Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2015
สัปดาห์ที่สิบ เทศกาลธรรมดา
ยน 19:31-37...

31วันนั้นเป็นวันเตรียมฉลอง ชาวยิวไม่ต้องการให้ศพค้างอยู่บนไม้กางเขนในวันสับบาโต เพราะวันสับบาโตวันนั้นเป็นวันฉลองยิ่งใหญ่ เขาจึงขออนุญาตปีลาตให้ทุบขาผู้ที่ถูกตรึงและนำศพไป 32บรรดาทหารทุบขาคนทั้งสองคนซึ่งถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ 33เมื่อทหารมาถึงพระเยซูเจ้าและเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว จึงมิได้ทุบขาของพระองค์ 34แต่ทหารคนหนึ่งใช้หอกแทงด้านข้างพระวรกาย โลหิตและน้ำก็ไหลออกมาทันที 35ผู้ที่ได้เห็น ก็เป็นพยาน คำพยานของเขาน่าเชื่อถือ เขา รู้ว่าตนพูดความจริง เพื่อท่านทั้งหลายจะเชื่อด้วย 36เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ข้อความในพระคัมภีร์เป็นจริงว่า
“กระดูกของเขาจะไม่หักแม้เพียงชิ้นเดียว”
37และข้อความอีกตอนหนึ่งว่า
“เขาทั้งหลายจะมองดูผู้ที่เขาแทง”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• วันที่ 12 มิถุนายน 2015 คงจะเป็นวันจดจำของพ่อไปตลอดชีวิต เพราะว่าพ่อเลือกให้เป็นวันมิสซาเพื่ออำลาและฝังศพ “จา” เปาโล สด ตรีนิกร บิดาของพ่อ และวันนี้เราสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า จากจากไปในวันสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า และมิสซาปลงศพจาก็คือวันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า พ่อย้อนกลับไปมองดูวันเกิดของจา จาเกิดวันสมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล ตกลงว่า ชีวิตของจาผูกพันธ์กับการสมโภชข้อความเชื่อของเรา สามการสมโภชด้วยกัน พ่อก็รู้สึกว่าชีวิตจามีเหตุผลแห่งการเป็นคริสตชนอย่างน่าประหลาดใจ น่าที่จะขอบพระคุณพระเจ้าอย่างพิเศษ...


• พี่น้องที่รัก...วันนี้เราสมโภชพระหฤทัยฯ สมโภชพระคริสตเจ้า พ่อคิดว่า เรามีเหตุผลดีๆที่น่าไตร่ตรอง มีประสบการณ์ดีๆที่พ่อไม่เคยลืม
o ประการแรก...เมื่อพ่อเดินทางไปเรียนต่อที่โรม ปี 1995 พ่อไปเรียนที่สถาบันพระคัมภีร์ พ่อจำได้แม่นยำกับประสบการณ์การเรียนที่นั่น ที่ Biblicum “สถาบันพระคัมภีร์” ณ ตรงบันไดทางขึ้นสถาบันพระคัมภีร์มีรูปปั้นพระหฤทัยรูปใหญ่ตั้งอยู่ด้วย รูปปั้นนี้สูงเกือบเท่าคนจริง และรูปนี้แหละที่พ่อหยุดสวดของพรทุกวัน ก่อนขึ้นไปเรียนในห้องเรียน ไม่เคยขาดที่จะหยุดและสวดขอความรอด “ขอความรอดในการเรียนเพื่อให้รอดไปแต่ละวัน” 

o พ่อภาวนาขอทุกวัน เห็นรูปพระหฤทัย ใจก็คิดถึงพระเยซูคริสต์ คิดถึงพระหฤทัยของพระองค์ พ่อจำได้ว่าพ่อเคยเล่าเสมอว่า พ่อจะหยุด และก้มศีรษะให้หน้าผากของพ่อแตะที่รูปปั้นนั้น ให้หน้าผากพ่อแตะหัวแม่โป้งเท้าของพระเยซู และภาวนาตรงๆว่า “เพียงแค่หัวแม่โป้งเท้าพระองค์ก็เกินพอแล้วพระเจ้าข้า ที่พระองค์จะสอนปรีชาญาณแก่ปัญญาของลูก”... คำภาวนาของเด็กๆน่ะครับ...พ่อไม่รู้จักเอาตัวรอดจากการเรียนพระคัมภีร์ อย่างไร สมองน้อยๆน่าเวทนาของพ่อ..พ่อต้องการปรีชาญาณของพระองค์เมตตา และไตร่ตรองแล้ว หัวแม้โป้งเท้าของพระองค์ก็ฉลาดล้ำเลิศเกินความสามารถใดๆของเรา... พ่อจึงภาวานาที่รูปพระหฤทัยทุกวัน ภาวนาเช่นนี้จริงๆ

o ประการที่สอง....คงไม่เป็นการบังเอิญที่พ่ออยู่ในสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลที่มีคณะนักบวชของพระศาสนจักรท้องถิ่นชื่อว่า “คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ” พ่อคิดว่า เมื่อคิดถึงหัวใจ พระหฤทัย เราได้ภาพเต็มเปี่ยมของ “ความรัก ความชื่นชม ความสุขเต็มเปี่ยม ความเมตตา ความอ่อนโยน ความใจดี” พ่อรู้สึกว่า การคิดถึงหัวใจนั้น มีหลักอยู่ที่ความรัก... ใช่แล้ว พระเจ้าเป็นความรัก หัวใจคือความรัก ดังนั้น ไม่น่าแปลกที่ทุกบ้าน ทุกครอบครัว เพราะครอบครัวเกิดมาจากความรัก ดังนั้น ไม่น่าแปลกที่บ้านของเรา ที่เริ่มต้นชีวิตครอบครัวของเราต้องมีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็น เครื่องหมายตลอดไป....

• ใช่ครับ เพื่อคิดถึงหัวใจ วันนี้พ่อได้อ่านพระคัมภีร์ที่จัดไว้สำหรับวันสมโภชพระหฤทัย พ่อคิดว่า ประเด็นสำคัญชัดมาก พระวรสารนักบุญยอห์น สีข้างที่ถูกแทง พระโลหิตและน้ำที่ไหลออกมาจาสีข้างของพระเยซูบนกางเขน 

o ความตายบนกางเขน ก็เป็นความตายเพราะความรักที่สุดอยู่แล้ว... เราไม่เคยต้องสงสัยกับศรัทธาแห่งพระมหาพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พระเยซูผู้สิ้นพระชนมบนไม้กางเขน คือ ความรักที่สุด

o ยิ่งไปกว่านั้น เฉพาะพระวรสารนักบุญยอห์น... เฉพาะพระวรสารนักบุญยอห์นเท่านั้นที่นำเสนอ “การแทงสีข้างของพระเยซูเจ้า” พระวรสารเล่าว่า “แต่ทหารคนหนึ่งใช้หอกแทงด้านข้างพระวรกาย โลหิตและน้ำก็ไหลออกมาทันที” เรื่องนี้เป็นความสุดยอดของพระวรสารของยอห์น การไตร่ตรองด้วยการดลใจของพระจิตเจ้าจริงๆครับ เพราะว่า ประเด็นนี้เลยที่พ่อศึกษาไตร่ตรองมาแรมปี... คือ ทำไมต้องมีการบันทึกเรื่องการแทงสีข้างของพระเยซูเจ้า และทำไมต้องใช้คำว่า “โลหิตและน้ำไหลออกมาทันที”

o พระสารนักบุญยอห์น ได้ชื่อว่า ว่าเป็นพระวรสารแห่งความรัก เป็นบันทึกที่อิ่มเอิบที่สุดเกี่ยวกับ “พระเจ้าองค์ความรัก” ยอห์นเน้นมาตลอด “พระเจ้าเป็นความรัก พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากถึงกับมอบพระบุตรของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดร” (เทียบ ยน 3:16) ดังนั้น การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนคือพลังสูงสุดแห่งความรักจริงๆ และมิใช่เพียงเท่านั้น มิได้ ยังไม่สิ้นสุด ความรักที่พระองค์ลงมาเป็นมนุษย์ยังไม่จบเพียงที่กระสิ้นพระชนม์ 

o ยอห์นบันทึกต่อไป ประหนึ่งวัน พระโลหิต และน้ำ ซึ่งหมายถึงพระจิตเจ้า พลังความรักที่อัดแน่นอยู่ในพระหฤทัยของพระองค์ แม้สิ้นพระชนม์แล้ว ก็ยังรอเหมือนสายน้ำที่จะทะล้กออกมาจากเขื่อนกันน้ำขนาดใหญ่ที่สะสมพลังงาน มหาศาลจริงๆ... พระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน ทรงพร้อมจะปลดปล่อยพลังแห่งความรักที่สุด ประทานพลังสูงสุดแห่งความรักให้ล้นออกมาจากพระวรกาย ซึ่ง ก็เป็นพระวิหารของพระเจ้า พระกายของพระองค์คือพระวิหารที่ประไหลรินความรักของพระเจ้าออกไปไม่สิ้นสุด เลย....

o จึงไม่ต้องแปลกใจที่ยอห์นได้บันทึกพระวรสารเช่นนี้ และเป็นยอห์นเองที่เน้นว่า พระเยซูคือ “พระวิหารของพระเจ้า” และยิ่งกว่านั้น น้ำที่ไหลจากด้านข้างพระวิหาร (เทียบ วว 21) น้ำนี้ได้ไหลไปเป็นธารน้ำยิ่งใหญ่เกิดผลมากมายไม่สิ้นสุดจริงๆ

• พี่น้องที่รัก สมโภชพระหฤทัย จึงเป็นสมโภชที่งดงามจริงๆ น่ารำที่สุด เป็นการประกาศความรักที่สุด รักแบบเปิดสีข้างไหลรินเทหมดหัวใจครับ 

o ไตร่ตรองดีๆแล้วจะมีความสุขครับสุงที่ทรงรักเราถึงเพียงนี้ และ

o เราจงรัก ดังเช่นพระองค์ 

o เปิดหัวใจ รักหมดใจ เริ่มในครอบครัวก่อน และกับเพื่อนพี่น้อง 

o รักเมตตาสูงสุดคือความเชื่อของเราคริสตชนครับ

• พระเจ้ารักเราขนาดนี้ เราต้องรักกันและกันด้วย นี่คือบัญญัติเอกของพระเยซู ที่ทรงทำให้เราได้เห็นจากความรักของพระองค์เอง

o โอกาสสมโภชพระหฤทัยฯ เราจะสัมผัสความอ่อนโยนของพระเจ้าจริงเลยนะครับ... 

o อ่านพระวรสารตอนนี้ดีๆ และอินกับพระวาจาให้ใจเราจมลึกลงไปในความรักในพระหฤทัยของพระองค์เลยนะครับ... และ

o พี่น้องในสังฆมณฑลกรุงเทพฯครับ วันนี้ให้เราภาวนาเพื่อซิสเตอร์คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯเป็น พิเศษนะครับ วันนี้วันฉลองคณะที่คลองเตย ภาวนาเพื่อพวกเขาจะเป็นบวชที่ประกาศความรักจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้ามาก ขึ้นทุกวันนะครับ

o ขอพระเจ้าอวยพรสมาชิกในคณะ เพื่อให้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักของพระเจ้าแท้จริงเสมอไป...

o ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ ขอให้พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเมตตาประทานพระหรรษทานแก่หัวใจของชาวเราทุกคนครับ

o อ้อ แล้วอย่าลืมนะครับ เดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่เราถวายเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าครับ... เดือนนี้ รักให้มากๆ เหมือนพระหฤทัยของพระองค์ และภาวนาเพื่อเราจะมีหัวใจที่คล้ายความรักของพระองค์ทุกวันนะครับ....

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย