Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบสาม เทศกาลธรรมดา
(ฉลองแม่พระบังเกิด)
อพย 25:10-22…

“10ท่านจะต้องสร้างหีบไม้กระถินเทศใบหนึ่ง ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง และสูงหนึ่งศอกครึ่ง 11ท่านจะต้องบุภายในและหุ้มภายนอกด้วยทองคำบริสุทธิ์ และทำขอบทองคำไว้รอบหีบ 12ท่านจะต้องทำห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่ขาหีบทั้งสี่ด้าน ด้านละสองห่วง 13ท่านจะต้องทำคานด้วยไม้กระถินเทศแล้วหุ้มทองคำ 14ท่านจะต้องสอดคานนี้ในห่วงที่อยู่ข้างหีบทั้งสองด้าน สำหรับหาม 15คานนั้นจะต้องทิ้งไว้ในห่วงของหีบ อย่าได้ถอดออกเลย

16ท่านจะต้องนำแผ่นศิลาจารึก สองแผ่นที่เราจะให้ท่านใส่ไว้ในหีบนั้น 17ท่านจะต้องทำฝาหีบ ด้วยทองคำบริสุทธิ์ ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง 18ท่านจะต้องใช้ฆ้อนเคาะทองคำให้เป็นรูปเครูบ สองตนตั้งไว้ที่ปลายฝาหีบทั้งสองด้าน 19ท่านจะต้องตีรูปเครูบตั้งไว้ที่ปลายสุดของหีบ ด้านละตน ให้ติดเป็นเนื้อเดียวกันกับฝาหีบทั้งสองด้าน 20เครูบนั้นจะกางปีกปกเหนือฝาหีบ และหันหน้าเข้าหากัน ต่างมองดูฝาหีบ 21ท่านจะต้องวางฝานี้ปิดหีบ ที่บรรจุแผ่นศิลาจารึกที่เราจะให้ท่าน 22เราจะมาพบท่านที่นั่น และจะพูดกับท่านจากฝาหีบที่บรรจุแผ่นศิลาจารึก ระหว่างเครูบทั้งสองตนที่อยู่บนหีบ เราจะให้คำสั่งแก่ท่านเพื่อประกาศให้ชาวอิสราเอลรู้”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง 
• เมื่อเรามาถึงวันฉลองวันเกิดพระแม่มารีย์ พ่อก็อยากให้เราได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ทุกที ตอนที่มาจากพันธสัญญาเดิม... หนังสืออพยพ แน่นอนไม่ได้ตรงกับบทอ่านในมิสซา แต่พ่อใช้พระคัมภีร์ตอนนี้บ่อยๆ เพื่อทำให้เราได้เข้าใจความหมายของพระแม่มารีย์ให้มากที่สุด เรารักแม่พระจริงๆ เรายิ่งต้องเข้าใจและต้องเห็นคุณค่าของพระแม่มารีย์อย่างชัดเจนยิ่งขั้นเสมอ

o “แม่พระสำคัญอย่างไรหนอ ทำไมจึงให้ความสำคัญกับแม่พระมากเหลือเกิน พี่น้องคริสตเตียนโปรแตสแตนท์ ไม่ยอมรับพระสัจจธรรมคาทอลิกเกี่ยวกับแม่พระจริงๆ เพราะเขายืนยันว่า ไม่มีการเปิดเผยในพระคัมภีร์”...

o ก็จริงนะครับ... ไม่เถียงเลยครับ ความเชื่อเกี่ยวกับแม่พระไม่ได้บรรจุอยู่ในพระคัมภีร์โดยตรงมากมายนัก.... แต่... พระศาสนจักรคาทอลิกเชื่อไม่ใช่เพียงพระคัมภีร์แต่ธรรมประเพณีแห่งชีวิตด้วย เช่นกัน... เพราะธรรมประเพณีแห่งชีวิตคือที่เผยแสดงแม้กระทั่งตัวบทพระคัมภีร์ก็ถ่ายทอด กันมาในธรรมประเพณีเช่นกัน... 

o วันนี้ วันเกิดแม่พระ พ่ออยากอ้างพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าทำไม่แม่พระจึงมีที่สำคัญเหลือเกินในพระ ศาสนจักรคาทอลิก.... เรามาอ่านและตีความพันธสัญญาเดิมกันนะครับ พ่อขอยกหนังสืออพยพบทที่ 25 สักหน่อยนะครับ...

• สิ่งที่ต้องไตร่ตรอง คือ หีบพระบัญญัตินี้ ตั้งอยู่ที่ใจกลางของเต็นท์นัดพบ เราต้องไม่ลืมว่าในเต็นท์ที่พระเจ้าประทับในอดีตกาล หรือในหัวใจของพระวิหารของชาวยิว ณ วิสุทธิสถาน (Holy of Holies) ที่เขาเชื่อว่า เป็นที่ๆ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เป็นที่ประทับอยู่ของพระเจ้า


• ณ ที่นั่งพระกรุณา ระหว่างเครูบทั้งสอง ที่จ้องมองพระบัญญัตินั้น คือ ที่พิเศษแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้า (par excellence of the Presence of Yahweh in the context of Israel’s worship) นี่คือ ศูนย์กลางแห่งคารวะกิจและการถวายบูชาของอิสราเอล นี่คือศูนย์กลางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอล

• สรุปประเด็นสำคัญจากการที่เราอ่านเรื่อง หีบพระบัญญัตินี้เราสามารถสรุปประเด็นได้ว่า

o หีบพระบัญญติได้รับการสร้างขึ้นอย่างพิเศษสุด บริสุทธิ์สุดๆ และให้ความสำคัญสุด เพราะใช้บรรจุ “พระคำ พระวาจา หรือพระบัญญัติ” ภาษาฮีบรูคือ dabar วาจา ภาษากรีกคือ Logos คำพูดหรือพระวาจาของพระเจ้า... 

o ดังนั้น หีบใบนี้ต้องเป็นไม้หุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์เพื่อรองรับพระวาจาประกาศความรัก ความกรุณาของพระเจ้า เป็นที่เคารพสูงสุดเพราะเป็นที่บรรจุพระวาจาของพระเจ้านี่เอง เช่นกันครับ 

o ในธรรมประเพณีของพระศาสนจักรคาทอลิกและจากพระวรสารเราพบว่า “แม่พระคือที่ประทับของพระวาจานิรันดร พระวาจา “พระวจนาตถ์” (Logos วาจา) ผู้ทรงรับเอาร่างกายมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ประทับรับเอาเนื้อหนังมนุษย์ในพระครรภ์ของพระแม่มารีย์ ดังนั้น พระศาสนจักรคาทอลิกจังลังเลไม่ได้ที่จะให้เกียรติพระแม่สูงส่ง แม้ไม่เท่าพระเจ้า แต่ก็ให้เกียรติพระแม่ด้วยพระนาม “หีบพระบัญญัติ ปราสาทงา ปราสาทดาวิด เคหะทองคำ ฯลฯ...” โดยไม่ลังเลเลย

• แม่พระ คือ “หีบพระบัญญัติแท้จริง” แม่พระทรงสมควรได้รับเกียรติสูงมาก 

o เพราะพระวาจาของพระเจ้า เพราะพระเยซูโอรสของท่านทรงเป็นพระวาจาของพระเจ้าและทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรง รับเอาร่างกายมาบังเกิดเป็นมนุษย์ บังเกิดในเลือดเนื้อของพระแม่มารีย์ มิใช่เพียงแผ่นหินศิลาจารึกที่ใส่ในหีบไม้กระถิ่นเทศหุ้มด้วยทองคำ และแผ่นหินและพระบัญญัติไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับหีบพระบัญญัติเลยแม้แต่ น้อย... แต่พระแม่มารีย์ ทรงรับพระวาจา “พระบัญญัติให้ลงมาบังเกิดในพระครรภ์ของพระแม่มารีย์” นี่คือความล้ำลึกและยิ่งใหญ่กว่าปีบพระบัญญัติที่ว่าสำคัญเหลือเกินในพันธ สัญญาเดิม 

o ดังนั้น เหตุผลจากพระคัมภีร์ในหนังสืออพยพที่พ่อยกมาอธิบายจึงมีน้ำหนักยิ่งนัก สำหรับแม่พระที่ทรงเป็นยิ่งกว่าหีบพระบัญญัติ เพราะบรรจุพระวาจาคือพระเยซูเจ้าความสมบูรณ์ของพระวาจาของพระเจ้า 

o เราจึงมีคำสอนเพื่อถวายเกียรติแม่พระในรูปแบบต่างๆ มากมายเพื่อให้เกียรติพระเจ้าเป็นสำคัญ เพราะแม่พระก็สรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ในบทเพลงสรรเสริญของแม่พระในพระคัมภีร์ก็ชัดเจน... สวยงามครับ เหมาะสมที่เราจะถวายเกียรติแม่พระแน่นอน... เพราะเราสรรเสริญพระเจ้ามากกว่านั่นเอง... ดังนั้น 

o วันนี้ ประเพณีของพระศาสนจักร ฉลอง แม่พระบังเกิด Happy Birthday ครับพระแม่มารีย์ เราจึงสามารถสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับพระแม่มารีย์เสมอครับ... ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ
ประเด็นสำคัญเพิ่มเติม เพื่อเข้าใจ อพยพ 25 เรื่องหีบพระบัญญัติ
• ข้อ 10-15 สังเกตว่าไม้ที่ใช้ทำหีบพระบัญญัตินั้นเป็นชนิดเดียวกับไม้ที่ใช้ทำเต็นท์ นัดพบและที่สำคัญคือต้องหุ้มด้วยทองคำ คำสั่งที่ละเอียดนี้เป็นการทำงานของพระสงฆ์ โดยให้ภาพที่บรรยายรายละเอียดตามแบบแผนการบันทึกของ


• ทำไมคำสั่งของพระเจ้าเรื่องหีบพระบัญญัติจึงต้องให้รายละเอียด และต้องชัดเจนเช่นนี้? เห็นได้ชัดเจนว่า สาระสำคัญทั้งหมดเน้นที่คำสั่งของพระยาห์เวห์ต่อประชากรของพระเจ้า เน้นที่ “การเชื่อฟัง” เป็นสำคัญ
• หมายความว่า จำเป็นที่จะต้องทำตามที่พระเจ้า พระยาห์เวห์ทรงสั่งทุกประการ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการรักษา “พระบัญญัติ” หรือ “หีบพระบัญญัติ หรือหีบพันธสัญญา” หรือจะเรียกว่า “คลังแห่งพระพร”

o หีบพระบัญญัติ

o หีบพันธสัญญา “the Ark of the Covenant”

o หีบหรือคลังแห่งพระพร


• ห่วงสี่ห่วงที่เป็นทองคำและคานหามไม้หุ้มทองเพื่อชี้ให้เห็นว่า การแบกหีบพระบัญญัตินี้ต้องไม่ถูกสัมผัสด้วยมือของมนุษย์ ความประเสริฐ ความล้ำค่าแห่งพระบัญญัติ หรือพันธสัญญา หรือ พระพรของพระเจ้า ไม้ชั้นดี “กระถินเทศ” ที่ทำนั้นต้อง “หุ้มด้วยทองคำ” โดยเน้นว่านี่คือ “การประทับอยู่ของพระยาห์เวห์ ความล้ำเลิศแห่งพระบัญญัติ พันธสัญญาหรือพระพร” ชี้ให้เห็นถึงเรื่อง “ความศักดิ์สิทธิ์”


• ไม้คานหามต้องไม่ถอดจากห่วงทองคำ เป็นเครื่องหมายชี้ให้เห็นว่า จำเป็นต้องหามหีบนี้ตลอดเวลา หรือพร้อมเสมอที่จะต้องถือพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างจริงจัง ในใจความที่ว่า “ไปไหนไปด้วย...”


• ข้อสังเกตคือหลักการสำคัญที่ว่า พระบัญญัติของพระเจ้านั้น หมายถึง การประทับอยู่ของพระเจ้า และจำเป็นที่จะต้องเคียงคู่กับการเดินทางของประชากรเสมอ กล่าวได้ว่า แม้อยู่ในเต็นท์นัดพบก็ตามคานหามนั้นต้องสอดอยู่เสมอ ต้องไม่เอาออก เพราะว่าจำเป็นที่จะต้องถือบัญญัติของพระเจ้าตลอดเวลา 


• พระบัญญัติและประชากรนั้น ขาดจากกันไม่ได้ กล่าวได้ว่า “ถ้าหากขาดพระบัญญัติ... ก็ขาดพันธสัญญา... ขาดพันธสัญญา... ก็ขาดพระพรของพระเจ้า”


• ข้อสังเกต “ความหมายของ ‘ความจำเป็น’ ที่จะต้องสอดคานหามนี้ไว้ตลอดเวลา” 


• ข้อ 17-22 เรื่องสำคัญมากคือ “ที่นั่งพระกรุณา” หรือ Seat of Mercy (ฝาหีบ) ฝาหีบมีขนาดตามคำสั่งเท่ากับตัวหีบพันธสัญญา พระเจ้าสั่งให้ทำฝาหีบหรือที่นั่งพระกรุณาอย่างชัดเจน โดยบนฝาหีบนี้เป็นที่ประกาศถึงพระกรุณาของพระเจ้า โดยอาศัยรูปเครูบทั้งสอง
• บางคำแปลใช้คำว่า “ฝาหีบ” แต่ถ้าพิจารณาจะพบว่าต้นฉบับนั้นเน้นว่าเป็น “ที่นั่งพระกรุณา” (Seat of Mercy) และข้อสังเกตที่สำคัญที่สุดคือ คำนี้ปรากฏ 7 ครั้งในตัวบทตอนนี้ ทำให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้งถึงเรื่อง 

o “พระกรุณา” ของพระเจ้า 

o การมีหีบพระบัญญัติ การแบกพระบัญญัติ หรือการถือพันธสัญญา

o การเป็นคู่สัญญาของพระเจ้า

o ทั้งหมดนี้มีความหมายสำคัญที่สุด คือ 

o การถือไว้ตลอดเวลาซึ่ง “พระกรุณา” ของพระเจ้า


• จะมีพระพรได้ จำเป็นต้องมีพันธสัญญา และพันธสัญญาจะครบครันได้ ต้องถือพันธสัญญา คือการถือพระบัญญัติ แต่เหนืออื่นใด คือ “พระกรุณาของพระเจ้า”


• “เครูบ” ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกับฝาหีบ เครูบนี้โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับที่ประทับของพระยาห์เวห์ ในลักษณะที่เครูบเป็นผู้เฝ้ารักษาหรือผู้แบกรับพระบัลลังก์ของพระยาห์เวห์ เราจึงสังเกตเห็นว่า พระเจ้าตรัสกับโมเสสจากตรงกลางของเครูบทั้งสอง ประดุจตรัสจากพระที่นั่งของพระเจ้า


• สังเกตว่าปีกของเครูบและดวงตาของเครูบนั้นอยู่ที่ใด?? “เครูบนั้นจะกางปีกปกเหนือฝาหีบ และหันหน้าเข้าหากัน ต่างมองดูฝาหีบ”


• เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะเราเห็นว่า
o เครูบทั้งสองหันหน้าเข้าหากัน และที่สำคัญ

o ปีกของทั้งสองป้องหน้าของตนโดยที่ตาของทั้งสองต่างมองดูที่นั่งพระกรุณา หรือมองดูที่ฝาหีบนี้ 


• การกางปีกเหนือที่นั่งพระกรุณานี้ ทำให้เห็นว่า ความสนใจมุ่งจับจ้องอยู่ที่ที่นั่งพระกรุณาเท่านั้น หรือ มุ่งพิศเพ่งเฉพาะแต่ที่พระกรุณาของพระเจ้า หรือที่พระบัญญัติของพระเจ้าเท่านั้น


• “พระบัญญัติ คือเครื่องมือประกาศพันธสัญญา และพระกรุณา”


• ข้อ 21 ท่านจะต้องวางฝานี้ปิดหีบ ที่บรรจุแผ่นศิลาจารึกที่เราจะให้ท่าน ที่นั่งพระกรุณานั้นอยู่เหนือพระบัญญัติสิบประการที่พระเจ้าประทานให้ที่ซี นัย แม้บัญญัติสำคัญที่สุด แต่เหนือพระบัญญัตินั้น ปกคลุมด้วยที่นั่งพระกรุณาของพระเจ้า


• หมายความว่า พระบัญญัติของพระเจ้าคือสิ่งที่ต้องเก็บรักษาอย่างยิ่งยวด เป็นศูนย์กลางของการเพ่งมอง ซึ่งหมายถึงการเป็นศูนย์กลางของชีวิตของประชากรของพระเจ้า


• ข้อ 22 พระเจ้าพบกับประชากรของพระองค์ โดยตรัสจากที่นั่งพระกรุณา ดูเหมือนว่า “พระกรุณาของพระเจ้า” คือศูนย์กลางแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ 


• ดังนั้น ภาพของที่นั่งพระกรุณาและหีบพระบัญญัติคือ

o การประทับอยู่ของพระเจ้า 

o พระกรุณาของพระเจ้า

o ที่พระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ หรือที่พระเจ้าจะประทานพระกรุณาต่อประชากรของพระองค์

o จึงจำเป็นที่จะต้องเพ่งมองพระบัญญัติของพระเจ้าตลอดเวลา และหีบพระบัญญัตินี้คือเครื่องหมายแห่งการประทับและพระประสงค์ของพระเจ้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย