Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2015
สัปดาห์ที่ห้า เทศกาลปัสกา
ยน 15:12-17…

12นี่คือบทบัญญัติของเรา
ให้ท่านทั้งหลายรักกัน
เหมือนดังที่เรารักท่าน
13ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่
กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย
14ท่านทั้งหลายเป็นมิตรสหายของเรา
ถ้าท่านทำตามที่เราสั่งท่าน
15เราไม่เรียกท่านว่าเป็นผู้รับใช้อีกต่อไป
เพราะผู้รับใช้ไม่รู้ว่านายของตนทำอะไร
เราเรียกท่านเป็นมิตรสหาย
เพราะเราแจ้งให้ท่านรู้ทุกสิ่งที่เราได้ยินมาจากพระบิดาของเรา
16มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา
แต่เราได้เลือกท่าน
มอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผล
และผลของท่านจะคงอยู่
เพื่อว่าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา
พระบิดาจะประทานแก่ท่าน
17เราสั่งท่านทั้งหลายดังนี้ว่า
ท่านทั้งหลายจงรักกัน”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พี่น้องที่รัก วันธรรมดาอาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา เราได้อ่านพระวรสารนักบุญยอห์นบทที่ 15 มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันนี้ พ่อได้เน้นเสมอมาว่า เราต้องเป็นกิ่งที่ติดกับลำต้น พรเยซูเจ้าตรัสชัดเจนว่า พระองค์เป็นลำต้น เราทุกคนเป็นกิ่งก้าน และจำเป็นที่ต้องดำรงอยู่ในพระองค์ กิ่งที่ไม่ติดกับลำต้น ไม่อาจมีชีวิต คือต้องเหี่ยวแห้งและเฉาตายไปอย่างแน่นอน...


• พ่อได้เน้นมาตลอดทุกวันเรื่อง “การดำรงอยู่ในพระองค์” 


• ก็มีพี่น้องถามพ่อว่า “ดำรงอยู่ในพระองค์ต้องเป็นอย่างไร การภาวนา การแก้บาปรับศีล การสวดสายประคำถือว่า เป็นการดำรงอยู่ในพระองค์พอไหม”


• เมื่อวานพ่อได้ให้คำตอบจากพระคัมภีร์ จากพระวาจาของพระเจ้าเอง... การดำรงอยู่ในพระองค์คือการถือพระบัญญัติแห่งความรักของพระเจ้า... เมื่อวานพ่อได้ย้ำข้อนี้

• พระวาจาวันนี้พาเราให้ต้องไปถึงแก่นที่ลึกลงไปอีก เพราะการดำรงอยู่ในพระองค์ คือ การถือบัญญัติของพระองค์.... พระองค์ตรัสชัดแสนชัด.. เพราะการดำรงอยู่ในพระองค์ คือ การดำรงอยู่ในความรักของพระเจ้า

o “นี่คือบัญญัติของเรา ให้ท่านทั้งหลายรักกันและกันเหมือนดังที่เรารักท่าน” ความรักทำให้เราดำรงอยู่ในกันและกัน ความรักทำให้เราสามารถดำรงอยู่ในความรักจริงๆ บัญญัติแห่งความรักนี่ถือว่าเป็นบัญญัติที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดเลยใช่ไหม ครับ... มีใครไม่มีความรัก มีใครไม่เคยรัก มีใครไม่เคยถูกรัก... สรุปว่า... การที่เรามีความรักต่อกันและกัน คือการถือบัญญัติของพระเจ้า และเป็น “ธรรมชาติ” ที่สุดของเราเลยครับ
o “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่ กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย ท่านทั้งหลายเป็นมิตรสหายของเรา ถ้าท่านทำตามที่เราสั่งท่าน” บัญญัติแห่งความรักยิ่งใหญ่ที่สุดที่การสละชีวิต พ่อคิดว่า ความรักแท้ ทำให้คนเรายอมเลิกนึกถึงตนเอง คิดถึงคนที่เรารักเสมอ ยอมสละชีวิตเพื่อคนรักได้... พระเยซูเจ้าทรงกระทำเช่นนั้น พระองค์ทรงยอมสละชีวิต บนไม้กางเขน เพราะอะไร... ถ้าไม่ใช่ “เพราะทรงรักเรา” นี่คือคำสอนที่มากกว่าคำสอน แต่เป็น แบอย่างแห่งคำสอนและชีวิตของเราจริงๆ

o พ่อเน้นเสมอว่า คริสตชนต้องมีแต่รัก รัก รัก... ครับ นั่นคือความจริงของความรักสำหรับเราทุกคนเสมอไป... รัก ทำให้เราเป็นมิตรสนิทกับพระเยซู เป็นลูกของพระเจ้า ความรักทำให้เกิดมิตรภาพระหว่างเรากับพระเจ้า เป็นมิตรภาพถาวรเสมอไปกับพระเจ้าของเรา.... พ่อมั่นใจ และยากยืนยันให้มั่นใจว่า เราคริสตชนจำเป็นต้องมีความรักเสมอนะครับ อย่าขาดความเป็นคริสตชน อย่าขาดสายสมัพันธ์กับพระเจ้าโดยขาดความรักต่อพระเจ้าเลยนะครับ อย่าได้ขาดหรือตัดตนเองจากลำต้นทรงชีวิตนี้เลยนะครับ

• พ่อว่าพ่อไม่ได้ฟลุคหรือบังเอิญ ที่พ่อเป็นคริสตชน พ่อไม่ได้บังเอิญเป็นคริสตชน และพี่น้องทุกท่านก็มิได้บังเอิญครับ... พระเจ้าทรงรักเรา ทรงเลือกเราให้รักมากกว่าคนอื่น เพื่อประกาศความรักของพระเจ้า ประกาศความเป็นศิษย์ของพระองค์ครับ...

• “มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน มอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผล และผลของท่านจะคงอยู่ เพื่อว่าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระบิดาจะประทานแก่ท่าน เราสั่งท่านทั้งหลายดังนี้ว่า ท่านทั้งหลายจงรักกัน”

o อ่านประโยคนี้ดีและประกาศด้วยความมั่นใจครับ... พี่น้องที่รักครับ

o พระองคทรงเลือกเราแน่นอน

o ทรงมอบภารกิจให้เรา “รัก” ดังเช่นพระองค์ ความรักนี้เป็นธรรมชาติของเรา ขาดไม่ได้ และก็เป็น ภารกิจแท้ของความเป็นคริสตชนด้วยครับ

o และพระองค์สัญญาครับ ถ้าเราขออะไรจากพระบิดา เพราะทรงเป็นพระบิดา และเพราะเรารักพระเจ้า พระบิดาจะประทานให้ครับ... พระเจ้าเป็นความรัก การขอพระเจ้าคือการขอความรักเสมอไปจากพระองค์ด้วยครับ
o และพระองค์กำชับชัดอีกครั้ง สบายใจได้ เพื่อดำรงอยู่ในพระองค์ ชัดๆอีกทีนะ... “ท่านทั้งหลายจงรักกันและกัน” 

o ไปครับ ไปปฏิบัติ ไปรักกันด้วยใจจริง และเราจะเป็นศิษย์แท้ของพระองค์ เราจะเป็นบุตรของพระเจ้า เรจะเป็นมิตรนิรันดร์กับพระเจ้า... และเราจะเป็นพี่น้องกันจริงๆเสมอไป... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย