Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2015
สัปดาห์ที่เก้า เทศกาลธรรมดา
มก 12:35-37…

35พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนอยู่ในพระวิหาร ตรัสถามว่า “บรรดาธรรมาจารย์พูดได้อย่างไรว่าพระคริสต์เป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิด 36เพราะกษัตริย์ดาวิดเอง เมื่อได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้า ได้ตรัสว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
เชิญประทับนั่งเบื้องขวาของเรา
จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่าน
อยู่ใต้เท้าของท่าน
37เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงเรียกพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระคริสต์จะทรงเป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิดได้อย่างไร” ประชาชนจำนวนมากฟังพระองค์ด้วยความพอใจ


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• เราเคยได้ยินสำนวน “บุตรของดาวิด” บ่อยๆครับ... เราเคยได้ยิน “โฮซานนาแด่โอรสของดาวิด” และพระเยซูเจ้าก็ได้เชื่อว่า “เยซูบุตรดาวิด บุตรอับราฮัม” เราเคยได้ยินคนตาบอดที่เยรีโอร้องว่า “พระเยซูโอรสกษัตริย์เจ้าข้าฯ โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วยเถิด”... คำว่า “บุตรดาวิด”

• วันนี้ พ่อเริ่มเขียนบทเทศน์กับพระวาจาวันนี้ พ่อรู้สึกว่า เป็นการเขียนบทเทศน์ที่ยากนิดหน่อย และมั่นใจว่า บรรดาพระสงฆ์ผู้เทศน์ที่พบพระวาจาวันนี้ก็คงไปกันไม่ค่อยจะเป็นหรอกครับ เพราะพระวาจาวันนี้ต้องเรียกว่า “พระวาจาปราบเซียน” พ่ออ่านแล้วก็เดินหน้าต่อไปไม่ค่อยไหวเหมือนกัน พระวรสารวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ พ่อกำลังเขียนไปก็กำลังจับประเด็นไปด้วยครับ เอ จะทำอะไรกับพระวรสารวันนี้ดี จะให้พระวรสารวันนี้สอนอะไรเราดีหนอ...

• พ่อจับประโยคแรกก่อนเลยครับ “พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนในพระวิหาร” 

o ในบริบทของพระคัมภีร์ เราต้องถามว่า พระองค์ไปเทศน์ในพระวิหารได้อย่างไร?พระองค์เป็นใคร? เสด็จมาสอนในพระวิหารได้อย่างไร? ปกติเป็นหน้าที่ของบรรดาธรรมจารย์ผู้มีอำนาจหน้าที่ “นั่งบนที่นั่งของโมเสส” ปกติตามศาลาธรรมจะมีที่นั่งที่ระลึถึงโมเสส และอำนาจสอนของโมเสส” บรรดาธรรมจารย์และสมณะก็ทำหน้าที่สอน

o แล้วพระเยซูเจ้าเป็นใครมาสอนในพระวิหาร... แน่นอนที่สุด พระคัมภีร์นำเสนอว่า “พระองค์คือบุตรของดาวิด” ในที่นี้หมายความว่า พระองค์คือพระแมสซียาห พระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงสัญญาให้เป็นประกาศ เป็นมหาสมณะสูงสุด และเป็นกษัตริย์นิรันดร

o พ่อคิดว่า เรายอมรับได้เลยว่า พระองค์ทรงอำนาจสั่งสอนและสอนคำสอนแท้จริงแก่เราเสมอ

• พระองค์เป็นบุตรของดาวิด แต่ในพระคัมภีร์วันนี้อ้างชัดเจนว่ากษัตริย์ดาวิดทรงเรียกพระแมสซียาห์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเจ้านาย” My Lord พี่น้องที่รัก มาจับประเด็นตรงนี้นิดเดียวครับ

o ภาษาฮีบรู “ดาวิด” DaWiD พ่อเขียนด้วยตัวอักษาใหญ่สำหรับพยัญชนะ DWD ซึ่งเป็นราศัพท์ภาษาฮีบรูที่มีตัวอักษรสามตัว โดยความหมายของรากนี้ “ดาวิด” แปลว่า “ที่รัก” ดาวิดเป็นชื่อของกษัตริย์ที่พระยาห์เวห์ทรงรัก ทรงรักและเลือกสรร

o ความรัก ทำให้เกิดการเลือก... พ่อคิดว่านี่คือความจริง “พระเจ้าทรงรักดาวิด” พ่อชอบคำนี้จริงๆ “คำว่าดาวิดแปลว่า ที่รัก” น่ารักจริงๆ 

o สิ่งที่น่าทึ่งมากๆคือ กษัตริย์ดาวิด ทรงเรียก “พระแมสซียาห์หรือ พระคริสตเจ้า” ว่า “เจ้านายขอข้าพเจ้า” (My Lord)

o พ่อมาถึงจุดสำคัญละครับ... ดาวิด ที่แปลว่า ที่รัก เรียก “พระคริสต์ หรือพระแมสซียาห์ที่พระเจ้าทรงสัญญาในอนาคต คือ พระเยซูคริสตเจ้าที่เราได้รู้จักว่า “เจ้านาย””

• พี่น้องครับ... พ่อขอสรุปทันทีว่า “เจ้านายของดาวิดที่แปลว่า ที่รัก คือพระคริสตเจ้า พระเยซู” ดังนั้น เราทุกคนมี “เจ้านายสูงสุดคือเหนือกว่าดาวิด นั่นคือ “พระเยซูคริสตเจ้า” นะครับ

o นี่คือเหตุผลที่เราคริสตชน มีเจ้านายเป็นความรักจริงๆ เจ้านายที่เราต้องรับใช้สูงสุดจริงๆคือ “ความรัก”

o พี่น้องที่รัก...เคยได้ยินคำว่า “ทาส” (Slave ภาษากรีก คือ Doulos) พี่น้องเคยได้ยินนะครับครับ ปกติทาสไม่มีอิสรภาพเลย ทาสต้องยอมทำตามทุกอย่างที่เจ้านายต้องการ ไม่ทำไม่ได้ ไม่มีอิสรภาพแต่อย่างใด แต่ ทาสแบบที่ดาวิดเคยเป็นคือทาสรับใช้ความรัก จนได้ชื่อว่า เป็น “ความรัก” ความรักทำให้คนเรายอมเป็น “ทาสเพราะความรัก” ไม่ได้ถูกบังคับให้เป็นทาส แต่ยอมที่จะเป็นทาสเพราะความรักเสมอไป

• ลองอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ดูสิครับ...

o “เมื่อท่านซื้อทาสชาวฮีบรูมา เขาจะเป็นทาสรับใช้ท่านอยู่หกปี ในปีที่เจ็ดเขาจะเป็นอิสระโดยไม่ต้องจ่ายค่าไถ่ตนเอง…แต่ถ้าทาสประกาศว่า “ข้าพเจ้ารักนาย รักภรรยาและลูก ข้าพเจ้าไม่อยากเป็นอิสระ” ในกรณีเช่นนี้ นายจะนำเขามาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า พาไปที่ประตูหรือเสาประตู เพื่อใช้เหล็กหมาดเจาะใบหูของเขา เขาจะเป็นทาสของนายไปตลอดชีวิต” (อพย 21)

o เป็นทาสครบหกปี ซื้อมาหรือได้มาในรูปแบบใดก็ตาม เมื่อ...ครบหกปีเขามีอิสรที่จะไปอย่างอิสรไม่เป็นทาส เขาเป็นทาสเพราะเขาต้องเป็นทาส แต่...ที่สุดเขาประกาศว่า “เขารักนาย” เขาจึงขอเป็นทาสตลอดไป เพราะความรัก... 

o ตรงนี้แหละที่พ่ออยากให้พวกเราได้ประทับใจ และเลือกที่จะเป็นแบบดาวิด และเรียก พระเยซูพระเจ้าองค์ความรักว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า” หรือ “เจ้านายแห่งความรัก” ตลอดไปเลยนะครับ

• พี่น้องที่รัก พ่อขอให้เราเป็น “ดาวิด” เป็น “ที่รัก” แก่กันและกันเสมอครับ.... และที่สำคัญที่สุด....เพราะเจ้านายนิรันดรของเราไม่ใช่เพียงดาวิด (DWD ที่รัก) แต่ทรงเป็น “พระเจ้าองค์ความรักนิรันดร” ตลอดไป....


• พี่น้อง “ดาวิด” ที่รักของพ่อ ที่รักของพระเจ้า ครับ พระเยซูเจ้าสอนในพระวิหารได้เพราะทรงเป็นพระเจ้าเหนืออาจารย์ เป็นอาจารย์เหนืออาจารย์ เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ เหนือกว่าโมเสสและธรรมาจารย์ทุกคน เพราะพระองค์คือ “พระเจ้าองค์ความรัก” ครับ ทรงเป็นสุดยอดดาวิดแห่งชีวิตของเราทุกคนครับ... ขอพระเจ้าองค์ความรัก รักทุกท่านครับ.... 


• เชื่อในพระองค์ดังเช่นทุกคนที่พระวิหาร “ประชาชนจำนวนมากฟังพระองค์ด้วยความพอใจ” ขอให้เราที่ได้ฟังพระวาจาจากพระเจ้าองค์ความรัก ทำให้เราทุกคนได้รักพระองค์มากขึ้นเสมอครับ... 


• ขอให้เราได้เป็น “ทาสความรัก” ขอพระเจ้าเสมอไปนะครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย