รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 9 กันยายน 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบสาม เทศกาลธรรมดา
ลก 6:20-26…

20พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ ตรัสว่า
ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุข เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน
21ท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะอิ่ม
ท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุข เพราะท่านจะหัวเราะ
22ท่านทั้งหลายเป็นสุข เมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่าน ผลักไสท่าน ดูหมิ่นท่าน รังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นศิษย์ของบุตรแห่งมนุษย์ 23จงชื่นชมในวันนั้นเถิด จงกระโดดโลดเต้นยินดีเถิด

เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์ บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ว
24วิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวย เพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ว
25วิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้ เพราะท่านจะหิว
วิบัติจงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้ เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้
26วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่าน เพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง 
• พ่ออ่านพระวรสารวันนี้ จากลูกา... ความจริงพ่อได้ศึกษาไตร่ตรองเรื่อง “บุญลาภแปดประการหรือความสุขแท้แปดประการ” ตามคำบอกเล่าของพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 5-7 ซึ่งที่นั่นเราได้อ่านบุญลาภแปดประการ แต่ในพระวรสารนักบุญลูกาก็มีเรื่องราวของบุญลาภเช่นกัน เพียงแต่บันทึกแตกต่างๆจากมัทธิวพอสมควรพ่ออยากจะคัดออกมาให้ดูนิดหน่อยครับ

• เราพบคำว่า “ความสุข เป็นสุข หรือบุญลาภเพียงสี่ข้อ และเป็นการนำเสนอที่เป็นรูปธรรมมากๆ มีเพียงสี่ประการเท่านั้น...
1. ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุข 
2. ท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุข 
3. ท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุข 
4. ท่านทั้งหลายเป็นสุข เมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่าน ผลักไสท่าน ดูหมิ่นท่าน รังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นศิษย์ของบุตรแห่งมนุษย์

• จากนั้น พระองค์กล่าวถึง “วิบัติ” 
1. วิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวย 
2. วิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้ 
3. วิบัติจงเกิดกับท่านที่หัวเราะเวลานี้ 
4. วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่าน เพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว

• เราพบในพระวรสารนักบุญลูกาวันนี้... เราพบ “บุญลาภ” สี่ครั้งที่พระเยซูเจ้ากล่าวถึง และกล่าวถึง “วิบัติ” อีกสี่ครั้งที่พระเยซูเจ้ากล่าวถึง


• พ่อก็นั่งอ่านและแยกยะออกมาแบบนี้แล้วพ่อก็คิดต่อว่า พ่อจะเทศน์วันนี้อย่างไรดีหนอ พ่ออ่านพบบุญลาภสี่ประการ และวิบัติอีกสี่ประการ พ่อกำลังคิดว่า ท่านนักบุญลูกาต้องการเน้นอะไร คำตอบก็ต้องมาจากพระวรสารที่พ่อเคยอธิบายแล้ว เพราะเหตุว่า

o ท่านนักบุญลูกาได้เน้นในพระวรสารของท่านมากๆ ถึงการเอาใจใส่คนยากจน ให้ความสำคัญกับคนยากจนให้มากที่สุด และ

o นักบุญลูกาก็ได้เน้นมากๆ ถึงชีวิตที่มองข้ามคนยากจนมากที่สุดเช่นกัน

• พี่น้องที่รัก พระวรสารนักบุญลูกาวันนี้ ในเรื่องราวของบุญลาภ ทำให้พ่อเห็นว่าจำเป็นมากที่เราต้องให้ความสำคัญกับคนยากจนอย่างมาก กับบุคคลชายขอบของสังคม บรรดาคนยากไร้จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือมากๆ ได้รับความเอาใจใส่มากๆ

• พ่ออ่านพระวรสารวันนี้ พ่อเชิญชวนพวกเราให้ไตร่ตรองพิเศษจริงๆ ครับ กับสภาพปัจจุบันนี้ที่โลกของเราก็เต็มไปด้วยความยากจน คนยากจน และความยากลำบากในสังคม คนที่เป็นหนี้สินมากมายที่ไม่มีอิสระและไม่สามารถเอาตนเอาให้หลุดออกจากบ่วง ของความลำบากนี้ได้...

• พี่น้องที่รักครับโลกของเราทุกวันนี้ คือ โลกที่แม้ร่ำรวยมา มีคนร่ำรวยที่รวยมากจริงๆ แต่ก็ยังมีคนยากไร้มากมายเหลือเกิน หรือจนลงมากกว่าเดิม คนยากไร้ที่ลำบากจริงๆ ขาดอาหารจริงๆ อยู่ในสภาพของความยากลำบากจริงๆ พ่อไม่อาจจะเก็บประเด็นมานำเสนอให้ครบถ้วนได้เลย เพราะมากจริงๆ มากเหลือเกิน...เราจะทำอย่างไรดีหนอ...

• พ่อติดตามอ่านชีวิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันก่อนแม้สำนักข่าวไทยก็รายงานว่าพระองค์เสด็จออกไปตัดแว่นตา... ที่ร้านคุ้นเคย ขอเพียงเปลี่ยนเลนส์ใหม่ให้เข้ากับสายตาย แต่กรอบแว่นใช้ของเดิม... และเสด็จไปด้วยรถเก่าคันเล็กของพระองค์ฟอร์ดโฟกัส ไปกับทหราสวิส และคนสนิดเพียงสามคนเท่านั้น... พ่อเห็นภาพของพระองค์ในชุดพระสันตะปาปาในร้านแว่นที่ดูธรรมดามาก... ทรงน่ารักและติดดินเป็นตัวอย่างจริงๆ 

o คำสอนของพระสันตะปาปาฟรังซิส และยิ่งถ้าเราได้นำมาพบกับพระวรสารนักบุญลูกาพ่อยิ่งเห็นความสำคัญและคุณค่า ของคำสอนของพระสันตะปาปา และอีกทั้งชีวิตของพระสันตะปาปามากขึ้นไปอีก 

o พ่อคิดว่า โลกปัจจุบันต้องหันมาใส่ใจกับคำสอนของพระสันตะปาปาฟรังซิสให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระฉบับแบบของพระองค์ในการดำเนินชีวิตอย่างยากจนให้มากขึ้นเป็นพิเศษ...

• พ่อเห็นว่า เป็นโอกาสดีหรือไม่หนอ? คำตอบคือ “ใช่แน่ๆ” ที่พระศาสนจักร คือ เราทุกคน คนที่ร่ำรวยและมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ หรือรวยอย่างพิเศษ เพื่อให้เราได้ใช้โอกาสอย่างยิ่งที่จะ ก้าวออกไปหาเพื่อนพี่น้องของเราผู้ยากไร้เป็นพิเศษอย่าจริงจัง

• พระวรสารสอนเราโดยพระเยซูเจ้า พระองค์รักและใส่ใจคนยากจน และพระองค์เองได้ออกจากความร่ำรวยทุกอย่างเพื่อมาเกิดอย่างยากจน และรักเราอย่างจริงจัง พ่อยากให้เราได้เดินตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ตามที่นักบุญเปาโลได้สอนชัดในบทจดหมายของท่านถึงชาวฟิลิปปี พ่ออยากให้เราได้เป็นแบบนี้จังเลย คือ เป็นเหมือนพระเยซูเจ้า... นักบุญเปาโลบันทึกไว้น่าอ่านและน่าอ่านซ้ำๆอีก และเพื่อเราลงมือปฏิบัติให้มากขึ้นอีก...

o “จงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสตเยซูทรงมีเถิด แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า พระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น ทรงรับสภาพดุจทาส เป็นมนุษย์ดุจเรา ทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เป็นความตายบนไม้กางเขน” (ฟป 2:5-8)

o พี่น้องที่รัก พ่อยากให้เราคริสตชนทุกคน พ่อด้วย ย้ำพ่อด้วย ก่อนใครเลย เจ้าคนที่นั่งเขียนบทไตร่ตรองพระคัมภีร์นี่แหละครับ... พ่อขอให้เราได้มี “ความรู้สึกนึกคิดเหมือนพระคริสตเจ้าเถิด” ความรู้สึกนึกคิดเหมือนพระคริสตเจ้าเป็นอย่างไร...

• ไม่ว่าเราจะร่ำรวยมากหรือยากจน ขอให้เราได้มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนพระคริสตเจ้า ก้าวออกไปแบ่งปันชีวิต ออกจากเซฟโซนหรือความจำกัดของเรา ออกไปแบ่งปันความรัก แบ่งปันทรัพย์สินที่เรามีเพื่อเกื้อกูลพี่น้องที่ยากจนกว่าเรา ด้อยโอกาสกว่าเรา พ่อมั่นใจ นึกคิดและเจริญชีวิตแบบพระเยซูเจ้า ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วครับ บุญลาภของเราถ้าเราเลือกที่จะรักเมตตาเหมือนพระองค์
o แต่วิบัติแน่ถ้าเราไม่ว่าจนหรือรวยแต่เราใจแคบและไร้ซึ่งความรักเมตตาและการแบ่งปัน

o วิบัติแก่คนที่มีมาก อิ่ม หัวเราะ มีความสุข และเก็บไว้คนเดียว หรือกลุ่มเดียว ครอบครัวตระกูลหรือพรรคพวกเดียว โดยไม่ได้คิดถึงคนอื่นหรือเหลียวแลผู้ที่ลำบาก และก้าวออกไปหาด้วยความรัก วิบัติมีแก่คนร่ำรวยที่ใจแคบเท่านั้นครับ
o พ่อย้ำเสมอ ร่ำรวยดีครับเป็นโอกาส เป็นพระพรเพื่อรักและเมตตามากขึ้น แต่ถ้าร่ำรวยแล้วคิดถึงแต่ตัวเองก็คงเป็นวิบัติจริงๆ เช่นกันตามที่พระคัมภีร์บอก

• พ่อขอให้เราได้ไตร่ตรองพระวรสารวันนี้อย่างดีๆ และคิดถึงคำสอนของพระศาสนจักรดีๆ นะครับ เราได้เห็นคุณค่ามากมายที่เราจะได้รับจากคำสอนของพระสันตะปาปาฟรังซิสสำหรับ โลกปัจจุบัน เป็นโอกาสดีมากที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกนึกคิดของพระคริสตเจ้า ตามที่ท่านนักบุญเปาโลไดสอนเช่นกัน...

• พ่อขอสรุปย้ำด้วยร่างกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ข้อ 24 อีกครั้งครับ...

o พระศาสนจักรต้องเลือกอยู่ข้างคนจนเป็นอันดับแรก เรื่องนี้จะต้องเป็น “เทววิทยาชีวิต” (Theology of life) ของพระศาสนจักรมากกว่าเป็นเพียงความคิดหรืองานบริการสังคม การเลือกเช่นนี้เป็นวิถีชีวิตของพระศาสนจักรที่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่น 


o เรื่องนี้สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเลือกที่จะฟื้นฟูพระศาสนจักรอย่างจริงจังให้อยู่ข้างคนยากจน โดยให้พระศาสนาจักรดำเนินชีวิตยากจนเพื่อคนยากจน พระคริสตเจ้าทรงเป็นต้นแบบที่ล้ำค่าที่สุดในเรื่องการถ่อมพระองค์ลงมา ทรงบังเกิดอย่างยากจน ทรงทิ้งความร่ำรวยสูงสุด ลงมารับสภาพดุจทาสเป็นมนุษย์เหมือนเรา และทรงรักมนุษย์จนกระทั่งยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน (เทียบ ฟป. 2:7-8) 
o พระศาสนจักรต้องไม่สะสมความร่ำรวย และสถาบันของพระศาสนจักรต้องเป็นประจักษ์พยาน ต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้มีพื้นที่ที่เปิดกว้างต้อนรับคนยากจนพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และคริสตชนทุกคน ต้องเลือกที่จะดำเนินชีวิตอย่าง เรียบง่าย สมถะ พอเพียง มีเมตตากรุณา รักและรับใช้ อยู่เคียงข้างคนจน เน้นความยุติธรรมในสังคม กล้าละทิ้งความสะดวกสบายและความมั่นคงส่วนตน เพื่อเป็นประจักษ์พยานที่มีประสิทธิภาพและประกาศข่าวดีใหม่ได้อย่างแท้จริง

• ความสุขแท้ แก่ผู้มีใจยากจน คือ เราทุกคน ไม่ว่าเราจะร่ำรวยมากหรือยากจนลำบาก จงมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนพระคริสตเจ้า และจงรัก อย่าเห็นแก่ตัว อย่าโลภ แต่จงรักแบบพระเจ้า เมตตาเหมือนพระองค์ แล้วพ่อมั่นใจ แม้คนรวยก็มีใจยากจนได้เสมอด้วยความรัก และอันที่จริง เรากำลังรวยขึ้นในความรักของพระเจ้าครับ... น่ารักจริงๆ ถ้ามีพระเจ้าในชีวิต แต่ก็วิบัติจริงๆถ้ามีแต่ความร่ำรวยและเห็นแก่ตัว... พี่น้องที่รัก แบ่งปัน รัก เมตตา นะครับ ขอให้ทุกท่านเลือกมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนพระคริสตเจ้าครับ 


• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ...