Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2015
สัปดาห์ที่ยี่สิบสอง เทศกาลธรรมดา


ลก 5:1-11…

1วันหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเยนเนซาเรท ขณะที่ประชาชนเบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้า 2พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่ง ชาวประมงกำลังซักอวนอยู่นอกเรือ 3พระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นของซีโมน ทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อย แล้วประทับสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้น
4เมื่อตรัสสอนเสร็จแล้ว พระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่า “จงแล่นเรือออกไปที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิด”

5ซีโมนทูลตอบว่า “พระอาจารย์ พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้ว จับปลาไม่ได้เลย แต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน” 6เมื่อทำดังนี้แล้ว พวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาด 7เขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วย พวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำ จนเรือเกือบจม
8เมื่อซีโมนเปโตร เห็นดังนี้ จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้า ทูลว่า “โปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิด พระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป” 9เพราะเขาและคนอื่นๆ ที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จับปลาได้มากเช่นนั้น 10ยากอบและยอห์น บุตรของเศเบดี ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมน ก็ประหลาดใจเช่นเดียวกัน พระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่า “อย่ากลัวเลย ตั้งแต่นี้ไป ท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์” 11เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้ว ก็ละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์ไป

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง 
• สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือเช้าวันนี้พ่อนั่งเขียนบทเทศน์บทนี้ริมน้ำจริงๆ และขณะที่นั่งอยู่ริมน้ำ ไตร่ตรองพระคัมภีร์ตอนนี้ พ่อได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างดีๆ เสียงแห่งพระวาจากับประสบการณ์ โอ..พ่อคิดว่าเรื่องน่าไตร่ตรองอย่างมากสำหรับพ่อ เมื่อนั่งอยู่ริมน้ำยามเช้า พ่อคิดถึงนักบุญเปโตรวันนั้นที่ทะเลสาบกาลิลี หลังจากที่ได้จับปลามาทั้งคืน และวันนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมา... ขณะที่ชาวประมงคนเก่งทั้งหลาย (เก่งในการจับปลา หาปลามาทั้งชีวิต รับมรดกสืบทอดการจับปลากันมาตั้งบรรพบุรุษที่กาลิลี) วันนั้น เช้าแล้ว จับปลามาทั้งคืนด้วยประสบการณ์และความชำนาญ... ซักอวนได้แล้ว ไม่ได้อะไรเลยทั้งคืนจริงๆ... บรรยากาศแห่งเรื่องราวบอกพ่อแบบนั้นจริงๆ... ชาวประมงแต่กำเนิด... จับปลาไม่ได้เลยทั้งคืน ออกจากที่ลึกกลับมาที่ตื้นแล้ว ซักอวนแล้ว ไม่ได้ปลาเลย... เลิกจับแล้ว หมดเวลาจับปลาแล้ว ควรจะกลับ้านไปนอนอย่างสิ้นหวังได้แล้ว

• แต่เช้าวันนั้น พระเยซูแห่งนาซาเร็ธเสด็จผ่านมา... พระองค์เป็นชาวนาซาเร็ธ เป็นบุตรช่างไม้ น่าจะไม่เคยจับปลาเลย นาซาเร็ธไม่มีทะเลสาบกาลิลี... แต่วันนั้นเมื่อพระองค์เสด็จผ่านมา พระวรสารเล่าน่าประทับจริง

o พระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่า “จงแล่นเรือออกไปที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิด” 

o ซีโมนทูลตอบว่า “พระอาจารย์ พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้ว จับปลาไม่ได้เลย แต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน”

• ถ้าพ่อเป็นเปโตร พ่อคงขำกลิ้ง ฝีมือนักจับปลา จับมาทั้งคืนไม่ได้ปลาเลย และเสียงแบบนี้ วาจาแบบนี้ ถ้าเชื่อก็ขำกลิ้ง หมดเวลาจับปลาแล้ว และประสบการณ์ก็บอกว่า ไปนอนได้แล้ว เลิกเถอะ จับปลามาทั้งคืนไม่ได้ปลา...

• พี่น้องที่รัก พระคัมภีร์ที่ลูกาบันทึกวันนี้ มีคำสั่งสิครับ พ่อยกภาษาลาตินให้ดูดีกว่าครับ ทั้งสองคำสั่งนี้ กริยาอยู่ในรูป Imperative คือ คำสั่งจริงๆ
o “Duc in altum” “ดุ๊ก อิน อัลตุม” จงแล่นเรือออกไปที่ลึก...

o “laxate retia vestra” “ลัคซาเต เรซีอา แวสตรา” จงลงอวนของท่าน... (จับปลา)

• ประสบการณ์จับปลาของเปโตรและเพื่อชาวประมง จังปลาไม่ได้เลยทั้งคืน แต่ เช้านี้ ได้รับ “คำสั่ง” ได้รับ “พระวาจา” จากเยซูชาวนาซาเร็ธ ให้ออกไปที่ลึกอีกครั้ง และให้ลงอวน และนักบุญลูกาบันทึกชัดเจนถึงคำตอบของเปโตร “พระอาจารย์ พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้ว จับปลาไม่ได้เลย แต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน”

• สิ่งที่เป็นประเด็นที่พ่อนั่งเขียนอยู่นี้ นั่งเขียนอยู่ริมน้ำและไตร่ตรอง คือ พ่อทึ่งกับเจตนาของลูกาจริงๆ คือ “พระวาจาของพระเยซูทรงอำนาจมาก เมื่อออกคำสั่ง ก็ต้องสำเร็จและสำเร็จกว่าประสบการณ์ใดๆของชาวประมงอย่างเปโตร”

o พระวาจาของพระเจ้าทรงพลังที่สุดแล้ว “เมื่อทำดังนี้แล้ว พวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาด เขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วย พวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำ จนเรือเกือบจม”

o ฝืนประสบการณ์ ฝืนเวลา ฝืนความเป็นไปได้ แต่ “พระวาจานี้ นำความสามารถเกินความเป็นไปได้ เกินประสบการณ์” พวกเขาได้ปลามาจนต้องเรียกเพื่อนชาวประมงจากเรืออีกลำมาช่วย เรือเต็มด้วยปลาทั้งสองลำ (พระวรสารเขียนละเอียดมาก ให้รู้ไปเลยว่าฝืนประสบการณ์ ทวนกระแสมากที่สุด... ไม่น่าเชื่อได้เลย แต่ต้องเชื่อจริงๆ เพราะนี่คือพระวาจาของพระอาจารย์เจ้า)

o พระวรสารบันทึก... “ปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำ จนเรือเกือบจม” สุดยอดจริงๆ

• จากนั้น เราได้เห็นเลย... เปโตรถ่อมตนมากๆ สำนึกถึงความบาปของตน... ยากอบและยอห์นบุตรของเศเบดี ชาวประมงเช่นกันก็พลอยได้อัศจรรย์ใจและทึ่งไปด้วย ลูกาบันทึกว่า...

o เมื่อซีโมนเปโตร เห็นดังนี้ จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้า ทูลว่า “โปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิด พระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป” 

o เพราะเขาและคนอื่นๆ ที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จับปลาได้มากเช่นนั้น 

o ยากอบและยอห์น บุตรของเศเบดี ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมน ก็ประหลาดใจเช่นเดียวกัน

• ดูดีๆ สิครับ มีคำว่า “ประหลาดใจ ประหลาดใจ” คือ “เหลือเชื่อ เหลือเชื่อ” ไม่ใช่เรื่องการจับปลา แต่ “พระวาจาทรงอำนาจนี่สิครับที่นำความ “ประหลาดใจ”

• พี่น้องที่รัก... นี่คือสิ่งที่เราต้องเชื่อเลย ต้องยอมศิโรราบกันเลย... “พระวาจา” ครับ พี่น้องที่รัก นี่คือสิ่งที่เราเชื่อได้เต็มที่ รักได้เต็มที่เลย เชื่อในอำนาจแห่งพระวาจาได้เต็มที่จริงๆ


• พ่ออยากให้เราได้เห็นเจตนาของนักบุญลูกาครับ พระวรสารต้องการให้เราเห็นชัดเจนว่า... “พระวาจาของพระเจ้าทรงอำนาจเช่นใด”


• พ่อรู้แล้วว่าสิ่งสำคัญสำหรับเราคริสตชน คือ “เชื่อในพระวาจาของพระเยซูเจ้า” พ่อยิ่งอ่าน ยิ่งไตร่ตรอง และนั่งเขียนคำอรรถาธิบายและไตร่ตรองพระวาจานี้ พ่อยิ่งมั่นใจว่า พ่อไม่ได้พลาดเป้าหมาย ไม่ได้หลงทางเลยที่เลือกไตร่ตรองพระวาจา...

• ประสบการณ์ของพ่อ....

o พ่อยอมรับว่าการเรียนพระคัมภีร์ของพ่อจากโรมนั้น ยอมรับว่ายากที่สุดในชีวิตแห่งการเรียนที่เคยได้ประสบพบเจอ... การเรียนที่โหดร้ายเกือบเอาตัวไม่รอด พ่อเชื่อว่าไปถามทุกคนทีเคยเรียนพระคัมภีร์ “พระวาจา” ที่โรม ที่บิบลิกุม ทุกคนทั้งที่ผ่านและไม่ผ่าน จบหรือไม่จบ ทุกคนต้องมีเวลาแบบนี้คือ ไม่ไหว ไม่รอด ไม่ได้แล้ว อยากเลิก อยากทิ้ง สุดกำลังจริงๆ อยากจะกลับบ้านจริงๆ 

o พ่อมั่นใจว่าทุกคนที่เรียนพระคัมภีร์ เจอกับความเหลือเชื่อ เรียนภาษาฮีบรู กรีก ลาติน อารามายอิก ฯลฯ อีกสี่ภาษา... พวกเราเหมือนกันบ้า เหมือนคนเครียด และก็อยากจะเลิก และอยากจะซักอวน เลิกจับปลา... (เปรียบเทียบ)

o พ่อเคยผ่านสิ่งเหล่านี้พ่อรู้ว่า “ยากคืออะไร” แต่พ่อก็ยอมรับว่า “พ่อเรียนพระวาจาผ่านไปได้เพราะพระวาจา” ประโยคนี้ดูเหมือนซ้ำความ “เรียนพระวาจาผ่านไปได้เพราะพระวาจา” พ่อยอมรับว่า... เมื่ออ่านพระวรสารวันนี้ นั่งริมน้ำ ขณะที่พระวาจา “สั่ง” จงแล่นเรือออกไปที่ลึก และจงลงอวนจับปลา” พ่อรู้แน่แล้วว่า “พระวาจาของพระเจ้าคือพลังและอำนาจ เกินเลยประสบการณ์และความสามารถของเราจริงครับ...” เชื่อเถอะครับ

• พี่น้องที่รัก... อยากเห็นอัศจรรย์ จับปลาได้มากมายไหมครับ คริสตชนคาทอลิกไทยเรามีจำนวนที่พ่อได้ยินว่าประมาณสามแสนคนมาตั้งแต่พ่อเป็น เด็กแล้ว ตอนนี้ สามสิบปีผ่านไป เกิด ล้างบาปใหม่ หักลบกับตายจากไป ดูเหมือนได้สัดส่วนจริงๆ คิดจริงๆสิครับ... เวลานี้ก็ประมาณสามแสนเหมือนเดิน สุสานก็ใหญ่ขึ้นทุกที่... ประชากรไทยจากหกสิบกว่าล้านเป็นเจ็ดสิบกว่าล้านแล้ว เราก็ “สามแสน” เหมือนเดิม... เกิดอะไรขึ้น... ทำไม ทำไม ทำไม

• “จงแล่นเรือออกไปที่ลึก” 

o พี่น้องที่รัก ถึงเวลาออกไปทำสิ่งที่ยากเกินกว่าประสบการณ์กันเถอะครับ ทำตามพระบัญชาครับ “จงไปประกาศข่าวดี ท่านทั้งหลายจงไปทั่วโลก ไปประกาศ” 

o พ่อกล้าประเมินนะครับ ที่ผ่านมาเราจับปลากันในที่ตื้นเกินไป... จับปลาด้วยประสบการณ์เดิมๆของเราแบบเปโตรและบรรดาเพื่อนชาวประมง... เอาแบบเดิม สวดแบบเดิม มิสซาแบบเดิม มีเพิ่มโน่นเพิ่มนี้บ้าง มีบทสวดใหม่ออกมาให้ซ้ำสวดกันไปเรื่อยๆตามโอกาส สถานการณ์ สวดเพื่อการประกาศข่าวดี ตามแผนอภิบาลห้าปี สิบปี... แต่ไม่ได้ออกไปประกาศข่าวดีเลย แถมซ้ำบางทีเราอาจเจริญชีวิตเป็นข่าวร้ายให้คนอื่นได้สัมผัส...

o เราสวดภาวนาเก่ง แต่เราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์มากพอ เรารู้จัก “พระวาจา” น้อยเกินไป นี่เป็นคำพูดของสมัชชาฯ เลยครับ... จุดอ่อนของเราคือเราเล่าเรื่องพระเยซูไม่เก่ง เราประกาศถึงพระองค์ไม่เก่งพอ.. เราใช้พระวาจา อ่านพระคัมภีร์น้อย เราพิมพ์เยอะ พิมพ์อยู่เรื่อย มีกันหลายเวอร์ชั่น หลายแบบ ซื้อๆๆๆ คนทำก็ขายๆๆๆ จนกำไรกับพระคัมภีร์เกินไป... พ่อต่อสู้เลยเรื่องนี้ ไม่ยอมให้เอากำไรกับการขายพระคัมภีร์ แต่ไม่ได้ประกาศข่าวดี ไม่ได้อ่าน ไม่ได้ไตร่ตรอง ไม่ได้เจริญชีวิตประกาศข่าวดี... แค่ขายพระคัมภีร์แพง เอากำไรมาก ก็เป็นข่าวร้ายแล้วแทนที่จะเป็นข่าวดี...

• พี่น้องที่รัก วันนี้ หนักครับ เราต้องถึงเวลา

o “Duc in altum” “ดุ๊ก อิน อัลตุม” จงแล่นเรือออกไปที่ลึก... 

o “laxate retia vestra” “ลัคซาเต เรซีอา แวสตรา” จงลงอวนของท่าน... 


• หมดเวลาร่ายรำไหว้ครูสวย หรือรำกระบี่ไว้ครูอยู่นานๆ เยื้องย่าง หรือหมดเวลานั่งพิถีพิถันกับแหอวนซักอวนเตรียมนอนแล้ว.. ถึงเวลา ออกหมัด ลงกระบี่ เวี่ยงแห ในที่ลึกซึ้งกับพระวาจาของพระเจ้าแล้วครับ...

• เรียนรู้พระคัมภีร์ รักพระคัมภีร์ ออกไปที่ลึกในชีวิตสังคมที่ลึกมากจนดำมืดเพราะความลึกแห่งกระแสโลก... ไม่ไหวแล้ว ออกไปเถอะครับ ออกไปจับปลา ออกไปเป็นชาวประมงหามนุษย์ให้หันมาเห็นอัศจรรย์แห่งรักของพระเจ้ากันแล้ว ครับ... ขอพระเจ้าอวยพรมาก พระวาจาจงเจริญในชีวิตเราครับ... อาแมน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย