Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2015
อัฐมวารปัสกา
มธ 28:8-15…
8สตรีทั้งสองคนมีทั้งความกลัวและความยินดีอย่างยิ่ง รีบออกจากพระคูหา วิ่งไปแจ้งข่าวแก่บรรดาศิษย์ของพระองค์
9ทันใดนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาพบสตรีทั้งสองคน ตรัสว่า “จงยินดีเถิด” ทั้งสองคนจึงเข้าไปใกล้ กอดพระบาทนมัสการพระองค์ 10พระเยซูเจ้าตรัสว่า “อย่ากลัวเลย จงไปแจ้งข่าวแก่พี่น้องของเราให้ไปยังแคว้นกาลิลี เขาจะพบเราที่นั่น”
11เมื่อสตรีทั้งสองคนเดินทางไป ทหารยามบางคนเข้าไปในเมือง แจ้งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่บรรดาหัวหน้าสมณะ 12บุคคลเหล่านี้จึงประชุมปรึกษากันกับบรรดาผู้อาวุโสแล้วตกลงจ่ายเงินก้อนใหญ่ให้ทหาร 13สั่งว่า “ท่านทั้งหลายจงพูดว่า ‘บรรดาศิษย์ของเขามาขโมยศพไปในเวลากลางคืน ขณะที่เรากำลังหลับอยู่’ 14ถ้าเรื่องมาถึงหูของผู้ว่าราชการ เราจะชี้แจงแก่เขาทำให้ท่านพ้นโทษ”
15ทหารได้รับเงินและกระทำตามคำแนะนำ เรื่องนี้จึงเล่าลือกันในหมู่ชาวยิวจนกระทั่งทุกวันนี้

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• อัฐมวารปัสกา บัดนี้เราเข้าสู่อัฐมวารปัสกา เวลาแห่งการสมโภชปัสกาอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาหลายวัน กี่วันนั่นหรือ พ่อจำได้ว่าพ่อมีเรื่องราวเด็กๆฉลาดน้อยๆของพ่อ แต่ก็เป็นโอกาสให้พ่อได้จดจำเรื่องราวและโอกาสดีๆในชีวิตของพ่ออย่างมาก
o พ่อจำได้ว่า สมัยพ่อเป็นมาสเตอร์เณรที่บ้านเณรเล็ก พ่อมีโอกาสดีเพราะพ่อขับรถเป็นและมีใบขับขี่แล้ว พ่ออธิการให้พ่อขับรถใหพระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโยบ่อยๆ เพื่อไปฉลองวัด ไปโรงพยาบาล และโอกาสต่างๆ และพ่อก็ได้มีโอกาสขับรถให้ท่าน ท่านจะนั่งข้างหลัง พ่อก็ขับไปและก็เห็นท่านสวดสายประคำอยู่ตลอด ไม่ใช่เพราะพ่อเป็นคนขับนที่ทำให้ท่านสวดสายประคำตลอด แต่ท่านสวดของท่านเป็นประจำเมื่อท่านนั่งรถ... พ่อก็จะหาเรื่องชวนท่านคุยบ้าง สอบถามนั่นนี่ตามประสาพ่อ เพราะพ่อชอบถามท่าน ท่านเป็นนักปราชญ์ครับ ถามอะไรท่านก็จะให้ความรู้ได้เสมอ และอันที่จริงพ่อก็รักภาษาอยากเรียนภาษาก็เพราะท่านทำให้พ่อรู้สึกว่าตนเองยังโง่มาก ต้องเรียนอีกมาก ท่านมีวีตอบและสอนเสมอ
o วันหนึ่งในรถที่พ่อขับไป และพ่อก็ได้อ่านหนังสือที่เขาเขียนว่า “อัฐมวารปัสกา” พ่อก็ตั้งต้นสนทนากับพระคุณเจ้ายวงครับ “พระคุณเจ้าครับ อัฐมวารแปลว่าอะไรครับ” พ่อจำได้ พ่อจำได้แม่นยำที่สุด... ท่านแบบที่เสียดแทงดวงใจและสอนย้ำให้รู้เลยว่า เราต้องจำ...ท่านตอบว่า “เณร...เนี่ยเห็นไหม ไม่เรียนภาษาดีๆ ไม่รู้ภาษาลาติน และก็โง่แบบนี้..(แป่ว)... ไม่รู้ภาษาก็โง่แบบนี้นี่แหละ... “อัฐ” ได้ยินเสียงอะไร “อัถถะ” ได้ยินไหม “อัถ...เอท...งัย ภาษาอังกฤษ eight เอท น่ะ แปลว่า แปด ใช่ไหม อัฐมวาร ก็แปลว่า แปดวันงัยละ... เนี่ย ไม่รู้รากภาษาก็โง่แบบนี้..(แป่ว)”... และท่านก็ตอบต่อไป.. “และเก้า ล่ะ เลขเก้า ภาษาอังกฤษคือ nine ใช่ไหม ได้ยินเสียงไหม “นาย” หรือ “นพ” น่ะ ก็ “นพวาร” น่ะ รู้ใช่ไหมว่าแปลว่า เก้าวัน... เนี่ย ไม่รู้ภาษาดีๆ ก็โง่แบบนี้...” อูยยยย...เจ็บบาดใจ แต่พ่อก็ดีใจมาก ชอบมาก รู้เลยว่า ภาษานี่ดีจริงๆ รู้ภาษาแล้วจะไม่โง่ ท่านบอก พ่อจึงรักภาษาเป็นชีวิตจิตใจ...และชอบเรียนภาษาที่สุดจนทุกวันนี้... จริงๆด้วย เราโง่จัง แต่ก็รู้ละ “อัฐมาวารแปลว่า แปดวัน”

• พี่น้องที่รัก พ่อเล่าถึงอัฐมวารปัสกาเพื่อบอกว่าเราฉลองปัสกาต่อเนื่องเลยครับ แปดวันนี้คือการฉลองที่ต่อเนื่องจริงๆ และเป็นการฉลองใหญ่ต่อเนื่องไป และสังเกตไหมว่า เราฉลองปัสกาต่อเนื่อง เราสามารถทำปัสกาได้ต่อเนื่อง และสามารถกลับใจคืนดีและฉลองปัสกาได้อย่างต่อเนื่อเลยครับ
• กลับมาที่พระวรสารวันนี้ วันจันทร์ในอัฐมวารปัสกาครับ... พ่อได้เห็นความจริงของพระวรสารนักบุญมัทธิวที่อยากจะเชิญชวนให้เราได้ไตร่ตรองพระวาจาด้วยกันครับ... ของการซ่อนความจริง ความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว...“เงิน กับความจริง”

• เราทราบจากพระวรสารมัทธิวว่า “สตรีทั้งสองคนมีทั้งความกลัวและความยินดีอย่างยิ่ง รีบออกจากพระคูหา วิ่งไปแจ้งข่าวแก่บรรดาศิษย์ของพระองค์”
o พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว นี่คือ “ความจริง” และเราทราบว่า “พระเยซูเจ้าคือองค์ความจริง ในพระองค์ไม่มีความเท็จ...
o พระคูหาว่างเปล่าแล้ว พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่น ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว และทรงปรากฏพระองค์แก่พวกเขาด้วย
o “ทันใดนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาพบสตรีทั้งสองคน ตรัสว่า “จงยินดีเถิด” ทั้งสองคนจึงเข้าไปใกล้ กอดพระบาทนมัสการพระองค์”
o พระเยซูเจ้าตรัสว่า “อย่ากลัวเลย จงไปแจ้งข่าวแก่พี่น้องของเราให้ไปยังแคว้นกาลิลี เขาจะพบเราที่นั่น”

• ข้อความทั้งหมดทำให้เราแน่ใจว่า พระองค์ได้กลับคืนชีพและนี่คือความจริง... แต่เราทราบว่า ความจริงกำลังถูกซื้อไป ถูกสั่งให้กลบเกลื่อนความจริงนั้นไป
o เราทราบว่า บรรดาทหารยามได้เห็นความจริง ได้ทราบว่าอะไรเกิดขึ้น เพราะพวกเขาได้ไปเล่าให้บรรดาผู้ใหญ่ทางศาสนาฟัง แสดงว่า พวกทหารยามรู้และได้เห็นความจริงเกี่ยวกับการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า...
o แต่พวกเขาถูก “เปิดปากด้วยเงิน”
o “ทหารยามบางคนเข้าไปในเมือง แจ้งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่บรรดาหัวหน้าสมณะ บุคคลเหล่านี้จึงประชุมปรึกษากันกับบรรดาผู้อาวุโสแล้วตกลงจ่ายเงินก้อนใหญ่ให้ทหาร สั่งว่า “ท่านทั้งหลายจงพูดว่า ‘บรรดาศิษย์ของเขามาขโมยศพไปในเวลากลางคืน ขณะที่เรากำลังหลับอยู่’” นี่คือประเด็นคำสอนที่พ่ออยากนำเสนอเพียงสั้นๆวันนี้ “พวกเขาใช้เงินเพื่อปิดบังและทำลายความจริง”

• พี่น้องที่รัก พ่อคิดว่า โลกปัจจุบันเรา ความจริงมากมายถูกบั่นทอนไปมาก ความดี ความจริง คุณค่า ศีลธรรม ธรรมาภิบาล จริยธรรม สิ่งเหล่านี้ถูกซื้อ ถูกบดบังไปมากด้วยเงินและตลาดการเงินจนกล่าวได้ว่า ไม่ไหวแล้วครับ...
o ความจริงของความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีของมนุษย์ ถูกซื้อ ถูกขาย ถูกเบียดบังคุณค่าด้วยเงิน การค้ามนุษย์ที่รุนแรงมาก ชีวิตถูกค้าอย่างไร้ศักดิ์ศรี เรื่องเรือประมงที่ใช้แรงงาน ซื้อแรงงาน และทำร้าย ทำลาย ฆ่า หรือทำให้ไม่มีสิทธิใดๆ พ่อได้ยินมานานแสนนาน คนตกเรือ ไม่มีสัญชาติ ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี เขาก็ทำกันมานาน... เพียงแต่มันเพิ่งเป็นเรื่องเป็นราวเท่านั้น
o เงินซื้อเสียงการเมืองได้ ซื้อคนเข้าพรรคเหมือนเข้าคอก เพียงแต่ภาษาดูหรูและใส่สูท เขาเรียกว่า “พรรค” จริงๆ ก็ไม่ต่างจาก “คอก” เพราะซื้อมา โอนมา อุดมการณ์ที่ว่าดี ความหวังที่ว่าใหม่ ที่สุดก็ถูกซื้อ ย้ายคอกกันไป ไปร้องประกาศค่าตัวที่ซื้อกันมาเข้าคอกใหม่ที่ใหญ่กว่า และเรียกว่า “อุดมการณ์” เรื่องเหล่านี้คนไทยเรายังไม่จดจำกันหรือครับ... พ่อชินแล้ว จำได้ว่า ใครเคยอยู่คอกไหนและย้ายไปคอกไหน... ภาพข่าวที่เราเคยเห็น...ในข่าว ที่เจ้าของคอกสวมเสื้อให้ ทำหน้าบานยิ้มย่องกันใหญ่...คิดอีกนี้ ก็รู้ว่าขายตัวกันมา ซื้อตัวกันมา ซื้อยกคอกกันมา...
o เงินซื้อผิดให้ถูกได้ ทั้งๆที่ผิด แต่ก็สามารถ ซื้อได้ รอดได้ ไม่ติดคุกได้ จนกว่าจะจนมุมหมดอำนาจ จนความจริง...และก็สรุป “บินหนี” และก็วิ่งไล่หาความชอบด้วยการล้อบบี้ที่จ้างพวกทำหน้าที่สร้างกระแส.. ทั้งหมด คือ “เงิน”
o พอแล้วครับ... หวังว่า เราจะสานต่อกันได้ เพราะเรื่องเหล่านี้ใกล้ตัวเรา เป็นความจริงที่ถูกซื้อด้วยเงิน หรือเป็นความเท็จที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเงิน ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ...

• วันแรกในอัฐมวารปัสกานี้ พระวรสารสอนเรา และพ่อคิดว่า เราหันมาคิดด้วยปรีชาญาณ และรับรู้ให้ชัดว่า “ความจริง” มีค่ากว่าเงินตรา และอย่าให้เงินทำลายหรือทำร้ายความจริงเลยนะครับ รักความจริง และดำเนินชีวิตในความจริงด้วยกันนะครับ...
• ความจริง คือ เงิน ถูกกำหนดเพื่อรับใช้มนุษย์ อย่าไปเป็นทาสของเงินจะฉลาดกว่าเยอะครับ พอเพียง เพียงพอ และให้ชีวิตของเรา ศักดิ์ศรีของเราซึ่งล้ำค่า ไม่ถูกประเมินเป็นราคาก็จะดียิ่งครับ “สุขสันต์ปัสกาครับ”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย