กระทำความดี เช่นนี้ในโลกนะครับ จะเป็นต่อไปไหมคริสตชน จะเป็นต่อไปดีไหมหนอ... พ่อภูมิใจเสมอและเชื่อว่าทุกท่านที่เป็นคริสตชนต้องภูมิใจและพยายามเติบโตใน คำสั่งแห่งความรักเช่นนี้เช่นกันครับ

• เราต้องเป็นเหมือนพระบิดาเจ้าสวรรค์ของเราครับ... ในความดี ในความเมตตา และในความรัก.. นี่คือความงดงามของความเชื่อของเราคริสตชน เรามาดูเงื่อนไขประกอบคำสั่งเหล่านี้กันครับ

o ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย 

o ถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วย

o จงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่ง ท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุด เพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้าย

o จงทำดีต่อเขา จงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่ง ท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุด

• นี่คือเงื่อนไขครับ.. เพราะ “เราต้องไม่เพียงเหมือนคนบาปคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งคนบาปก็กระทำเช่นนั้น... เพราะที่จริง และจริงกว่านั้นเสมอไป คือ เพราะ “เราเป็นบุตรพระเจ้าสูงสุด และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอไป”


• พี่น้องที่รัก เราลูกพระนะครับ ใช่เราก็เป็นคนบาป แต่เราได้รับพระกรุณา เราลูกพระเจ้าครับ เร้าองพยายามเป็นเหมือนพระองค์เสมอไป..ในความรัก ในการให้อภัย ในความเมตตากรุณา...


• น่ารักกันมากๆนะครับ เอาให้ที่สุดเลยในความน่ารัก เพราะเรา “ลูกพระเจ้าครับ”.. ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย