Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคาร 14 เมษายน 2015
สัปดาห์ที่สองเทศกาลปัสกา
ยน 3:7-15…
7อย่าประหลาดใจถ้าเราบอกท่านว่า ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเกิดใหม่จากเบื้องบน 8ลม ย่อมพัดไปในที่ที่ลมต้องการ ท่านได้ยินเสียงลมพัดแต่ไม่รู้ว่า ลมพัดมาจากไหน และจะพัดไปไหน ทุกคนที่เกิดจากพระจิตเจ้าก็เป็นเช่นนี้” 9นิโคเดมัสทูลถามพระองค์ว่า “เหตุการณ์เช่นนี้จะเป็นไปได้อย่างไร” 10พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านเป็นอาจารย์ของชาวอิสราเอล ท่านไม่รู้เรื่องเหล่านี้หรือ 11เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องที่เรารู้ และเป็นพยานถึงเรื่องที่เราเห็น แต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมรับคำยืนยันของเรา 12ถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อเมื่อเราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับโลกนี้ ท่านจะเชื่อได้อย่างไรเมื่อเราจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสวรรค์
13ไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์ นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้น 14โมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรแห่งมนุษย์ ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น 15เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• ชัดเจนมากเมื่อนิโคเดมัสมาพบพระเยซูเจ้าในยามค่ำคืน... เป็นฝ่ายพระเยซูเจ้าที่จะต้องตอบ และอธิบายเรื่องราวให้กับนิโคเดมัส ปกติตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยิว การไปหา “รับบี” อาจราย์ของชาวยิวนั้นเป็นเรื่องปกติมาก ถ้าต้องการคำแนะนำเรื่องพระเจ้า เรื่องศาสนาและความเชื่อ และเวลาค่ำคืนเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการสนทนา และการขอความรู้จากบรรดาผู้นำทางศาสนา ยิ่งถ้าเป็นสมาชิกของสภาสูงของศาสนายิวเช่นนิโคเดมัส ไม่แปลกถ้าจะมีคนมาหาคนแบบนิโคเดมัสเพื่อขอความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของพระเจ้า...

• แต่กลับกลายเป็นว่า นิโคเดมมัสเป็นฝ่ายมาหาพระเยซูเจ้า ซึ่งพระวรสารนักบุญยอห์นโดยตั้งใจ นำเสนอให้เราได้เห็นว่า พระเยซูเจ้ายิ่งใหญ่กว่ารับบีใดๆ และที่สำคัญเมื่อนิโคเดมัสมาท่านได้กล่าวเรียกพระเยซูเจ้าว่า “รับบี Rabbi” แปลว่า “อาจารย์” และนิโคเดมัสยืนยันว่า “พวกเรารู้ว่า ท่านมาจากพระเจ้า...” พระวรสารยืนยันเด็ดขาดให้เราเป็นชัดเจนว่า... พระเยซูคือคำตอบของอาจารย์แท้จริง พระองค์คืออาจารย์เหนืออาจารย์ทั้งหลาย เพราะพระองค์มาจากพระเจ้าและที่สำคัญ นิโดเดมัสเป็นฝ่ายมานั่งฟังคำสอนของพระเจ้า (ยอห์นนำเสนอแนบเนียนมาก เพื่อบอกกับเราว่า พระเยซูเจ้าเป็นใครจริงๆ และทรงยิ่งใหญ่เพียงใด ซึ่งนี่แหละคือเจตนาของพระวรสารที่ต้องการสื่อสารให้แก่เรา สอนเราถึง “ความจริง” เกี่ยวกับพระเยซูเจ้า”

• กลายเป็นว่า นิโคเดมัสเป็นผู้ถามและพระเยซูเจ้าเป็นผู้ตอบคำถาม... ทั้งสองกำลังสนทนาและพระเยซูเจ้ากำลังสอนเรื่อง “การเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิตเจ้า”

o นิโคเดมัสถามพระองค์ “นิโคเดมัสทูลถามพระองค์ว่า “เหตุการณ์เช่นนี้จะเป็นไปได้อย่างไร”” ตรงนี้แหละคือความเหนือชั้นของพระเยซูเจ้า พระองค์คือรับบีแท้จริง และมาจากพระเจ้า...
o พระเยซูเจ้าตอบเขาเชิงประชดประชันให้คิดต่อและทำให้เห็นว่า อาจารย์ของชาวยิวต้องเป็นฝ่ายมาพบพระเยซูเจ้าจริงๆ “พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านเป็นอาจารย์ของชาวอิสราเอล ท่านไม่รู้เรื่องเหล่านี้หรือ”” ภาษาของพระวรสารนักบุญยอห์นบ่อยครั้งเป็นแบบนี้... เป็นภาษาแบบ Irony คือ “ประชดประชันให้ผู้อ่านได้คิด” ความคิดของเราผู้อ่านพระวรสารยิ่งทวีพลังให้เห็นว่า... นิโคเดมัสอาจารย์ชาวยิวช่างไม่มีความรู้ในเรื่องความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า การได้เกิดใหม่ในน้ำและพระจิตเจ้าจริงๆ อาจารย์ “รับบี” น่าจะรู้ แต่ไม่รู้ สรุปคือ ถ้าเราต้องการเรียนรู้เรื่องชีวิตนิรันดร เรื่องการเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิตเจ้า... เราต้อง “ฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้า” ครับ

• พระเยซูเจ้าได้ให้คำอรรถาธิบายพระคัมภีร์แก่นิโคเดมัส นี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจของพระวรสารนักบุญยอห์นจริงๆ... พระอาจารย์เจ้าสวรรค์ทรงให้คำสอนทางพระคัมภีร์แก่อาจารย์ชาวยิว.. และหัวใจของคำสอนนั้นคืออะไร หัวใจของความเชื่อก็ได้ปรากฏที่นี่และการันตีด้วยพระวาจาของพระเยซูเจ้า.. เพราะว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องที่เรารู้ และเป็นพยานถึงเรื่องที่เราเห็น”

o ความต่างที่สุดยอดคือ พระองค์มาจากพระเจ้าพระบิดา เป็นพระองค์ผู้เดียวที่เคยอยู่ในพระอุระของพระบิดาและทรงรู้จักพระบิดา
o พระเยซูเจ้าตรัสถึงความจริงหรือมากกว่านั้น “ประสบการณ์ของพระองค์กับพระเจ้าพระบิดา และพระองค์กำลังเป็นพยานถึงเรื่องนี้
o จุดประสงค์สำคัญคือ “เชื่อในพระองค์”

o พี่น้องที่รัก... พ่อรู้และพ่อมั่นใจว่า ถามอีกสักกี่ครั้งว่ารู้จักพระเยซูเจ้าไหม เชื่อศรัทธาในพระเยซูเจ้าไหม พ่อมั่นใจว่า เราเชื่อ เราศรัทธา... แต่หัวใจสำคัญอย่างยิ่งคือเราต้องประกาศด้วยชีวิตของเราว่าเราเชื่อในพระองค์จริงๆ “ความเชื่อคือการยอมมอบชีวิตของเราทั้งหมด จะเรียกว่า ไปตามอุดมการณ์หรือเทอุดมการณ์ให้กับพระเยซูเจ้า แต่เป็นอะไรที่มากกว่านั้น เพราะความเชื่อในพระองค์ คือ การมอบหัวใจทั้งหมดยอมให้กับคำสอนของพระเยซูเจ้า คนที่เชื่อในพระเยซูเจ้าจะแข็งแกร่งและแข็งแรงมากๆ ไม่ใช่ในความเชื่อหรือยัดมั่นตนเอง แต่ “ในพระบุคคลของพระเยซู”” (In the Person of Jesus)

o พี่น้องเคยเชื่อศรัทธาในใครจริงๆ ไหม... ถ้าใช่ สำรวจได้เลยว่า เรามอบหัวใจของเราหมดจริงๆ ยอมเชื่อ ทุ่มเทหมดหัวใจ.. (ถ้าใครคนนั้นคือเป้าหมายที่แท้จริงและสุดยอดจริงๆ แต่ในชีวิตจริงของมนุษย์ยังยากเพราะคนๆนั้นที่เรารักอาจไม่ได้ดีจริงอย่างที่เราได้เชื่อมั่น...) แต่ถ้าคนๆ นั้นคือ “พระบุคคลแท้คือพระเยซู พ่อมั่นใจว่าเราเชื่อศรัทธาได้หมด เพราะพระองค์ไม่มีหวังหลงหรือหลอกลวง และทรงเป็นองค์ความจริง”
o ดังนั้น พระเยซูเจ้าทรงยืนยัน... “ถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อเมื่อเราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับโลกนี้ ท่านจะเชื่อได้อย่างไรเมื่อเราจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสวรรค์”

• พี่น้องที่รัก พ่ออยากจะสรุปว่า... การเชื่อในพระเยซูเจ้า การได้รักพระองค์ ได้มีประสบการณ์ในพระวาจาของพระองค์ เราทุกคนอยู่ในประสบการณ์ “สวรรค์” ครับ และเราจะได้เรียนรู้ความเชื่อแท้จริงในพระองค์และเราจะได้มีประสบการณ์ “ความรัก” แท้จริงที่ไม่มีวันที่จะสิ้นสุด... พ่อยอมรับว่า ความรักของมนุษย์เราอาจเปลี่ยนไป แต่...ฝ่ายพระเจ้า พระองค์ทรงรักนิรันดร์และกำลังคำจุนและเติมเต็มความอ่อนแอในความรักของเรามนุษย์อยู่เสมอ

• พ่ออยากให้เราได้ทำตัวเราเหมือนนิโคเดมัสจังเลยครับ... ไปนั่งสนทนากับพระองค์พระเจ้าองค์ความรักแท้ ให้พระองค์สอนความรักและความจริงให้กับเรา... โดยการอ่านพระคัมภีร์ พระวาจาของพระเจ้า และพ่อมั่นใจว่า พระวาจาของพระองค์จะค่อยๆสอนและดลใจเราให้รักพระองค์ และเติมเสริมความรักหรือความเชื่อของเราในกันและกันกับเพื่อนพี่น้องในโลกนี้... กล่าวง่าย.. พี่น้องครับ เชื่อเถอะความรักของพระเจ้าจะเสริมความรักของเราต่อเพื่อนพี่น้องให้แข็งแรงมากขึ้นเสมอครับ เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่เสด็จมาหาเรา มาเพื่อรักเราและสอนความจริงให้กับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงแห่งความรักแท้...

• ทรงถูกยกขึ้นบนไม้กางเขน...เป็นเครื่องหมาย ของการคืนดีกับพระเจ้า เป็นสะพานทอดระหว่างเรากับพระเจ้า ไม้กางเขนเป็นดังสะพานเชื่อมเรากับพระเจ้า... กางเขน คือ เครื่องหมายของความรักและการให้อภัยจนถึงที่สุดที่พระเจ้าทรงรักเรา... เหมือน “เกลือจิ้มเกลือ” มนุษย์ต้องตายเพราะบาป พระเจ้าจึงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของเรา... หรือจะให้เข้าใจง่ายขึ้น... คือ มนุษย์พ่ายแพ้ความรักแท้เพราะความเห็นแก่ตัวที่ทำลายความรักแท้... พระเจ้าเสด็จมาเป็นรักแท้และยอมตายเพื่อเราบนไม้กางเขนแบบไม่ทรงเห็นแก่ตัวพระองค์เองเลย ให้หมด เทหมด ยอมสิ้นพระชนม์เพราะความรักต่อเรามนุษย์...

o ดังนั้น พระองค์จึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรักแก่เรา
o การที่ทรงถูกยกขึ้นบนกางเขน เป็นการประกาศศักดาแห่งความรักแบบที่ไม่ทรงเห็นแก่ตัวเลย คือ “ความรักแท้” ที่ยอมมอบชีวิตของตนเพื่อเรา
o พี่น้องที่รัก เรียนแบบความรักของพระเจ้า ศรัทธาในความรักของพระเจ้า พ่อทราบครับว่า หลายท่านผิดหวังในคนรัก หลายครอบครัวต้องเผชิญกับความเท็จเทียมของความรักเพราะความเห็นแก่ตัวและขาดความรักแท้... แต่ พ่อเชิญชวนพวกเรา พ่อเองด้วย ให้เราได้สนทนากับพระเจ้าองค์ความรักแบบนิโคเดมัส... และให้เราได้รักพระเยซูบนไม้กางเขน ขอวิงวอนพระองค์โปรดเสริมพลังแก่เรา เติมเต็มความรักแก่เราเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความรักในความจริง”

o พี่น้องครับ “พระเจ้าเป็นความรัก และทรงเป็นความจริง” ความรักทำให้คนเรามีคุณค่าและมีความหมายที่สุดแล้วครับ... สุดยอดของความรักคือการให้อภัยเสมอ... ถ้ามีใครทำผิดกับเราในความรัก ให้อภัยครับ รักต่อไป แม้ถ้าเป็นครอบครัวที่อาจสานต่อกันต่อไปไม่ได้ เลิกร้างกันไป... แต่อยากติดใจในความผิดหวังและเจ็บปวดต่อไปเลย..

o ให้อภัย และมีความสุขสันติครับ จงเชื่อในความรักนะครับ จงเชื่อในพระเยซูพระเจ้าองค์ความรักครับ พระองค์ตรัสกับนิโคเดมัสว่า... “เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร”

o ขอพระเจ้าอวยพรและประธานชีวิตนิรันดรทุกท่าน ทุกคนทุกครอบครัวครับ...

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย