Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2015
สัปดาห์ที่สิบสาม เทศกาลธรรมดา
มธ 10:1-7…

1พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สิบสองคนเข้ามาพบ ประทานอำนาจให้เขาขับไล่ปีศาจ ให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิด 
2อัครสาวกสิบสองคนมีนามดังนี้ คนแรกคือซีโมน ผู้มีสมญาว่าเปโตร กับอันดรูว์น้องชายของเขา ยากอบบุตรของเศเบดีกับยอห์นน้องชาย 3ฟีลิปและบาร์โธโลมิว โทมัสและมัทธิวคนเก็บภาษี ยากอบบุตรอัลเฟอัสและธัดเดอัส 4ซีโมนจากกลุ่มชาตินิยม และยูดาสอิสคาริโอท ต่อมายูดาสผู้นี้ทรยศต่อพระองค์ 5พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกสิบสองคนนี้ออกไป ทรงสั่งเขาว่า “อย่าเดินตามทางของคนต่างชาติ อย่าเข้าไปในเมืองของชาวสะมาเรีย 6แต่จงไปหาแกะพลัดฝูงของวงศ์วานอิสราเอลก่อน 7จงไปประกาศว่าอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พ่อกำลังคิดว่า สิ่งที่จำเป็นต้องอธิบายวันนี้คือโครงสร้างของพระวรสารนักบุญมัทธิว เพราะความงดงามของมัทธิวที่นำเสนอนั้น มีโครงสร้างที่มีค่ามากๆ และน่าจะเป็นโอกาสดีครับที่เราจะทำความเข้าใจกันดีๆ สักทีครับ 


• พ่อคิดว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะเข้าใจพระวรสารนักบุญมัทธิว

o พระวรสารเล่มแรก และหนังสือฉบับแรกในพันธสัญญาใหม่ 

o เล่มแรกในพระคัมภีร์หมวดพันธสัญญาใหม่ หรือ 

o เป็นหนังสือเล่มแรกในพระคัมภีร์ที่เรียกว่าเป็นหนังสือของพระศาสนจักร

o เป็นเล่มแรกที่เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าโดยตลอด ในพระวรสารทั้งสี่

• พระวรสารนักบุญมัทธิว มีจำนวนบททั้งหมด 28 บท เป็นพระวรสารในพระวรสารทั้งสี่ทีมีจำนวนบทมากที่สุด และพระวรสารนักบุญมัทธิว แบ่งภาคต่างๆอย่างน่าสนใจมาก พ่อต้องให้รายละเอียดสักหน่อยครับ...
พี่น้องที่รัก วันนี้เรามาดูโครงสร้างน่าทึ่งของพระวรสารนักบุญมัทธิวนี้ดีๆ ถ้าเป็นไปได้ พอแนะนำว่า เรามาทำความรู้จัก เข้าใจ และจดจำพระวรสารเล่มแรกนี้ดีๆ สักเล่มนะครับ ชีวิตนี้จะยอดเยี่ยม และเป็นคริสตชนที่ได้รู้จักพระคัมภีร์ดีๆ เล่มนี้ คือ เล่มที่เป็นคำสอนของพระเยซูเจ้า ถูกแบ่งวางไว้อย่างยอดเยี่ยม แบ่งเป็นบทเทศน์ 5 บท หรือพระโอวาท 5 พระโอวาท... 
มัทธิวนำเสนอพระเยซูเจ้าเหมือนโมเสสและยิ่งใหญ่กว่า โมเสสให้หนังสือห้าเล่มแรกในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม คือ ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ ชาวยิวเรียกว่า หนังสือกฎหมาย ภาษาฮีบรูเรียกว่า “Torah ออกเสียงว่า โตราห์ แปลว่า “กฎหมาย”” โมเสสให้ไว้เพื่อเป็นกฎหมายของชีวิต และนักบุญมัทธิวได้เสนอให้พระเยซูเจ้าทรงประทานบทเทศน์หรือพระโอวาทห้าบท เพื่อเป็นกฎหมายสำหรับชีวิตนิรันดรเช่นกัน... ตั้งแต่สมัยแรก พระวรสารเล่มนี้ได้ถูกวางแผนการเขียนไว้อย่างดี โดยการนำของพระจิตเจ้า... ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างพระวรสารของนักบุญมัทธิวดีๆ เราจะเห็นว่า เราสามารถอ่านและไตร่ตรองพระโอวาทห้าพระโอวาทซึ่งถือว่าสำคัญมาก สำคัญจริงๆ สำหรับชีวิตของเราคริสตชนทุกคนเลยครับ โครงสร้างของพระวรสาร 28 บท มีหน้าตาดังนี้ครับ...
บทนำ เล่าเรื่องการบังเกิดของพระเยซูเจ้า บทที่ 1-2


• เรื่องเล่าพระภารกิจของพระเยซูเจ้า บทที่ 3-4

o พระโอวาทที่ 1 พระโอวาทบนภูเขา บทที่ 5-7


• เรื่องเล่าพระภารกิจต่อไป บทที่ 6-9

o พระโอวาทที่ 2 บทเทศน์เกี่ยวกับธรรมทูต การประกาศข่าวดีของศิษย์ บทที่ 10


• เรื่องเล่าพระภารกิจ บทที่ 11-12

o พระโอวาทที่ 3 รวบรวมคำอุปมา บทที่ 13


• เรื่องเล่าพระภารกิจ บทที่ 14-17

o พระโอวาทที่ 4 พระโอวาทเรื่องพระศาสนจักร บทที่ 18


• เรื่องเล่าพระภารกิจ บทที่ 19-22
o พระโอวาทที่ 5 พระโอวาทเรื่องอวสานตกาล บทที่ 23-25


• เรื่องเล่าพระทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพ เสด็จสูสวรรค์ บทที่ 26-28

• สรุปว่า โดยโครงสร้างอย่างยอดเยี่ยม เราสามารถเห็น พระโอวาท หรือ บทเทศน์ 5 บท ของพระเยซูเจ้า เท่ากับเป็นประมวลคำสอนของพระเยซูเจ้า พระโอวาทบทที่ยาวและเป็นบทที่หนึ่งของพระโอวาท คือ พระโอวาทบนภูเขา พระองค์เริ่มสอนเรื่อง “บุญลาภแปดประการ” และรายละเอียดหลายเรื่องที่สอนบนภูเขา สลับกับเรื่องเล่าการกระทำภารกิจ และมีพระโอวาทตามมา ทั้งหมดรวมห้าพระโอวาท และแน่นอน ย่อมหมายความว่า พระโอวาทเหล่านี้คือสิ่งที่เราคริสตชนควรได้เรียนรู้คำสอนของพระองค์อย่าง ชัดเจนลึกซึ้งจริงๆ จะเป็นการได้รู้จักพระเยซูเจ้าอย่างดียิ่งจริงๆครับ

• พระวรสารที่เราอ่านวันนี้ มธ 10:1-7 ถ้าเราดูจากโครงสร้าง เราก็จะเห็นพระวาจาที่เราอ่านในมิสซาวันนี้ คือ บทเทศน์เกี่ยวกับ “พระโอวาทเรื่องการเป็นธรรมทูตประกาศข่าวดี” (Missionary Discourse) เป็นการสอนให้บรรดาอัครสาวกทั้งสิบสองของพระองค์ให้พวกเขาได้รับพลังและ อำนาจเพื่อออกไปประกาศข่าวดี ให้ออกไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า... เราเห็นเนื้อหาของพระวาจาวันนี้เล่าว่า.

• พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สิบสองคนเข้ามาพบ ประทานอำนาจให้เขาขับไล่ปีศาจ ให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิด 

o พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกสิบสองคนนี้ออกไป

o “อย่าเดินตามทางของคนต่างชาติ อย่าเข้าไปในเมืองของชาวสะมาเรีย

o แต่จงไปหาแกะพลัดฝูงของวงศ์วานอิสราเอลก่อน

o จงไปประกาศว่าอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว

• .คำสั่งของพระเยซูเจ้า คือ การเลือกอัครสาวกทั้งสิบสองคน และพระองค์ประทานอำนาจให้พวกเขาเพื่อส่งไปประกาศข่าวดี พระเยซูได้ประทานอำนาจ “ประทานอำนาจให้เขาขับไล่ปีศาจ ให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิด” เรียกว่า “ทรงเลือกพวกเขา และมอบอำนาจให้พวกเขา” เป้าหมายคือประกาศข่าวดีเรื่อง “พระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้ว” พระอาณาจักรของพระเจ้าคืออาณาจักรแห่งความรักและความเมตตา อาณจักรแห่งความจริงและสันติ

• พระองค์สั่งพวกเขา ไม่ต้องไปหาชาวสะมาเรียก หมายความว่า พวกเข้าต้องไม่เดินามทงของคนต่างชาติ เพราะว่าหนทางของคนต่างชาติคือหนทางนำไปสู่พระเทจเทียม... และไม่ไปหาชาวสะมาเรียเช่นกัน... แต่ว่าพวกเขาต้องตรงไปหาชาวยิวก่อน เพราะความรอดพ้น พระวาจาของพระเจ้าถูกเตรียมไว้สำหรับประชากรของพระเจ้า แต่ที่สุดเราก็พบกว่า ชาวยิวเองก็ปฏิเสธพระองค์ ไม่ค่อยยอมรับพระองค์

• คำสอนที่เราเรียนรู้จากพระคัมภีร์ตอนนี้ บทที่ 10 พระโอวาทที่ 2 คือ พระโอวาทเรื่อง “มิชชันนารี หรือ ธรรมทูต” และวันนี้เราอ่านต้นบทที 10 

o เป็นการประกาศถึงการทรงเลือกบรรดาศิษย์และประทานอำนาจให้พวกเขาได้มีอำนาจ สำคัญ คือ อำนาจขับไล่ปีศาจในรูปแบบต่างเพื่อปลดปล่อยผู้คนจากความเป็นทาสของบาป... และ

o ประกาศเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าว่ากำลังมาถึงแล้ว

• พี่น้องที่รัก มิชชั่นนารี คือ ผู้ประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า อันที่จริง เป็นพันธกิจ หรือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับ พ่อแนะเชิญให้เราเข้าใจโครงสร้างคำสอนของพระศาสนจักรจากพระวรสารนักบุญมัทธิ วนี้ดี..อยากให้เราทุกคนได้ชำนาญการในพระวรสารเล่มนี้ โดยรู้ว่า พระวรารถูกเขียนอย่างมีเจตนา วางแผนอย่างดี และจัดร้อยเรียงให้เราได้เห็น ว่า

o พระองค์ยิ่งใหญ่กว่าโมเสส

o พระองค์ให้ห้าพระโอวาทที่เป็นบัญญัติใหม่ของโมเสส

o เชื่อในบัญญัติโมเสสจะได้เป็นยิวที่ครบครัน

o เชื่อในพระโอวาทของพระเยซูและปฏิบัติตาม จะได้เข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า

• พี่น้องที่รัก พ่อขอเชิญนะครับ... เชิญให้เราได้รู้จักพระคัมภีร์อย่างดีทางโครงสร้างและสาระสำคัญสักเล่มนะ ครับ... และเล่มที่เราจะได้สัมผัสนี้ คือ เล่มแรกในหนังสือของพระศาสนจักร เป็นรากฐานของความเชื่อ ความรู้ ความเข้าใจ และความหวัง อีกทั้งความรัก ในพระเยซูเจ้าโดยตรงเลยนะครับ

• จบบทเทศน์วันนี้... ข้อให้พวกเรารักพระวรสารนักบุญมัทธิว.. จดจำโครงสร้าง และต่อไปอ่านตามโครงสร้างของพระวสารเลยครับ... สำคัญที่สุด... เตรียมตัวติดอาวุธแห่งความเชื่อออกไปเป็นผู้ประกาศพระวาจาขอพระจ้าด้วยกันนะ ครับ... ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย