Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2015
อัฐมวารปัสกา
มก 16:9-15…
9หลังจากที่ทรงกลับคืนพระชนมชีพตอนเช้าตรู่วันต้นสัปดาห์แล้ว พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่มารีย์ชาวมักดาลาเป็นคนแรก นางคือผู้ที่พระองค์เคยทรงไล่ปีศาจเจ็ดตนออกไป 10นางจึงไปบอกผู้ที่กำลังร้องไห้เป็นทุกข์ซึ่งเคยอยู่กับพระองค์ 11เมื่อเขาเหล่านั้นได้ยินนางพูดว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่และนางเห็นพระองค์แล้ว เขาก็ไม่เชื่อ
12หลังจากนั้น พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ในรูปแตกต่างไปกับศิษย์สองคนซึ่งกำลังเดินทางไปชนบท 13เขาทั้งสองคนกลับมาเล่าให้คนอื่นฟัง แต่คนเหล่านั้นก็ไม่เชื่อเช่นเดียวกัน


14ในที่สุด พระองค์ทรงสำแดงพระองค์แก่อัครสาวกสิบเอ็ดคนขณะที่เขากำลังร่วมโต๊ะกินอาหารอยู่ ทรงตำหนิพวกเขาที่ไม่ยอมเชื่อและมีใจแข็งกระด้าง เพราะไม่ยอมเชื่อผู้ที่เห็นพระองค์เมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว 15พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง 16ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษ

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พระวรสารนักบุญมาระโก เป็นพระวรสารฉบับที่สั้นที่สุดในพระวรสารทั้งสี่... มาระโกเล่าเป็นสาระเดียวกันกับพระวรสารเล่มอื่นๆ นักวิชาการเชื่อวา พระวรสารเล่มอื่นๆนั้นใช้มาระโกเป็นต้นแบบไม่มากก็น้อย ดังนั้น เราจึงได้เห็นเรื่องเหล่านี้ในการสรุปของมาระโกในบทที่ 16 ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของพระวรสารของท่าน
o ตอนเช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ (วันแรกของสัปดาห์ คือ การเริ่มต้นชีวิตใหม่ สำหรับชาวยิวคือวันอาทิตย์ นั่นหมายถึงหลังจากวันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันสับบาโต วันเสาร์นั่นเอง วันต้นสัปดาห์ จึงเป็นวัน

• “พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่มารีย์ชาวมักดาลาเป็นคนแรก นางคือผู้ที่พระองค์เคยทรงไล่ปีศาจเจ็ดตนออกไป” (วันนี้พ่ออยากไตร่ตรองตอนนี้เป็นพิเศษ)
o ที่นี้พระวรสารบันทึกถึง “มารีย์ชาวมักดาลา” และให้ข้อมูลว่า นางคือผู้ที่พระองค์เคยขับไล่ปีศาจเจ็ดตนออกไป... หลายครั้ง มารีย์จึงได้ชื่อว่าเป็นหญิงคนบาป หรือถูกมองว่าเป็นคนบาปมาก... เมืองมักดาลา เป็นเมืองเล็กๆ เมืองท่าริมทะเลสาบกาลิลี... หลายคนก็ตีความกันว่านางคือหญิงโสเภณี แต่ข้อมูลยังสับสนกันมาก... แต่ แต่ ที่แน่ๆพระเยซูเจ้าเลือกที่จะปรากฏพระองค์แก่นางเป็นคนแรก น่าทึ่งจริงๆ
o พ่อสำรวจในพระวรสาร พ่อรู้แน่ใจว่าศิษย์ทรงรักนั้นพระวรสารกล่าวถึง และนักวิชาการและธรรมประเพณีก็เชื่อว่าศิษย์ที่ทรงรัก (ในพระวรสารนักบุญยอห์น) นั้นคือยอห์นบุตรของเศเบดีน้องชายของยากอบ... แต่พระวรสารไม่เคยบอกว่าเขาคนนี้รักพระเยซูเจ้ามากเป็นพิเศษ มีแต่คำว่า “ศิษย์ที่ทรงรัก” แต่สำหรับมารีย์ชาวมักดาลา เราไม่เคยมีข้อมูลว่าพระเยซูรักนางเป็นพิเศษแต่อย่างใด.. แต่ที่แน่ะ เรารู้ว่า มารีย์รักพระเยซู แสวงหาพระองค์ วิ่งไปที่พระคูหาแต่เช้าตรู่ (ยน 20) และวิ่งไปบอกศิษย์ที่ทรงรักว่าพระองค์หายไป... และนางก็ร้องไห้ที่พระคูหาและตามหาพระองค์...
o พ่อคิดว่าสิ่งสำคัญมีสองประการคู่กัน... คือ พระเยซูรักเราทุกคนแน่นอนและพระองค์รักมารีย์ แต่ประการที่สองคือเรารู้ว่า มารีย์นี้รักพระเยซูเจ้าด้วย...
o พ่อไม่สงสัย... วันนี้พระวรสารบอกกับเราว่ามารีย์ชาวมักดาลาคือคนที่พระองค์ไล่ผีเจ็ดตนออกไป พ่อจึงคิดว่า นางคงจะเป็นเครื่องหมายของการได้รับการปลดปล่อย หรือที่พระเยซูเจ้า เคยตรัสอีกตอนว่า “เพราะนางได้รับการอภัยมาก นางจึงรักมาก” (แม้เราไม่ทราบว่า ตอนที่ตรัสนี้หมายถึงมารีย์ชาวมักดาลาหรือไม่ ซึ่งเรามักจะปนๆกันในการตีความ) แต่อย่างไรก็ตาม...
o วันนี้ พ่ออยากขอเน้น... “มารีย์ชาวมักดาลาคือคนที่รักพระเยซูเจ้ามากๆแน่นอน...ไม่ต้องสงสัย พระวรสารเห็นพ้องว่า พระองค์ปรากฏแก่นางเป็นคนแรก”

• พ่อสรุปได้ไหมครับว่า ... คนที่รักพระเยซูเจ้ามากๆจะได้เห็นพระองค์เสมอและได้เห็นพระองค์...
o พ่อคิดว่า ตรงนี้จริงสำหรับความเชื่อของเรา... พ่อเชื่อว่า ถ้าเรารักพระเจ้า เราจะเห็นพระเจ้าในทุกสิ่ง พระคัมภีร์หมวดวรรณกรรมปรีชาญาณบอกว่า “ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าเท่านั้นที่จะได้พบปรีชาญาณ” (โยบ 28)
o พ่อเพิ่งไปเทศน์ให้คณะเซอร์ตลอดแปดวันเรื่องพระคัมภีร์ปรีชาญาณ... พ่อสรุปได้จริงๆว่า “คนโง่เท่านั้นที่ไม่เห็นพระเจ้า ไม่เห็นพระเจ้าในเพื่อนพี่น้อง ไม่เห็นพระเจ้าในทุกสิ่งสร้าง...” ปรีชาญาณของพระเจ้าพบได้เสมอในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง...
o และโอกาสที่เราจะได้เห็น ได้พบปรีชาญาณนั้นพบได้ที่ใด เพิ่งฟังอาจารย์บรรยายในสัมมนาพระสงฆ์ ท่านเล่านิทานว่า “พระเจ้าสร้างมนุษย์และสรรพสัตว์และทรงถามว่า พระองค์จะซ่อนปรีชาญาณไว้ที่ไหนดี ที่มนุษย์จะหาไม่พบเพราะมนุษย์อยากได้ปรีชาญาณ... และที่สุดก็มีคำแนะนำจากหนูตัวน้อยๆ ด้อยค่าบอกกับพระเจ้าว่า “ซ่อนไว้ในใจมนุษย์สิ เขาจะไม่มีวันหาเจอ””
o นิทานนี้อาจจะเป็นวรรณกรรมประชดประชันว่า มนุษย์ไม่ค่อยเข้าไปถึงในหัวใจตนเอง... แต่ แต่ แต่... ถ้าอ่านพระคัมภีร์ และได้อ่านพระวรสาร ได้พบพระเยซูเจ้า “ด้วยหัวใจ” คือ “รัก รัก รัก” จะพบพระปรีชาญาณ คือ พระเจ้าแน่นอน...
o พ่อเทศน์ให้คณะเซอร์โดยเน้นว่า “มีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะเกลียดชัง มีแต่คนขาดปรีชาญาณเท่านั้นที่โกรธโมโหและเคียดแค้น และดึงดันทำบาปต่อไป...” คำไทยเรายังกล่าวว่า “โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า”... ก็จริงนะครับ...

• พี่น้องที่รัก ครับ วันเสาร์ในอัฐมวารปัสกาแล้วครับ... พ่อสรุปครับ
1. วันนี้พ่ออยากให้เราเป็นเหมือนมารีย์ชาวมักดาลา... คือ รักพระเยซูเจ้าจริงๆ เหมือนมารีย์... จงรักพระองค์ในเพื่อนพี่น้องของเราผู้ที่ยากไร้ชายขอบเป็นพิเศษ... รู้ไหมว่าคนยากไร้ชายขอบสุดคือชายของของหัวใจของเรานะครับ ที่เราได้ปิดใจใส่เขาจนเขาเข้ามาไม่ได้อีกแล้ว... เปิดใจ รัก ให้อภัยความผิดหรือไล่ผีเจ็ดตนหรือมากกว่านั้นไปจากใจเราเถอะครับ...
2. รักสมบูรณ์แบบในการให้อภัยนะครับ เอาน่า...เลิกโกรธ แต่เห็นใจ จงอย่าเก็บความโกรธที่ทำให้โง่และความโมโหที่ทำให้บ้า... จนทำให้ใจขุ่นมัวและหมองมอมอมแมมครบั.. จะยิ่งทำให้หาปรีชาญาณไม่เจอกันใหญ่ คือ ยิ่งฉลาดน้อยเกินไปทุกที... เพื่อว่าเมื่อใจใสสะอาดเราจะได้เห็นพระองค์เสมอครับ พระคัมภีร์กล่าวว่า “บุคคลที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ จะได้แลเห็นพระเจ้า” (เทียบ มธ 5 บุญลาภ)
3. จงเห็นพี่น้องของเราด้วยสายตาอันอ่อนโยนเสมอไปจริงๆ นะครับ... “ดวงตาที่เปี่ยมด้วยความรัก คือ ดวงตาเห็นธรรมแห่งปรีชาญาณครับ... คือ ได้เห็นพระเจ้า เห็นพระองค์ในพี่น้องและสิ่งสร้างทั้งมวล...”

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย