Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2015
สัปดาห์ที่สี่ เทศกาลปัสกา
ยน 10:22-30…

22ขณะนั้นเป็นเทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม และเป็นฤดูหนาว 23พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินอยู่ในพระวิหารที่เฉลียงซาโลมอน 24ชาวยิวมาล้อมพระองค์ไว้ ทูลว่า “ท่านจะปล่อยให้ใจของพวกเราสงสัยอยู่นานเท่าใด ถ้าท่านเป็นพระคริสตเจ้า ก็จงบอกพวกเราให้ชัดเจนเถิด” 25พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า
เราบอกท่านทั้งหลายแล้วแต่ท่านไม่เชื่อ
กิจการที่เราทำในนามของพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้เรา
26แต่ท่านไม่เชื่อ
เพราะท่านไม่ใช่แกะของเรา
27แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา
เรารู้จักมัน และมันก็ตามเรา
28เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะเหล่านั้น
และมันจะไม่พินาศเลยตลอดนิรันดร
ไม่มีใครแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือเราได้
29พระบิดาของเรา ผู้ประทานแกะเหล่านี้ให้เรา ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกคน
และไม่มีใครแย่งชิง ไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้
30เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• ถ้าเราเป็นแกะของพระเยซู เราต้องเชื่อในเรา... พระเยซูเจ้าเป็นนายชุมพาบลที่ดี พระวรสารนักบุญยอห์นทำให้เราได้สัมผัสความรักนี้โดยผ่านทางพระวรสารของท่าน พ่อรู้จริงๆว่า การได้รู้จักพระเยซู ได้เข้ามาเป็นแกะในฝูงของพระองค์ พ่อยิ่งอ่านพ่อยิ่งภูมิใจในพระองค์ในฐานะพระชุมพาบาล... วันนี้พ่ออยากเขียนนิดหน่อยเท่านั้น เขียนจากห้องพยาบาของจา พ่อนั่งไตร่ตรองพระวาจาพบว่า

o พ่อดีใจ ไม่เคยเสียใจ และอยากบอกว่า เราโชคดีมากที่ได้เข้ามาเป็นแกะในฝูงที่พระองค์เป็นเจ้าของดูและเรา พ่อรู้สึกว่า เราคริสตชนต้องมีความสุขและภูมิใจที่สุด

o พ่อคิดว่า เรามีเพื่อนๆพี่น้องแกะในฝูงเดียวกันที่อาจไม่ว่าด้วยเหตุผลใดที่ทำให้ห่าง เหินไปจากพระองค์ อาจเป็นเพราะแกะดื้ดหลงทาง หรืออาจเป็นเพราะพ่อเอง บรรดาดาพระสงฆ์ นักบวช หรือเพื่อนพี่น้องคริสตชนที่ด้วยกันที่อาจไม่ได้ทำหน้าที่ผู้รับใช้เลี้ยงดู ที่ดีของพระเจ้า เป็นเหตุให้พี่น้องของเราสะดุด เคืองโกรธ หรือผิดหวัง หันหลังเดินหนีพระศาสนจักรหรือมวลพี่น้องคริสตชนไป... พ่อเพิ่งผ่านมัชชาใหญ่มา พ่อได้เห็นข้อเสนอที่ชัดน่ารักมาๆ... เป้าหมายเพื่อการปรกาศข่าวดี

o คือ “บุคคลที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วแต่มิได้ดำเนินชีวิตตามพันธกิจของศีลล้างบาป และมิได้รับความบรรเทาใจแท้จริงจากความเชื่อ โดยสาเหตุใดๆ ก็ตาม พระศาสนจักรในฐานะมารดาผู้เอาใจใส่เสมอจึงมีพันธกิจเร่งด่วนช่วยให้บุคคล เหล่านี้ได้กลับเข้ามาสัมผัสความรักและความเมตตาของพระเจ้า รับความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ปรารถนาที่จะผูกมัดตนเองกับพระคริสตเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับสมาชิกของพระ ศาสนจักร พร้อมที่จะดำเนินชีวิตเป็นเกลือดองแผ่นดิน เป็นแสงสว่างส่องโลก และเป็นเชื้อแป้งที่มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป”

o ดังนั้น อ่านพระวาจาวันนี้ พ่อรู้สึกคิดถึงเพื่อนพี่น้องคริสตชนที่ห่างวัดไป เพราะตนเอง เพราะสังคม หรือเพราะวัด เพราะชุมชนวัด เพราะพระสงฆ์เจ้าวัด นักบวช ฯลฯ อย่าตำหนิกันเลยครับ... แต่ว่า...ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ พ่อคิดว่าพระเยซูเจ้าทรงปรารถนาจะเอาใจใส่ พระศาสนจักรเป็นมารดาและพี่น้อง เราน่าจะปราถนาจะคิดกันมากเพื่อรักษากัน เยียวยากัน ขอโทษกัน พากันกลับมา...

o พ่อคิดเสมอว่า บางทีพ่อก็เป็นแกะตัวที่หลงทางไปเหมือนกัน.. และเมื่อแกะหลงฝูงไปบ้าง หมาป่าคงจ้องเล่นงานเพราะมันไม่มีฝูงดูแลแล้ว... ณ เวลานั้น ไม่ปลอดภัย... พ่อคิดว่า ถ้าพ่อเป็นแกะตัวนั้นที่กำลังหลงฝูง พ่อคิดว่า...พ่อคงวิ่งพล่านเลยเพราะคิดถึงฝูง คิดถึงพวก แม้บางที ฝูงอาจไม่ได้คิดถึงพ่อเลยก็เป็นได้ แต่อยากกลับละ ถ้ามีใครส่งเสียงเรียก หรือพี่น้องออกตามหา ถ้าเจอ พ่อคงดีใจที่สุดแน่... 

o พี่น้องของพ่อครับ 

1. อย่าปล่อยกันให้หลงฝูงเลยนะครับ 

2. อย่าบีบกั้นทำร้ายไล่กันออกจากฝูงและตนเองกลายเป็นแกะหลงฝูงไปโดยไม่รู้ตัว เลยนะครับ... ตัดตัวเองจากคนอื่นโดยไม่รู้ตัว และคิดว่าคนอื่นเขาตัดเรา 

3. อย่าเผลตัวทำตัวแปลกแยกจนน่าเกลียดน่าชังแต่คิดว่าดูดีกว่าคนอื่นเลยนะครับ

4. อย่าเล่นการเมืองในหมู่เรา อย่าทะเลาะเบาะแว้งแย่งอำนาจตำแหน่งกันเลย จนกระทั่ง การศาสนากลายเป็นการเมืองที่บีบคั้นกันให้ต้องออกไป ให้บางคนต้องออกไปจากหมู่คณะเลยนะครับ พอเถอะการเมืองในระหว่างเราพระสันตะปาปาฟรังซิสสอนไว้ครับ

5. อย่าใช้อำนาจหรือแรงจูงใจทางสังคมแบ่งพรรคแบ่งพวก จนพี่น้องของเราต้องระเห็ดออกไปเองเพราะรู้สึกแปลกแยก

6. อย่าไล่ที่ไล่ทางกันเลยนะครับ เบียดเบียนกันจนอยู่ไม่ได้ เปิดที่ให้ว่าง ให้พี่น้องของเรามีทีเถอะนะครับ

7. อย่าทำร้ายกันเองด้วยการแบ่งชนชั้น นามสกุลม หรือฐานะหน้าตาเลย เพราะความเรียบง่าย พอเพียง ความยากจน และสุภาพถ่อมตนเห็นใจ คือลักษณะของนายชุมพาบาลที่ดีของเรานะครับ...

• พี่น้องที่รักครับ... ฟังพระวาจาวันนี้แล้วอบอุ่นใจเป็นที่สุด... พ่อขอให้เราสรุปด้วยพระวาจาของพระเจ้าเอง อบอุ่นที่สุดแล้วที่เป็นคริสตน สบายใจที่สุดแล้วที่เราเป็นคริสตชนครับ.... 

o “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักมัน และมันก็ตามเรา เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะเหล่านั้น และมันจะไม่พินาศเลยตลอดนิรันดร ไม่มีใครแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือเราได้ พระบิดาของเรา ผู้ประทานแกะเหล่านี้ให้เรา ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกคนและไม่มีใครแย่งชิง ไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้ เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน”

• พี่น้องที่รักครับ ให้เราวางใจในพระองค์ และพระองค์จะพาเราเดินไปในหนทางที่สนปลอดภัย เดินไปกับพระองค์ในทุ่งหญ้าหรือในทะเลทราย เป็นแกะฝูงเดียว นายชุมพาบาลผู้เดียว


• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้รักกันดังที่พระองค์ทรงรักเราเสมอไป... ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย