Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2015
สัปดาห์ที่สิบสี่ เทศกาลธรรมดา
มธ 10:24-33…

24“ศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์ และผู้รับใช้ย่อมไม่อยู่เหนือนาย 25ถ้าศิษย์เท่าเทียมกับอาจารย์ และผู้รับใช้เท่าเทียมกับนาย ก็เป็นการเพียงพอแล้ว ถ้าเขาเรียกเจ้าบ้านว่า ‘เบเอลเซบูล’ เขาจะเรียกลูกบ้านร้ายกว่านั้นสักเท่าใด”
26“อย่ากลัวมนุษย์เลย ไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ จะไม่ถูกเปิดเผย ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้น จะไม่มีใครรู้ 27สิ่งที่เราบอกท่านในที่มืด ท่านจงกล่าวออกมาในที่สว่าง สิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หู จงประกาศบนดาดฟ้าหลังคาเรือน”


28“อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้ จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรก 29นกกระจอกสองตัว เขาขายกันเพียงหนึ่งบาทมิใช่หรือ ถึงกระนั้น ก็ไม่มีนกสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นดินโดยที่พระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ 30ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว 31ดังนั้น อย่ากลัวเลย ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก”
32“ทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ 33และผู้ที่ไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราก็จะไม่รับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์ด้วย”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พ่อเขียนบทเทศน์นี้ในเวลาเช้าวันศุกร์ ก่อนเดินทางไปร่วมมิสซาอำลามารดาของคุณพ่อสมาชิกในครอบครัวสงฆ์กรุงเทพฯ ที่วัดนักบุญอันนาท่าจีน เมื่อคืนพ่อกลับมาบ้านดึกกว่าทุกวัน ออกจากบ้านผู้หว่านมาตอนสี่ทุ่มเศษ ปกติจะเขียนเวลากลางคืน แต่เมื่อคืนดึกเกินไป... พ่อเพิ่งปิดคอร์สพระคัมภีร์ ผู้หว่านรุ่นที่สอง พ่อรู้สึกดีใจที่มีซิสเตอร์ ผู้ฝึกหัด ภารดาคณะเซนต์กาเบรียลรุ่นใหม่ ฆราวาส สามสิบกว่าคนมาอยู่เรียนด้วยกัน 40 วันเต็ม และเมื่อคืนเรามีงานเลี้ยงส่งไปประกาศข่าวดี พวกเขาจัดกันเอง.. น่ารักมากๆ

• พ่อทัศไนย์อยู่ตั้งแต่ห้าโมงกว่าๆจนจบงาน.. แต่สิ่งที่พ่อจะเล่า คือ ในงานเลี้ยงอำลากลุ่มเรียนพระคัมภีร์นี้ พระอาจารย์ของพ่อ “คุณพ่อทัศไนย์” ท่านกำลังอายุจะแปดสิบปีในเดือนหน้า... ท่านได้ยินดีมาร่วมงานด้วย... พ่อก็คิดว่า ท่านคงไม่อยู่ตลอดงานหรอกครับ เพราะเกรงใจคุณพ่อ ท่านอาวุโส และปกติก็ไม่นอนดึก แต่ที่ไหนได้ ท่านอยู่ตลอด เริ่มจากการเปิดงาน ชมการแสดงแห่งมิตรภาพของสมาชิก ท่านอยู่ตลอดและมีความยินดีบนใบหน้าตลอด ยิ้มตลอด ปกติท่านจะไม่อยู่ดึกๆแบบนี้

• แต่เพราะนี่คือ “งานพระคัมภีร์” พระคัมภีร์คือชีวิตจิตใจขอพ่อทัศไนย์.. สมาชิกทุกคนรักและชื่นชมที่พ่ออยู่ด้วย ท่านไม่ได้สอนมากนักในกลุ่มนี้เพราะความที่พ่อเกรงใจ และท่านก็อายุมาก พ่อสอนเป็นส่วนใหญ่ พ่อทัศไนย์ สอนเพียงวันเดียว แต่ท่านก็มานั่งฟังพ่อ มาอยู่ด้วยบ่อยๆ พ่อยอมรับ เมื่อคืนเราคุยกัน ท่านชื่นชมกิจกรรมพระคัมภีร์ที่เราทำ และท่านปรารภบ่อยๆว่า ต้องสอนให้มาก ต้องให้มีคนเรียนพระคัมภีร์ให้มาก และท่านถามพ่อบ่อยๆว่าจะจัดอีกเมื่อไร และย้ำว่า ทำอีก ทำอีก คอร์สนแบบนี้จำเป็นมากๆ

• พี่น้องที่รัก...พ่อเริ่มเล่าเรื่องนี้ ประสบการณ์นี้ เพราะพระวาจาของพระเจ้า ในพระวรสารนักบุญมัทธิววันนี้ “ขณะที่พระเยซูเจ้าอบรมบรรดาอัครสาวกให้ไปเป็นธรรมทูต” วันนี้เรามาถึงตอนที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์ และผู้รับใช้ย่อมไม่อยู่เหนือนาย ถ้าศิษย์เท่าเทียมกับอาจารย์ และผู้รับใช้เท่าเทียมกับนาย ก็เป็นการเพียงพอแล้ว” พ่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ ถ้อยคำเหล่านี้ของพระเยซูเจ้า... พ่อยอมรับว่า พ่อนั่งอยู่กับพ่อทัศไนย์ พ่อคิดไตร่ตรอง จะทำอย่างไรๆ พ่อก็ไม่สามารถเทียบเทียมท่านได้เลย ความรู้ ความอดทน ชีวิต ความพยายามแปลพระคัมภีร์ ความรักต่อพระวาจา และความสุภาพถ่อมตน... พ่อไม่สามารถเปรียบกับท่านได้เลย... พ่อโดยส่วนตัวยอมรับพระวาจาของพระเยซูเจ้าเป็นความจริง “ศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์” 

o พ่อคิดว่าความรัก ความให้เกียรติกันและกัน โดยเฉพาะผู้ใหญ่นั้นเป็นความงดงาม เพราะการให้เกียรติ และสำนึกกว่าจริงๆว่าเราไม่มีทางแซงท่านได้เลย เพราะพวกท่านอาวุโสกว่าเรา อายุของเราคงไม่มีทางวิ่งแซงได้เป็นอันขาด ภาษาที่ว่า “อาบน้ำร้อนมาก่อน” คือ ประสบการณ์ และสิ่งที่ผู้อาวุโส อาจารย์ สะสมมา

o พ่อคิดว่า ในหมู่คณะ ครอบครัว เราพี่น้อง เราควรให้เกียรติกัน ให้คุณค่าแก่กันและกันเสมอ พ่อก็พูดเล่นๆกับพี่น้อง พ่อมีพี่ 13 คน พ่อมีน้อง 1 คน.. พ่อจึงมีคนที่โตกว่าที่พ่อต้องเคารพให้เกียรติมากจริงๆ และพวกเขาก็โตกว่าพ่อ ส่วนใหญ่เคยอุ้ม เคยจูงพ่อ เคยป้อนนมป้อนข้าวพ่อ แน่นอน... แล้วพ่อจะเหนือพวกเขาได้อย่างไร...

• วันนี้ พ่อเก็บพระเด็นแรกประเด็นเดียว พ่อคิดว่า ชีวิตถ้าฟังพระเยซูเจ้า และการออกไปประกาศข่าวดี ต้องไม่เหนือพระเยซูเจ้า เราประกาศพระองค์ เราทำเพื่อพระองค์ เราทำกิจการของพระองค์ ไม่ใช่กิจการของเรา ไม่ใช่เพื่อตัวเราแต่ทั้งหมดของพระองค์ และเพื่อพระองค์ “พระอาจารย์เจ้าแต่เพียงผู้เดียว”

• พระองค์เป็น “พระเจ้าแท้” พระองค์ไม่ใช่ “เบเอลเซบูล” ไม่ต้องกลัวเลย พระองค์ไม่มีความไม่ดีใดๆ เราเป็นศิษย์พระเยซูเจ้า.. พระอาจารย์ผู้ทรงความดี ดังนั้น ชีวิตคริสตชนเราต้องดี ต้องดีจริงๆนะครับ


• อย่าทำตัวเป็นลูกผีเด็กขาด... และเราต้องมั่นใจ ไม่กลัว


• พระเยซูเจ้าสอนบรรดาศิษย์วันนี้ เพื่อออกไปประกาศข่าวดี เราต้อง ไม่กลัว โดยเด็ดขาด กล้าหาญที่สุดที่จะเผชิญกับการเบียดเบียนใดๆก็ตาม พระองค์ตรัสว่า...

o “อย่ากลัวมนุษย์เลย”

o “อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้ จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรก”

• เหตุผลที่เราคริสตชน ศิษย์พระเยซูเจ้า เหตุผลที่เราต้องไม่กลัวเลย ก็เพราะ...

o “นกกระจอกสองตัว เขาขายกันเพียงหนึ่งบาทมิใช่หรือ ถึงกระนั้น ก็ไม่มีนกสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นดินโดยที่พระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ 

o ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว ดังนั้น อย่ากลัวเลย ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก”
• สรุปก็คือ พระเจ้าพระบิดาทรงดูแลเรา ขนาดนกกระจอง ผมทุกเส้น พระองค์เก็บไว้ในพระประสงค์ของพระองค์... เราอยู่ในความดูแลของพระองค์ ไม่ต้องกลัวอะไร... พ่อคิดถึงเพลงหนึ่งที่พ่อร้องบ่อยๆ... “จงอย่ากังวลใจ จงอย่าได้กลัวเลย ผู้วางใจพระเจ้า ไม่ขาดสิ่งใดเลย.. มีพระเจ้าเพียงพอ”

• ที่สุด... คำตอบคือ “ยอมรับกันเถอะครับ”

o ยอมรับให้เกียรติบิดมารดา

o ยอมรับให้เกียรติครูอาจารย์

o เหนือสิ่งอื่นใด พระเยซูเจ้าตรัส... “ทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์”

• สรุป ก็คือว่า สบายใจเถอะครับ รักให้เกียรติเถอะครับ สังคมไทยเราสอนให้รักให้เกียรติผู้ใหญ่ ให้เกียรติครูบาอาจารย์อยู่แล้ว... ชีวิตที่ให้เกียรติพี่น้อง ถวายเกียรติพระเจ้า คือความงดงาม จำไว้อย่างหนึ่งครับ... การให้เกียรติ คือ “ความรัก” พระเจ้าของเราเลยครับ “พระเจ้าองค์ความรัก”


• ขอพระเจ้าองค์ความรักอวยพรทุกท่าน... รัก ให้เกียรติกันเสมอนะครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย