Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2015
สัปดาห์ที่สิบเจ็ด เทศกาลธรรมดา
(ระลึกถึงนักบุญมาร์ธา)
ยน 11:19-27…

19ชาวยิวจำนวนมากมาหามาร์ธาและมารีย์เพื่อปลอบใจนางในการตายของพี่ชาย 20เมื่อมาร์ธารู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังเสด็จมา นางก็ออกไปรับเสด็จ ส่วนมารีย์ยังคงนั่งอยู่ที่บ้าน 21มารธาทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่ พี่ชายของดิฉันคงไม่ตาย 22แต่บัดนี้ดิฉันรู้ดีว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงวอนขอจากพระเจ้า พระเจ้าจะประทานให้” 23พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่า “พี่ชายของท่านจะกลับคืนชีพ” 24มาร์ธาทูลว่า “ดิฉันรู้ว่าเขาจะกลับคืนชีพเมื่อมนุษย์ทุกคนจะกลับคืนชีพในวันสุดท้าย” 25พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่า
“เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต
ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้ว ก็จะมีชีวิต
26และทุกคนที่มีชีวิต และเชื่อในเรา
จะไม่มีวันตายเลย
ท่านเชื่อเช่นนี้หรือ”
27มาร์ธาทูลตอบว่า “เชื่อ พระเจ้าข้า ดิฉันเชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าที่จะต้องเสด็จมาในโลกนี้”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง 
• เวลาที่ฉลองระลึกถึงนักบุญมารธา น้องสาวของลาซารัส และพี่สาวของมารีย์... สิ่งที่พ่ออดไม่ได้ที่จะถามใจตัวเองคือ ทำไม่มีฉลองนักบุญลาซารัส หรือแม้แต่การฉลองมารีย์น้องของมาร์ก็ไม่คุ้นเอาเสียเลยในสารบบการฉลอง นักบุญ ทั้งที่มารีย์เคยได้รับคำชมจากพระเยซูเจ้าว่านางได้เลือกสิ่งที่สำคัญและ จำเป็น...


• พี่น้องที่รัก พ่อเองเมื่อฉลองนักบุญมาร์ธา พ่อคิดถึงเรื่องราวเหตุการณ์ของมาร์ธาสองอย่างคือ
1. มาร์ธาผู้กระตือรือร้นเพื่อต้อนรับพระเยซูเจ้าในบ้านของตนเอง มาร์ธายุ่งวุ่นวาย และเหนื่อยกับการต้อนรับ แน่นอนพระเยซูเจ้าไม่ได้เสด็จมาคนเดียว พระองค์มากับอัครสาวกอีก 12 คน นางคงยุ่งมากๆ ส่วนมารีย์ เราทราบเรื่องดีว่านางนั่งแทบพระบาท ปรนนิบัติพระองค์ และฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้าอย่างตั้งใจ จนกระทั่งมาร์ธาทนไม่ไหว ต้องตัดพ้อให้พระองค์สั่งในมารีย์มาช่วยนางบ้าง และดูเหมือนพระเยซูเจ้าก็ตรัสสอน “มาร์ธา มาร์ธา เธอวุ่นวายด้วยเรื่องอะไรมากมายนัก สิ่งเดียวที่จำเป็น และมารีย์ได้เลือกไว้” สิ่งที่มารีย์เลือกและพระเยซูเจ้าชื่นชมคือการฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้า แน่นอนพระวาจาตอนนี้สอนเรื่องความสำคัญของการฟังพระวาจา แต่ไม่ได้ลดความสำคัญของมาร์ธาลง... 


• อันที่จริงน่าทึ่งด้วยซ้ำที่พระศาสนจักรจัดให้เรามีวันฉลองระลึกถึงนักบุญ มาร์ธา แต่พระศาสนจักรกลับไม่ได้มีวันฉลองมารีย์ด้วยซ้ำไป... เราจึงต้องเข้าใจว่า การฟังพระวาจามาเป็นอันดับหนึ่ง แต่กิจการของมาร์ธา การรับใช้ ก็ เป็นผลจากการฟังพระวาจาเช่นกันมิใช่หรือ... 


• พ่อเคยคิดว่า เราทุกคนต้องเป็นเหมือนทั้งมารีย์และมาร์ธา คือ ฟังพระวาจาของพระเจ้า และปฏิบัติพระวาจา ด้วยการการตือรือร้นรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องอย่างแท้จริง พ่อคิดว่า ชีวิตคริสตชนต้องเลียนแบบมาร์ธา และมารีย์ ด้วยกัน...
2. เรื่องที่สองที่พ่อชอบมาก คือ เมื่อลาซารัสสิ้นชีวิตตามพระวรสารที่เราได้ฟังในวันนี้เลยครับ


• มาร์ธาและมารีย์ร้องไห้ และทั้งสองได้ตัดพ้อพระเยซูเจ้าด้วยประโยคเดียวกัน... ที่บ้านเบธานี พ่อคิดว่า เป็นโอกาสที่เรา ณ บ้านขอมาร์ธา เราได้เรียนรู้คำสารภาพความเชื่อในพระเยซูเจ้าอย่างลึกซึ้งมากๆ เราลองมาติดตามพระวาจาตอนนี้ด้วยกัน (ยอห์น บทที่ 11)


• ก่อนอื่นหมด เราพบข้อความที่สองพี่น้อง มาร์ธาและมารีย์กล่าวเหมือนกันเพื่อพบพระเยซูเจ้า ทั้งสองยืนยันว่า พระองค์คือความรอด ลาซารัสไม่ตายแน่ๆ ถ้า “พระองค์อยู่ที่นี่” พระวรสารนักบุญยอห์น บทที่ 11 นี้บันทึกอย่างสวยงามและชัดเจนถึงพี่น้องสองสาว มาร์ธาและมารีย์ ณ เวลาที่ลาซารัสพี่ชายตายไปแล้ว ฝังไปแล้ว และเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึง... ช้าไปสี่วัน ฝังลาซารัสไปแล้วสี่วัน... พระวรสารบันทึกถึงการพบกันของพระเยซูกับมาร์ธานางได้สารภาพเชิงตัดพ้อ... แต่เบื้องลึกคือ “ถ้ามีพระองค์อยู่ ลาซารัสไม่ตาย” ทั้งสองพี่น้องพูดเหมือนกันเมื่อพระองค์เสด็จมาพบ.... พ่อจะยกภาษากรีกที่ยอห์นบันทึกในต้นฉบับภาษาศักดิ์สิทธิ์ที่ได้กรับการดลใจ ให้ดูเลย
1. เมื่อมารธารู้ว่า พระเยซูเจ้ากำลังเสด็จมา นางก็ออกไปรับเสด็จ ส่วนมารีย์ยังคงนั่งอยู่ที่บ้าน มารธาทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่ พี่ชายของดิฉันคงไม่ตาย” (Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου·) (ยน 11:21) อ่านออกเสียงว่า “กูรีเอ เอย เอส โฮเด อุค อาน อาเปธาแนน โฮ อาแดลฟอส มู”
2. เมื่อมารีย์มาถึงที่ที่พระเยซูเจ้าประทับอยู่ และเห็นพระองค์ ก็กราบพระบาท ทูลว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่ พี่ชายของดิฉันคงไม่ตาย” (Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός.) (ยน 11:32) อ่านออกเสียงว่า “กูรีเอ เอย เอส โฮเด อุค อาน มู อาเปธาแนน โฮ อาแดลฟอส”

• สรุปว่าสิ่งที่พระวรสารเชิญเราให้ติดตามและช่างเป็นความน่าทึ่ง คือ ประโยคที่สองพี่น้องพูดเหมือนกันเป๊ะในการบันทึกพระวรสาร(แม้คำว่า “μου” “มู” ที่แปลว่า ของฉัน my จะสลับที่กันเท่านั้น)


• ทำให้เรารู้ว่า คำพูดของพี่น้อสองคน คือ คำเดียวกัน นั่นคือ “การประกาศความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าอย่างเด็ดขาด” ที่ว่า “ถ้ามีพระองค์อยู่ ลาซารัสพี่ชายจะไม่ตาย” “พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่ พี่ชายของดิฉันคงไม่ตาย”


• เป็นการประกาศความจริงว่าพระเยซูเจ้ามีอำนาจเหนือความตาย พระองค์สามารถที่จำทำให้ไม่ตายได้อย่างแน่นอน

• นอกจากนั้นในการสนทนาของพระเยซูเจ้ากับมาร์ธา เราได้พบความจริงที่สวยงามเกี่ยวกับพระเยซูเจ้ามากๆ เราอ่านด้วยกันนะครับ

o 21มารธาทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่ พี่ชายของดิฉันคงไม่ตาย 22แต่บัดนี้ ดิฉันรู้ดีว่า สิ่งใดที่พระองค์ทรงวอนขอจากพระเจ้า พระเจ้าจะประทานให้” 23พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่า “พี่ชายของท่านจะกลับคืนชีพ” 24มาร์ธาทูลว่า “ดิฉันรู้ว่า เขาจะกลับคืนชีพเมื่อมนุษย์ทุกคนจะกลับคืนชีพในวันสุดท้าย” 25พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่า เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้ว ก็จะมีชีวิต 26และทุกคนที่มีชีวิต และเชื่อในเรา จะไม่มีวันตายเลย ท่านเชื่อเช่นนี้หรือ’ 27มาร์ธาทูลตอบว่า “เชื่อพระเจ้าข้า ดิฉันเชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า ที่จะต้องเสด็จมาในโลกนี้”

• มีความจริงมากมายที่งดงามจากการสนทนาของพระเยซูเจ้ากับนักบุญมาร์ธา... 
1. ความจริงที่ว่า พระเยซูเจ้าสามารถวอนขอจากพระบิดา ถ้าพระองค์ต้องการ และสิ่งนั้นจะเป็นไปได้แน่นอน
2. มนุษย์ทุกคนจะกลับคืนชีพในวันสุดท้ายอย่างแน่นอน
3. เราได้รู้ว่า พระเยซูเจ้าคือ “การกลับคืนชีพและชีวิต” เราเชื่อ และเราหวังในพระองค์ได้เลย ถ้าเราเชื่อในพระองค์ แม้ตายก็จะกลับคืนชีพ... และจะมีชีวิตนิรันดร... ขอเพียงอย่างเดียวสำคัญมาก คือ “เชื่อในพระองค์”
4. นักบุญมาร์ธาเป็นตัวอย่างของการประกาศความเชื่อ เมื่อได้พบปะกับพระอาจารย์เจ้า “ดิฉันเชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า ที่จะต้องเสด็จมาในโลกนี้” ความเชื่อ คือ การเชื่อในพระเยซูเจ้า “พระบุตรของพระเจ้า”

• พี่น้องที่รักวันที่เราฉลองระลึกถึงท่านนักบุญมาร์ธา

o เราสามารถเรียนรู้จากพระวรสารได้มากทีเดียว พ่อขอให้พวเรากระตือรือร้นเหมือนมาร์ธาในการ “รับใช้” พระเจ้า ในเพื่อนพี่น้องนะครับ และที่สำคัญ 

o ให้เราเติบโตเข้มแข็งในความเชื่อ เป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อมากขึ้นเสมอไป ถ้ามีพระองค์ เราจะไม่มีวันพบกับความตายตลอดนิรันดรนั้นเลย เพราะเราจะกลับคืนชีพกับพระองค์

o ขอให้เราทุกคนประกาศเหมือนมาร์ธาครับ “เชื่อ พระเจ้าข้า ดิฉันเชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าที่จะต้องเสด็จมาในโลกนี้”

o ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ ส่งความสุขแก่ผู้มีนามนักบุญมาร์ธาทุกท่านครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย