Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2015
สัปดาห์ที่ห้า เทศกาลปัสกา
ยน 15:9-11…
9พระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไร
เราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้น
จงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิด
10ถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา
ท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเรา
เหมือนกับที่เราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระบิดาของเรา
และดำรงอยู่ในความรักของพระองค์
11เราบอกเรื่องเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายแล้ว
เพื่อให้ความยินดีของเราอยู่กับท่าน
และความยินดีของท่านจะสมบูรณ์

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ท่านทั้งหลายจงดำรงอยู่ในเรา....” คำสำคัญ “ดำรงอยู่ใน” เมื่อพ่อนำเสนอพระวรสารตอนนี้ แล้วก็มีคำถามต่อมาจริงๆ มีพี่น้องถามพ่อว่า “ดำรงอยู่ในหมายความว่าอย่างไร” การสวดภาวนา การไปวัด การจำศีล สวดสายประคำ เรียกว่า เป็นการ “ดำรงอยู่ในพระเจ้านั้นพอไหม” แล้วก็มีคำถามเช่นนี้ครับ... คำถามนี้เป็นโอกาสดีครับที่จะทำให้พ่อได้เขียนบทเทศน์ต่อไป เพราะยอห์นบทที่ 15 กล่าวถึง กิ่งองุ่นที่ต้องติดกับลำต้น ต้องเป็นกิ่งแท้ ต้องไม่ใช้กิ่งกาฝาก พ่อกล่าวถึงเมื่อวานนี้แล้ว... สำคัญที่เราต้องมีชีวิตพระเจ้าในชีวิตของเรา เราต้องมีพลังของพระเจ้าไหลเวียนอยู่ในชีวิตของเรา... เป็นคำที่พ่อใช้บ่อยคือ “มีชีวิตพระในชีวิตเรา”

• ครับ มีคำถามพ่อจริงๆว่า มีกิจศรัทธาต่างๆพอไหมที่จะกล่าวได้ว่า มีพระเจ้าในชีวิตเรา... ไม่แปลกครับ... พ่อเคยมีประสบการณ์เสมอที่มีลูกพระที่น่ารักที่เป็นห่วงชีวิตคริสตชนของตน เพราะเราต้องไปวัดไปฉลองวันพระเจ้า

o มีคนถามพ่อว่า “พ่อค่ะ จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ ไปกับครอบครัว หรือไปเรือสำราญกับครอบครัว หรือไปพักผ่อนกับครอบครัว และต้องผ่านวันอาทิตย์ ไม่อยากขาดวัดวันอาทิตย์.... ไม่อยากขาดมิสซา เพราะไปมาตลอด... พ่อจะทำอย่างไร จะบาปไหม ไม่อยากไปเลยเพราะต้องขาดวัด” พ่อตอบทันทีครับ

o “ไปเลยลูก ไปเลย ไม่ต้องห่วงพระเจ้าในวันอาทิตย์นั้นๆที่ลูกจะไม่อยู่ ไปกับครอบครัว ไปมีความสุขกับครอบครัว หรือไปทำงานที่จำเป็นเพื่อครอบครัว และบังเอิญต้องเป็นวันอาทิตย์... ไปเถอะครับ พ่อเชื่อว่า ถ้าพระเจ้าพระบิดาอยู่ที่นี่ ได้ยินลูกขอร้อง ขอไปเที่ยววันอาทิตย์กับครอบครัว... พ่อเชื่อว่า พระเจ้าพระบิดาจะตรัสแบบพ่อว่า “ไปเถอะลูก พ่อดีใจ และรู้นะ เราไปกับลูกด้วย”...

o พี่น้องที่รัก ไปเถอะครับ ถ้าจำเป็นไปกับครอบครัว นานๆมีโอกาสที ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นไปเถอะ... เป็นคริสตชนแบบผู้ใหญ่ครับ.. เข้าใจความรักของพระเจ้า มีชีวิตของพระเจ้าในชีวิตเรา “ดำรงอยู่ในพระองค์และพระองค์อยู่ในเรา แม้ในยามที่เราอาจไปวัดไม่ได้” ถ้าเราไปได้ เราก็ไปเสมอเพื่อทำหน้าที่ลูกที่ดีของพระเจ้า และพี่น้องที่ดีกับทุกคนจริงๆ

• เมื่อมีคนถามพ่อว่า “ดำรงอยู่ในพระองค์ขนาดไหนจึงจะพอ ภาวนา มิสซา แก้บาป สวดสายประคำ ฯลฯ” พ่อมีคำตอบครับ... จากพระวรสารวันนี้เลย ตรงประเด็นที่สุด เจ๋งที่สุดแล้ว พระเยซูเจ้าตรัสแสนงดงาม พระวาจาที่ตรงไปตรงมาจริงๆ พระวาจาวันนี้เลย

o “พระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไร เราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้น

o จงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิด ถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา ท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเรา เหมือนกับที่เราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระบิดาของเรา และดำรงอยู่ในความรักของพระองค์”


• ดำรงอยู่ในพระเจ้า คือ “ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์” ไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้ว การดำรงอยู่ในพระเจ้า ไม่ใช่พิธีกรรมเท่านั้น ไม่ใช่สายประคำ หรือกิจศรัทธาอื่นๆ ไม่มีอะไรสำคัญกว่า การ “ปฏิบัติพระบัญญัติของพระองค์” คือ “บัญญัติแห่งความรัก” 

o รักพระเจ้าสุดดวงใจ

o รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองจริงๆ 

o รัก รัก รัก มีแต่รักเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เท่านั้น ที่ยืนยันว่าเรารักพระเจ้า และมีแต่รักพระเจ้าสุดดวงใจเท่านั้น...ที่ยืนยันว่าความรักของเราต่อเพื่อน พี่น้องนั้นเป็นความรักที่แท้จริงและเป็นความรักเมตตาอย่างมีเหตุผลมาก ที่สุด....

• การเดินทางไปพักผ่อนที่จำเป็นต้องขาดวัด... เรื่องเล็กเลย เพราะเป็นโอกาสรักครอบครัวมากกว่าปกติ รักมากเป็นพิเศษ แต่ไม่ใช่อ้างๆ และก็ไปโดยตั้งใจทิ้งวัดวันอาทิตย์ เพราะพ่อรู้ว่า คนที่ปรึกษาพ่อเขารักพระเจ้าเสมอจริงๆ เป็นคริสตชนที่ดีมากๆ เป็นผู้ใหญ่มากๆ ในความเชื่อ พ่อจึงกล้าเสริมกำลังเขาให้ไปได้เลย ไม่ต้องกังวลใดๆเลย ไปเถอะครับ...


• พี่น้องที่รัก ถึงเวลาที่เราต้องดำรงอยู่ในพระเจ้าอย่างเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อครับ....

o พระวาจา ศีลมาหสนิท และการภาวนา คือหัวใจของชีวิตภายในของเราที่ดำรงอยู่ในพะเจ้า... อาศัยการรักการอ่านศึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ปฏิบัติตามพระวาจา หรือพระบัญญัติ” เราดำรงอยู่ในพระองค์... กิจศรัทธาอื่นๆ ล้วนส่งเสริมชีวิตเรากับพระเจ้าครับ... การสวดสายประคำ การเดินรูป การภาวนาพระเมตตา หรืออะไรก็ตาม ล้วนแล้วแต่ต้องมุ่งไปเสริมกำลังความเชื่อศรัทธาในพระวาจาของพระเจ้าครับ... มุ่งไปเสริมความเชื่อในศีลมหาสนิท... อย่างนี้ใช่เลย กิจศรัทธาไม่ได้เป็นหลัก แต่ชีวิตพระเจ้าที่เปิดเผยแก่เราโดยพระวาจาและศีลมหาสนิทเป็นหลัก...จริงๆ ครับ

o กิจศรัทธาต้องไม่เป็นหลักครับ แต่เป็นเครื่องเสริมกำลังความเชื่อในพระวาจาและในศีลมหาสนิทเสมอครับ... ทุกอย่างล้วนมีค่าเสมอเมื่อมีเป้าหมายและรากฐานอยู่ที่ “พระวาจาของพระเจ้าและศีลมหาสนิทในการบูชาขอบพระคุณโดยเฉพาะ”

o เปรียบเทียบ พระวาจา ศีลมหาสนิท... คือ อาหารจานหลัก เมนคอร์สครับ... ส่วนกิจศรัทธาอื่นๆทั้งส่วนตัวและส่วนรวมล้วนเป็นอาหารหวานที่สวยงาม... แต่เด็กๆชอบของหวานครับ ไม่ยอมรับประทานเมนคอร์สที่เตรียมไว้อย่างดี.. พ่อสมัยเป็นเด็ก ถ้าเริ่มมื้ออาหารที่ขนมละก็จาแม่ตีมือทันที.. (จริงๆบ้านพ่อสมัยพ่อเป็นเด็กไม่ค่อยเคยได้มีขนมหลานหลังอาหารเท่าไรหรอก ครับ) แต่ถ้าเริ่มผิด จะโดนดุเสมอว่า “กินแต่ขนมไม่รู้จักกินข้าว” พ่อก็จะโกรธครับ... ก็ชอบขนมนี่นา.. แต่จาแม่รู้ว่า ลูกต้องรับประทานข้าวและอาหารจานหลักครับ....

o ดังนั้น พ่อบอกตรงๆ คนที่รู้คุณค่าของเมนคอร์ส จานหลัก จะรู้ว่า อาหารหวานจบท้ายนั้น แสนดีและมีค่ามาก มันทำให้อาหารจานหลักที่สุดยอดจบลงด้วยอย่างดี แต่ แต่ แต่ มีเด็กๆจำนวนมาก วิ่งหาขนมหาน ไอสครีม หรือขนมหน้าตาสวยน่ารัก วิ่งวนรอบไม่ปล่อยเลย ก็เลยขาดโอกาสขาดอาหารหลักไป อาหารหลักที่จำเป็น.....

• พี่น้องที่รักครับ... อาหารหลักของเรา หล่อเลี้ยงชีวิตเรา ทำให้เราดำรงอยู่ในพระองค์ และพระองค์ดำรงอยู่ในเรา.. คือ “พระวาจาของพระเจ้า และพระกายและพระโลหิตของพระองค์” ตรงนี้มั่นใจได้เลยครับ.....และเชื่อพ่อได้เลย คนที่รักพระวาจาของพระเจ้า และรับพระกายย่อมมีพลังยิ่งใหญ่ที่จะ “ปฏิบัติ” ตามพระองค์ เหมือนที่พระองค์ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของพระองค์... ถ้าได้รับอาหารจานหลักแล้ว ขนมหวานไม่ทานบ้างก็ได้ครับ... ไม่เป็นไรเลย... และถ้ารับประทานอาหารหลักครบเสมอ แข็งแรงฝ่ายกายใจ บางมื้อจำเป็นต้องขาดไปบ้าง ไม่ตายครับ.. จำเป็นก็อดได้... ถ้าอดเพื่อรักมากขึ้น สบายมาก พ่อแม่อดได้หลายมื้อเพื่อให้ลูกได้มีกิน... ไม่มีปัญหาเลยครับ... ถ้าอดบ้างเพื่อแบ่งปันให้คนที่ขาดจริงๆ ด้วยรักเมตตา สบายมากครับ อิ่มใจ และอยู่ได้อย่างสบาย...


• พี่น้องเข้าใจภาษาเปรียบเทียบของพ่อนะครับ เป็นคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆ ก็ง่ายสบายมากครับ การเป็นคริสตชนที่แท้จริง ไม่เครียดครับ ไม่กังวลครับ สบาย เป็นลูกพระสบายมากครับ... ขอให้มีความสุข เป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อ และ “ดำรงอยู่ในพระองค์” โดย “ปฏิบัติตามบัญญัติแห่งความรักเมตตา” ดังเช่นพระองค์นะครับ พระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย