Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015
สัปดาห์ที่หก เทศกาลปัสกา
ยน 15:26-16:4…

26เมื่อพระผู้ช่วยเหลือซึ่งเราจะส่งมาจากพระบิดา จะเสด็จมา
คือพระจิตแห่งความจริง ผู้ทรงเนื่องมาจากพระบิดา
พระองค์จะทรงเป็นพยานให้เรา
27ท่านทั้งหลายก็จะเป็นพยานให้เราด้วย
เพราะท่านอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกแล้ว
1เราบอกเรื่องเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลาย
เพื่อท่านจะไม่แคลงใจ
2เขาจะขับไล่ท่านออกจากศาลาธรรม
เวลานั้นกำลังมาถึง
เมื่อผู้ที่ฆ่าท่านจะคิดว่าตนกำลังถวายคารวกิจแด่พระเจ้า
3เขาจะทำเช่นนี้
เพราะเขาไม่รู้จักทั้งพระบิดาและเรา
4แต่เราบอกเรื่องนี้กับท่าน
เพื่อว่าเมื่อเวลานั้นมาถึง
ท่านจะระลึกได้ว่าเราบอกท่านแล้ว”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พระเยซูยืนยันและสัญญา พระองค์ถูกเบียดเบียน ศิษย์ของพระองค์ก็จะถูกเบียดเบียน... เรื่องนี้พ่อคงไม่มีทางปฏิเสธเพราะเราต่างเป็นศิษย์ของพระองค์... พ่อยอมรับความการที่เราจะยืนหยัดในความจริง มั่นคงในความถูกต้องนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ และชีวิตนี้ก็ยากที่จะหลีกหนีการเบียดเบียนและเบียดบังความจริงและความดี

• สังคม โลก และมนุษย์ โดยเฉพาะมนุษย์เราคือบ่อเกิดของการเบียดเบียน... จริงๆ นะครับ การ “เบียดเบียน” คำว่า เบียดเบียนคำนี้เรามาศึกษารากศัพท์กันหน่อยครับ... คำภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Persecution” แปลว่า “การกดขี่” 

o กลางศตวรรษที่ 14 การกดขี่นี้เป็นเรื่องของการกดขี่เบียดเบียนกันเรื่อง “ความเชื่อ” เรื่อ “ความเห็น” 

o รากของคำนี้คือ การกดขี่ ข่มเห่ง การทำให้พินาศพังทลาย การทำให้ต้องเจ็บปวดทรมานสาหัส
o คำนี้มาจากรากภาษาลาติน “Persecutionem, Persecutio” คำแปลในรูปคำลาตินตือ ไล่ล่า ไล่ล้างผลาญทำลาย ไล่ไปจัดการเก็บให้เสร็จสิ้น หรือกระบวนการไล่ล่าทำลาย รากศักพ์คือ
- Per แปลว่า ทะลุ ผ่านตลอด ไปโดยตลอด 
- Sequi แปลว่า ติดตาม ไล่ตาม
o ในเชิงจิตวิทยามีบันทึกไว้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 คำนี้เป็นกลุ่มอาการทางจิตวิทยาเป็นความซับซ้อนของคน Complex หรือแปลง่ายๆว่าเป็น “ปม” จากนั้น ในปี 1892 นี้เองที่อาการนี้ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งทางจิตที่ทำแล้วติดเป็นนิสัย แก้ยาก ชอบนักไล่ล่า ชอบทำลาย ไม่รู้จบ ชอบเบียดเบียนหรือตามล่าอิจฉาตาร้อนและทำลายเรื่อยไป

• ย้อนกลับไปที่พระวาจาของพระเยซูเจ้า... ดูเหมือนพระองค์ยืนยันว่า “เราผู้เชื่อในพระองค์จะถูกเบียดเบียน” และพระองค์ตรัสไว้ในบทเดียวกันนี้ว่า “ศิษย์ไม่ยิ่งใหญ่กว่าอาจารย์” แปลว่า พระองค์โดนเบียดเบียน เราก็คงจะถูกเบียดเบียน... อ่านแล้วสิ้นหวังกระนั้นหรือ... แต่พระองค์ตรัสว่า “พระจิตเจ้า” คือ “พลังของพระเจ้า” จะทรงเป็น “พยาน” ให้แก่เรา ดังเช่นที่พระจิตเจ้าคือพยานและพลังของพระองค์...

• กลับมาที่เรื่องของ “การเบียดเบียน” ในยุคสมัยของเรา... โลกรอบตัวเรา เราก็ถูกเบียดเบียนอยู่ไม่มากก็น้อย... เราถูกทำลายหรือไล่ล่าพายึดอิสรภาพของเราไปหลายอย่าง แม้แต่อาหารการกินก็ถูกจำกัด ใช้ผู้ซื้อมีอิสรภาพ แต่ความจำกัดไปจัดไว้ที่ผู้ขาย... ผู้ขายที่ผูกขาดวางไว้เจ้าของเดียวกันกับ... ทั่วประเทศถูกจำกัดผู้ขายไว้ที่เจ้าของเดียวหรือน้อยราย.. การค้าแบบผูกขาด คนซื้อก็หมดหนทางจริงๆ เรื่องนี้พ่อไม่ขอกล่าวต่อ เดี๋ยวจะยาวเพราะคนขายเจ้าเดียวเขาผูกขาดทุกหัวถนน ผูกขาดสิทธิ์ขายทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีไม่มีวันหยุดวันปิด... มีปิดบ้างคือถ้ามีม้อบล้อมปิดหรืออาจเผาทำลาย... คือ เรียกว่า เจอเบียดเบียนเข้าบ้างก็จะรู้ตัวว่าต้องหนีละ ขณะที่ปกติก็เบียดเบียนไปตลอด เบียดเบียนทุกคนรอบข้าง... เฮ้อ... พอ

• กลับมาที่การเบียดเบียน... พี่น้องที่รักครับ นี่เป็นอาการของปมด้อยหรือปมติดขัด... หรือเป็นอาการโรคชนิดหนึ่งทีเดียวเทียวหรือ???

• พ่อแสวงหาคำตอบหน่อยครับ.. ทำไมจึงเกิดการเบียดเบียนไล่ล่า บางทีเอาถึงตาย บ่อยครั้ง ก็ทำเช่นนั้น เพื่อไล่ล่าเอาผลประโยชน์ ไม่รู้จักพอ รวยไม่เกรงใจคนจน... เก็บรวยอยู่คนเดียว ตระกูกเดียว พรรคพวกเดียว หรือพรรคเดียว หรือถ้าเสียงไม่พ่อก็เปิดทางให้เข้ามาสู่มุ้งเดียวกันเพื่อแบ่งเศษไปกินกัน เพียงสิ่งที่เรียกว่า “ผลประโยชน์” จนคนไทยเราก็มีคำหนึ่งพ่อได้ยินมาแสนนาน “ไม่มีมิตรแท้ ไม่มีศัตรูถาวร มีแต่ผลประโยชน์เท่านั้น...” เรื่องนี้จริงๆ ตลอดชีวิตของพ่อ พ่อเห็นแบบนี้มา ในระบบการเมืองโดยเฉพาะ หนายทุนหน้าเดิมกับหุ้นส่วนหน้าหน้าที่รวมตัวกันเป็นพรรค (มาร) โดยทำหน้าสวยว่าทำเพื่อชาติ... พ่อไม่ได้จับโกหกได้ แต่ประจักษ์พยานผ่านมาเป็นเช่นนั้นจริงๆ... โกงกิน ไล่ล่า เบียดเบียน หลอกลวงคนจน คนการศึกษาน้อย เมื่อคนเลวคิดว่าตนฉลาดและเห็นคนซื่อเรียบง่ายเป็นคนโง่... คิดแบบนั่นช่างโง่จริงๆ ที่ผ่านมาจึงได้อำนาจกันมาได้ง่าย ซื้อมาเพื่อเบียดเบียน แต่ที่สุดก็โดนคนธรรมดาซื่อแต่มีสิทธิและศักดิ์ศรีทนไม่ไหวก็ต้องม็อบมาไล่ กันไป.. หนี ลงจากอำนาจทั้งที่โกงแบบโง่ล้ำลึกเบียดเบียดเบียนแบบด้านหน้าหนาพาเพลิน ส่งมอบอำนาจตัวหนีให้ภรรยาแทนให้น้องแทนให้ลูกหลานแทน แทน แทน ผู้แทนแทนกันไปเพื่อเบียดเบียนและรักษาอำนาจเบียดเบียนกันต่อไป... และก็ไปร้องตะโกนว่าโดนปล้นอำนาจทางการเมือง... ไม่รู้ตัวว่าตนปล้นชาติ... ทั้งหมดที่พ่อสานมาต่อเนื่องร้อยเรียงมาคือ “ประสบการณ์ที่ได้ยิน ได้เห็นเสมอมา” เอาละครับ ไม่เล่นกันการเมืองเด็ดขาด แต่ต้องเล่นงานการเมืองที่เบียดเบียนและไม่จริงจัง... และระวังนะเรื่องเบียดเบียนแบบนี้ของพวกเขามันเป็นปม... มันเป็นอาการป่วยที่รักษายากที่สุด...

• ตกลงว่า “รากลึกของการเบียดเบียนคืออะไร รากลึกของปัญหาที่เป็นปมป่วยของการเบียดเบียนคืออะไร” พ่อไตร่ตรอง เมื่อเทียบกับพระเยซูผู้ยอมรับมันจนถึงสิ้นพระชนม์เพื่อสอนเรา และยืนยันว่า เราก็จะถูกเบียดเบียนเหมือนพระองค์ เพราะโลกเบียดเบียนเสมอ... 

o พ่อพบว่า “กระแสโลก กระแสโลภ” คือ “โรคร้ายที่รุนแรงมากรากของโรคนี้ รากของปมประการนี้คือ “เห็นแก่ตัว เอาแต่ได้”” มันเป็นอาการนะครับ อาการไม่รู้จักพอ เท่าไรก็ไม่พอ... นี่แหละคือรากของปีศาจที่สุด... ตรงข้ามกับพระเยซู และไล่ล่าเสนอตัวให้พระองค์ได้หลงมันด้วย ปีศาจจริงๆ...

o มันเคยประจญพระเยซู “ก้อนหินเสกให้เป็นขนมปัง... ได้อาณาจักรทั้งหมดที่มันบอกว่า “ทั้งหมดนี้เป็นของข้า” และการประจญให้พระองค์กระโดดจากพระยอดพระวิหารเพื่อทดลองอำนาจของพระเจ้าพระ บิดา” สรุป... “บริโภคนิยม วัตถุนิยม และอำนาจหลงตนเองนิยม” ปีศาจสามตัวนี้เลยที่เป็นรากเหง้าให้คนเรา “เห็นแก่ตัว” และเบียดเบียนคนอื่นๆ มันเป็น “ปมอยาก เป็นโรคหลงที่ร้ายกาจ” จริงๆ

o นี่แหละคือปีศาจรากเหง้าที่ทำให้เกิดการ “เบียดเบียน โกง เอาแต่ได้ไม่รู้จบ มันยิ่งกว่าเป็นปมด้อยเพราะอันที่จริงมันเป็นปมและโรคร้ายในจิตใจ” ติดต่อ ลุกลาม ไม่ใช่ในตนแต่บ่อยครั้งมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมและติดต่อไม่ใช่ทางผิวหนัง แต่ติดต่อผ่านพรรคและพวกพ้องด้วย”

• พี่น้องที่รัก... วัคซีน วัคซีน วัคซีน ที่จะเอาชนะเจ้าตัวร้าย หรือเรียกว่า เป็นยาปฏิชีวนะที่จัดการเจ้าโรคร้ายแห่งการเบียดเบียนเพราะเห็นแก่ตัวได้ มีแต่ “ความรักของพระเจ้า” มีแต่ “พระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสตเจ้าและพระจิตของพระองค์” คือ “พระเจ้าองค์ความรักนิรันดร์” เท่านั้น ที่จะชนะขาด และไม่ใช่คู่ที่เจ้าปีศาจวัตถุนิยม บริโภคนิยมและอำนาจหลงตัวนิยมจะขึ้นมาเทียมเป็นคู่แข่งได้... ความเห็นแก่ตัวเป็นปีศาจชั้นต่ำเกินไปที่จะมาเทียบความรักของพระเจ้า

• พี่น้องที่รักครับ.. “เพียงเรารัก เราก็ชนะความเป็นแก่ตัวแล้วครับ” เพียงเรามีพระเจ้า พระจิตเจ้าเป็นพยานให้เรา เราก็ชนะความเห็นแก่ตัวได้เลยครับ... จริงไหมครับ 

o บริโภคนิยม เห็นแก่ตัวหรือ... คนเรา พ่อแม่รักลูก ยอมอดตายเพื่อลูกได้เลย

o วัตถุนิยมเวอร์ไม่รู้จบหรือ... เพียงเรารักคำว่า “พอ” เราก็ชนะแล้ว... คิดได้สักนิด ก็รู้แล้วว่า กระเป๋าถือราคาหลายล้าน ขนาดในการบรรจุของน้อยกว่าถุงกระดาษหรือถุงก๊อบแก๊บใบเดียว... “คิด ถ้าคิดได้ คิดนิดเดียวกู้รู้ว่า กระเป๋ามีสารัตถะ essence ไว้ทำอะไร (เอ แล้วจะเข้าใจคำว่า “สารัตถะหรือ essence” ได้หรือเปล่าเนี่ย) คือ แก่น ไม่ใช่เปลือก ครับ...

o อำนาจนิยมหลงตัวเองหรอ... โห ถ้าเพียงรักและดูคนรอบข้างที่ก้มหัวกันเป็นฝักถั่วหรือทานตะวันยามอัสดง คอตกก้มห้ว ก็รู้ว่า คนเหล่านั้น เขารักเราไหม... คงยากเหมือนกัน คนที่ไม่เคยรักมีแต่หลงตนเองและคิดว่าหลงของคนอื่นคือรัก...โอ ปมจริงๆ ป่วยแท้ๆ

• พี่น้องที่รัก “ถ้าท่านถือตามบัญญัติของเรา ท่านก็เป็นศิษย์ของเรา” และพระองค์ตรัสอีกว่า “เราชนะโลกแล้ว” แม้พระองค์จะผ่านการเบียดเบียนที่พ่ออธิบายรายละเอียดและสาเหตุ... พี่น้องคริสตชนครับ... เราต้องรักและเราจะรู้จักพอและไม่หลงครับ... รักจะปล่อยให้เราหลงได้อย่างไร ระหว่างหน่อยละกันรักกับหลงงมงายแยกกันให้ออก รักคือความสุดยอดของคุณธรรมทั้งปวง รักคือพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นความรัก... ส่วนหลงคือโง่งมงายโงวหัวไม่ขึ้นเพราะมันคือปีศาจแท้ๆเลยครับ...

• พระดำรัสของพระองค์บรรเทาใจ และเราจะไม่มีวันหลงไปแน่นอน... เราจะสามารถอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลก ถูกเบียดเบียน แต่เราจะไม่มีวันหลงป่วยหรือเหลิงไปได้เลยครับ... “ท่านทั้งหลายก็จะเป็นพยานให้เราด้วย เพราะท่านอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกแล้ว เราบอกเรื่องเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะไม่แคลงใจ เขาจะขับไล่ท่านออกจากศาลาธรรม เวลานั้นกำลังมาถึงเมื่อผู้ที่ฆ่าท่านจะคิดว่าตนกำลังถวายคารวกิจแด่พระเจ้า เขาจะทำเช่นนี้ เพราะเขาไม่รู้จักทั้งพระบิดาและเรา แต่เราบอกเรื่องนี้กับท่าน เพื่อว่าเมื่อเวลานั้นมาถึง”

o ครับ ถ้าเราถูกเบียดเบียน ให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา 

o ที่แน่ๆ เราจะไม่เขลาเบาปัญญาไปเบียดเบียนใครๆแน่นอน เพราะเรามีพระเจ้าและความรักของพระองค์... เราจะไม่ป่วยด้วยความหลงแต่ตนเองและเห็นแก่ตัวเด็ดขาดครับ

o ขอวิงวอน “พระเจ้าองค์ความรัก” ทรงรักทุกท่านด้วยความรักของพระองค์นะครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย