Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2015
สัปดาห์ที่เก้า เทศกาลธรรมดา
มก 12:13-17…

13ต่อมา เขาได้ส่งชาวฟาริสีและคนบางคนที่เป็นนิยมกษัตริย์เฮโรดมาพบพระเยซูเจ้า หมายจะจับผิดพระวาจาของพระองค์ 14คนเหล่านั้นทูลว่า “พระอาจารย์ พวกเรารู้ว่า ท่านเป็นคนเที่ยงตรง ไม่ลำเอียง ท่านไม่เห็นแก่หน้าใคร แต่สั่งสอนวิถีทางของพระเจ้าตามความจริง เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่จะเสียภาษีแก่ซีซาร์ เราต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษี” 15พระองค์ทรงทราบความเจ้าเล่ห์ของเขา จึงตรัสว่า “มาทดสอบเราทำไม เอาเงินเหรียญมาให้เราดูสักเหรียญหนึ่งซิ” 16เขาก็นำเงินเหรียญหนึ่งมาถวาย พระองค์จึงตรัสถามว่า “รูปและคำจารึกนี้เป็นของใคร” เขาก็ตอบว่า “เป็นของซีซาร์” 17พระองค์จึงตรัสว่า “ของของซีซาร์จงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้าก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด” คนเหล่านั้นต่างประหลาดใจในพระองค์


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• คำถามของบรรดาธรรมาจารย์และฟาริสี เป็นคำถามที่ทำให้เราได้รู้จักตัวจริงของพระเยซูเจ้า ““พระอาจารย์ พวกเรารู้ว่า ท่านเป็นคนเที่ยงตรง ไม่ลำเอียง ท่านไม่เห็นแก่หน้าใคร แต่สั่งสอนวิถีทางของพระเจ้าตามความจริง เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่จะเสียภาษีแก่ซีซาร์ เราต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษี””


• พ่อคิดว่า พระวาจาวันนี้ทำให้เราได้รู้จักความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า ได้อย่างชัดเจน และเราสามารถ เรียนรู้ และเลียนแบบจากพระองค์ได้เป็นอย่างดีมากทีเดียว..

o พระองค์เป็นคนเที่ยงตรง

o ไม่ลำเอียง

o ไม่เห็นแก่หน้าใคร

o สั่งสอนวิถีทางของพระเจ้าตามความจริง


• สรุปว่า ถ้าเราอยากเป็นเหมือนพระเยซูเจ้า ถ้าเราจะเป็นคริสตชนที่แท้จริงนั้นเราต้องเป็นเหมือนพระคริสตเจ้า... คือเราต้องเป็นคนเที่ยงตรง ไม่ลำเอียง และไม่เห็นแก่หน้าใคร ไม่เห็นแก่หน้าใครในเรื่องความไม่ลำเอียง อันนี้พ่อว่าดีมากๆ พี่น้องครับ พวกเราเป็นคริสตชนใช่ไหม?? นี่แหละ คือสิ่งที่เราควรเลียนแบบพระองค์ได้เลย


• พ่อคิดว่าสังคมต้องการคนแบบเรามากๆ... คือคนที่เป็นคนเที่ยงตรงไม่ลำเอียงครับ


• วันนี้พ่อไม่ได้เขียนอะไรมาก พ่อเริ่มแบบนี้เพราะว่าบุคลิกของพระเยซูเจ้าเป็นแบบนี้ และเป็นสิ่งที่เราควรได้เลียนรู้ทั่วหน้ากัน และโลกปัจจุบันต้องการมากจริงๆ


• พี่น้องที่รัก... เที่ยงตรงกันมากๆนะครับ วันนี้พ่อไม่มีเวลาเขียนอะไรมากนักเพราะกำลังวุ่นๆกับหลายๆเรื่อง แต่พ่อก็อดไม่ได้ที่จะนั่งลงเขียนข้อคิดจากพระวาจาวันนี้ ซึ่งประเด็นสำคัญอีกประการ คือ ของๆซีซาร์ เราคือให้ซีซาร์ ของๆพระเจ้า เราคืนให้พระเจ้า สรุปคือ

o แยกให้ออกว่าอะไรเป็นเรื่องของกระแสโลก

o อะไรเป็นเรื่องของกระแสธรรมและความเชื่อ

o ให้เราสามารถแยกแยะและไม่ปะปนกัน... ของของพระเจ้าเราทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า ของของซีซาร์ คือ กระแสโลก เราก็ปล่อยไปตามกระแสโลก และเติมให้มีค่าขึ้นด้วยความงดงามและความดีของพระเจ้า ก็น่าจะดีมากครับ...


• ขอคิดสรุปนิดเดียวครับ พระเยซูเจ้าถูกถามเรื่องการเสียภาษี... ก็คงสะเทือนกันนิดหน่อย เพราะระบบประเทศไทยของเรา เรื่องภาษา การเสียภาษี มีการเลี่ยงหรือหลบหลีกกันหลากลายรูปแบบ ทั้งฝ่ายเสียภาษี และผู้เก็บภาษี ก็บ่อยครั้ง ก็พอๆกัน... ยากจะจัดให้ดีที่สุดได้... แต่พ่อมีข้อคิดครับ...

o นักบุญเปาโลบอกว่า คริสชนที่ดีต้องเสียภาษี

o และพ่อเรียนรู้ว่า การเป็นคริสตชนที่ดี ถ้าจะเป็นคริสตชนที่ดีได้ ต้องเป็นพลเมืองที่ดีด้วย ถ้าเราเป็นพลเมืองไม่ดีของชาติ แล้วเราจะบอกว่าเราเป็นคริสตชนที่ดีได้อย่างไรกัน

o ตรงนี้ พ่อขอประกาศความมั่นใจเลยจริงๆนะครับ... 

1. เราคริสตชน ถ้าเป็นคริสตชน ต้องเป็นพลเมืองดีของชาติให้ได้ด้วยครับ

2. ถ้าเราเป็นพลเมืองที่ดี เป็นคริสตชนที่ดี เราต้องทำหน้าที่เสียภาษีให้ถูกต้อง ถือตามกฎหมายและเป็นพลเมืองที่ดีเสมอครับ

• พี่น้องที่รัก คงแปลกมา ถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นคริสตชนที่ดี แต่ไม่เป็นพลเมืองที่ดี คือ ไม่ซื่อตรง ลำเอียง และไม่ยอมเห็นแก่หน้าทุกคน ยกเว้นไม่เห็นแก่พระพักตร์พระเจ้า 


• ดังนั้น เป็นคริสตชนที่ดี และทำให้ทุกคนได้เห็นพระพักตร์พระเจ้าในชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับ... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย